www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

เวิร์กเดย์ พร้อมให้บริการผ่านระบบคลาวด์ในประเทศไทย

เวิร์กเดย์ พร้อมให้บริการผ่านระบบคลาวด์ในประเทศไทย
February 02
16:09 2018

เวิร์กเดย์ผู้นำด้านโซลูชั่นคลาวด์ระดับองค์กรสำหรับการบริหารการเงินและทรัพยากรบุคคลเปิดตัวธุรกิจในประเทศไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์สู่การเติบโตระดับโลกและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชีย โดยนำเสนอบริการด้านการบริหารจัดการทุนมนุษย์การจัดการการเงินและแอพพลิเคชันวิเคราะห์ข้อมูล

ในการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เวิร์กเดย์ได้จัดงานเสวนาในหัวข้อ “Engaging Thailand’s Future Workforce” โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญตบเท้า เข้าร่วมเสวนาหลายท่าน ได้แก่ เดวิด โฮป ผู้จัดการใหญ่ บริษัทเวิร์กเดย์ เอเชีย แปซิฟิค วิไลพร ทวีลาภพันทอง หัวหน้าหุ้นส่วนสายงานที่ปรึกษา บริษัท PwC ประเทศไทย ดร. ศิริยุพา รุ่งเริงสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและประธานสายวิชาการบริหารจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ และ ดร. สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด โดยช่วงการเสวนาได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางที่บริษัทต่างๆ นำมาใช้ในการรับมือกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นด้านการดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนแนวโน้มด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีใหม่ๆ ทำให้วิธีการทำงานของพนักงานเปลี่ยนแปลงไป

Workday Panel discussion

รูปจากซ้าย วิไลพร ทวีลาภพันทอง, เดวิด โฮป, ดร. ศิริยุพา รุ่งเริงสุข, ดร. สาธิต วิทยากร,

เดวิด โฮป ผู้จัดการใหญ่ บริษัทเวิร์กเดย์ เอเชีย แปซิฟิค กล่าวว่าพนักงานแต่ละเจเนอเรชันให้คุณค่าและลำดับความสำคัญที่แตกต่างกัน และจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะต้องค้นหาว่าอะไรคือสิ่งสำคัญสำหรับพนักงาน เหล่านั้น ซึ่งอาจจะเป็นความก้าวหน้าในอาชีพ ความมั่นคง โอกาสที่หลากหลายในที่ทำงานหรือ อื่นๆ ยกตัวอย่างพนักงานกลุ่มมิลเลนเนีลส์ (millennials) ให้ความสนใจงานที่มีความยืดหยุ่นหรือทำงานตามความต้องการของตนเองเพิ่มมากขึ้น การทำงานแบบยืดหยุ่นทำให้พนักงานมั่นใจว่าสามารถควบคุมรูปแบบการทำงานในแต่ละวันได้มากขึ้น อีกทั้งมีส่วนสร้างความยืดหยุ่น ในที่ทำงานในแบบที่กลุ่มมิลเลนเนียลส์ต้องการ เทคโนโลยีของเวิร์กเดย์สามารถช่วยบริษัทในประเทศไทยประสบความสำเร็จและใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลและการเงินของตนได้ดียิ่งขึ้น

“เวิร์กเดย์ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลสามารถจัดการกับความท้าทายใหม่ๆ เหล่านี้โดยใช้พลังของระบบคลาวด์มาช่วยผู้นำทางธุรกิจสามารถตัดสินใจได้ดีที่สุด เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งถึงความเป็นไปได้ที่จะให้การสนับสนุนบริษัทในประเทศไทยที่ต้องการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเติบโตและประสบความสำเร็จ”เดวิด โฮป กล่าว

วิไลพร ทวีลาภพันทอง หัวหน้าหุ้นส่วนสายงานที่ปรึกษา บริษัท PwC ประเทศไทย กล่าวว่า “องค์กรต่างๆ ทั่วโลกต่างคาดว่าจะย้ายการดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมายังระบบคลาวด์ภายในช่วง 12-18 เดือนข้างหน้า สำหรับประเทศไทย เราเห็นบริษัทขนาดใหญ่บางแห่ง เริ่มมีการประยุกต์ใช้ ระบบคลาวด์เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าบริษัทอื่นๆ จะปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบคลาวด์ด้วยภายใน 1-3 ปีข้างหน้านี้”
 “ระบบคลาวด์จะเข้ามาพลิกโฉมวงการการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เปลี่ยนไปจากอดีตอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากเทคโนโลยีนี้จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการวิเคราะห์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ”
 
ทั้งนี้ บริษัทในประเทศไทยควรเริ่มตื่นตัวในการศึกษาและนำเทคโนโลยี โดยเฉพาะระบบคลาวด์เข้ามาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมไปถึงงานด้านอื่นด้วย เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและสามารถตัดสินใจได้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจของตน เพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่า ผู้นำภาครัฐฯและเอกชนของไทยต่าง เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยภาครัฐฯ เองก็ได้ผลักดันให้ดิจิทัลเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของประเทศ

สำหรับปีพ.ศ. 2561 นี้ วิทยากรทุกท่านต่างเห็นพ้องกันว่า บริษัทในประเทศไทยจำเป็นต้องทบทวนแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีเพื่อหาโอกาสใหม่ๆ เพิ่มความสำเร็จในการแข่งขันทาง เศรษฐกิจในประเทศ
David Hope3ด้านดร. สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด กล่าวว่า “สำหรับประเทศไทย การเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจแบบพึ่งพาเทคโนโลยีขั้นสูงนั้น คือความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะพลิกเกมธุรกิจ ในตอนนี้ เทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราในหลากหลายรูปแบบ เช่น โชเชียลเน็ตเวิร์กได้สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายจนการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กกลายเป็นทักษะพื้นฐานของทุกคน การปรับใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อให้เข้ากับงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ ซึ่งการบริหารจัดการทุนมนุษย์ที่เหมาะสมมี ความสำคัญยิ่งขึ้น เพื่อจะนำไปสู่ประสิทธิภาพที่สู ขึ้น การสื่อสารที่ดีขึ้นและมีความโปร่งใสมากขึ้น เทคโนโลยีดิจิทัลแสดงให้เห็นอย่างต่อเนื่องว่าสามารถมอบโซลูชั่นที่เพิ่มมูลค่าสำหรับธุรกิจได้ อย่างไร ดังนั้นจึงควรใช้ประโยชน์สูงสุด จากเทคโนโลยีเพื่อสร้างความสุขให้แก่ลูกค้าและสนับสนุนพนักงานที่อุทิศตนให้แก่บริษัท”
 
ดร. ศิริยุพา รุ่งเริงสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและประธานสายวิชาการบริหารจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับแรงงานของประเทศไทยว่า “เนื่องด้วยกลุ่มมิลเลนเนียลส์ กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน อีกทั้งกระแสโลกาภิวัฒน์และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทในประเทศไทยกำลัง เผชิญกับความท้าทายที่สูงขึ้น การตระหนักถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆ มีอิทธิพลและส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงานสามารถช่วยให้ การบริหารทรัพยากรบุคคลและผู้ นำด้านการสรรหาบุคลากรสามารถจัดการสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้ดี ขึ้น”

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com