www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

ทำความเข้าใจกับ CDO Chief Data Officer

ทำความเข้าใจกับ CDO Chief Data Officer
November 06
11:14 2015

“ที่ผ่านมาองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลทางธุรกิจหลายธุรกิจ แทบจะไม่เคยต้องบริหารจัดการข้อมูลให้มีความพร้อมใช้งาน แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น ข้อมูลทั้งหลายเกิดขึ้นมหาศาล นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้บริหารด้านข้อมูล Chief Data Officer (CDO) ได้เข้ามามีบทบาทหลัก ช่วยองค์กรดำเนินธุรกิจ แปลงข้อมูลให้เป็นสินทรัพย์ที่มีค่า”

บริษัททั่วโลกกำลังสนใจถึงผลประโยชน์จากของการบริหารจัดการข้อมูล ซึ่งมีผลต่อเกือบทุกกระบวนการทางธุรกิจ เริ่มจากบริหารประสบการณ์ของลูกค้าไปจนการประเมินความเสี่ยงประสิทธิภาพการดำเนินงาน การทำการตลาดแบบกำหนดเป้าหมายและอื่นๆ อีกมากมาย ขณะที่หลายบริษัทรับรู้ว่าพวกเขาต้องการที่จะดำเนินธุรกิจด้วยข้อมูล แต่ส่วนใหญ่ได้เริ่มต้นจัดการกับข้อมูลตัวเองเพียงแค่ผิวเผินเท่านั้น คือแค่เริ่มการตระหนักถึงศักยภาพของขุมทรัพย์ข้อมูล

CIO World&Business ได้ศึกษางานวิจัยของ Experian Data Quality ภายใต้ชื่องาน The Chief Data Officer: Bridging the Gap between Data and Decision-Making เผยว่า CIO รวมถึงผู้บริหารในสายงานเทคโนโลยีตกอยู่ภายใต้แรงกดดันที่จะจัดเตรียมสารสนเทศที่มีคุณภาพเพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจ

8การสำรวจดังกล่าวศึกษากับผู้บริหารฝ่ายไอที (CIO) และผู้บริหารมูล (Chief Data Officer: CDO) เผยให้เห็นว่าซีไอโอจำนวนมากมีปัญหากับการจัดการข้อมูล ในประเด็นสำคัญคือการสังเคราะห์ถึงคุณค่าที่แท้จริงของมันในเชิงของธุรกิจหรือการเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ไม่น่าแปลกใจที่ผลการศึกษาซึ่งเป็นความต้องการต่างๆ ของ CIO ไม่ว่าจะเป็นความเร็วและปริมาณข้อมูลการใช้งาน กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าสนใจ

โดยทั่วไป ผลการสำรวจมองเห็นถึงประเด็นสำคัญของข้อมูลที่เปรียบเหมือนทรัพย์สิน คือ ขาดการกำกับดูแลและการควบคุมข้อมูล ด้วยเหตุนี้ หลายองค์กรจึงล้มเหลวในการใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นหมายความว่าพวกเขาขาดศักยภาพในการทำรายได้และกำไรจากประสบการณ์ของลูกค้า แถมยังตกอยู่ในความเสี่ยง (ในแง่ของกฎข้อบังคับต่างๆ) อีกด้วย

เพื่อต่อสู้กับปัญหานี้ หลายองค์กรพุ่งเป้าไปที่การหาผู้รับผิดชอบโดยตรงที่เข้ามาเพิ่มที่นั่งระดับบริหารอีกตัว นั่นคือ Chief Data Officer หรือ ผู้บริหารระดับสูงด้านข้อมูล ซึ่งในบทความนี้ได้เก็บข้อมูลเหตุผลที่มา ที่ไป และความสำคัญของการมี Chief Data Officer กับการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในยุคนี้บนพื้นฐานของข้อมูลที่มีคุณภาพ จากหลายแหล่งข้อมูลเพื่อชี้ให้เห็นว่าถึงเวลาหรือยังกับการมี Chief Data Officer ในองค์กรของคุณ

เข้าใจบทบาทของ CDO ผู้จัดการข้อมูลให้เป็นสินทรัพย์

ที่ผ่านมาการดำเนินกิจกรรมของหลายธุรกิจไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ทางธุรกิจกับสารสนเทศในองค์กร ซึ่งองค์กรต่างๆ เหล่านั้นมีวิธีการจัดการกับสานสนเทศที่แตกต่างกันออกไป แต่นับจากนี้ไปตำแหน่ง Chief Data Officer กำลังอยู่ในความสนใจของหลายองค์กร ผลวิจัยของการ์ทเนอร์ได้ทำนายไว้ว่าในปี 2017 หรืออีก 2 ปีนับจากนี้ 50% ขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่จะต้องมีตำแหน่งนี้เพื่อบริหารจัดการข้อมูล

3ในฐานะที่เป็น CIO คุณไม่ใช่เจ้าของข้อมูล ยกตัวอย่างเช่นเมื่อข้อมูลเหล่านั้นเก่าไปแล้ว คุณเคยหาคำตอบไหมว่า จะสามารถใช้ประโยชน์หรือจะเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้นานแค่ไหน ที่ผ่านมาไม่เคยมีการคิดและตัดสินใจในเรื่องนี้ เพราะ CIO ไม่สามารถตัดสินใจได้เกี่ยวกับข้อมูล

ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ส่งให้ Chief Data Officer เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ว่า เขาจะเป็นคนกำหนดอนาคตของข้อมูล องค์กรจะใช้ข้อมูลใหม่ ข้อมูลที่มีอยู่ หรือทำให้มันกลายเป็นทรัพย์สินที่มีค่าอย่างไร นอกเหนือไปจากนั้น Chief Data Officer จะเป็นผู้นำที่จะหาคำตอบเกี่ยวกับประเด็นจริยธรรมทางดิจิทัลอีกด้วย

นิยามของ CDO

เดบรา โลแกน รองประธาน ของการ์ทเนอร์ให้นิยามว่า Chief Data Officer คือ ผู้บริหารระดับสูงผู้ซึ่งรับผิดชอบข้อมูลทั้งหมดในองค์กร และวางแผนกลยุทธ์ด้านสารสนเทศ โดยมีหลายๆ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง อาทิ ความโปร่งใสข้อมูล การควบคุมการใช้งาน นโยบายการพัฒนาข้อมูล การนำไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยบทบาทของ Chief Data Officer นั้นจะรวมกันในหลายๆ ประเด็น ตั้งแต่ การมีพันธะผูกพันที่มาพร้อมความรับผิดชอบต่อการปกป้องและความเป็นเจ้าของ การกำกับดูแลอย่างโปร่งใส คุณภาพ ตลอดจนการบริหารจัดการวงจรของสารสนเทศ พร้อมกับการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ข้อมูลในการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ

4คำถามสำคัญที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ Chief Data Officer และ CIO จะเป็นเพื่อนหรือศัตรู? ผู้เชี่ยวชาญจากการ์ทเนอร์ให้ความเห็นว่า “พวกเขาจะไม่ทำงานขัดแย้งกันแน่นอน และไม่ควรมีความรับผิดชอบในงานที่ทับซ้อนกัน” งานของ Chief Data Officer จะมุ่งไปในประเด็นความเสี่ยงทางธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎ การจัดการนโยบาย และมีบทบาททางธุรกิจ ทำหน้าที่ในการผลักดันกลยุทธ์ข้อมูล และการวิเคราะห์การให้บริการเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ

ส่วน CIO ควรมีส่วนร่วมในการทำให้งานของ Chief Data Officer สำเร็จ ซึ่งหมายถึงการให้ข้อมูลในทางเทคนิค หรือฟังก์ชั่นการทำงานให้กับพวก Chief Data Officer ควบคู่ไปกับ COO หรือ CFO ทั้งนี้อาจมองได้ว่าสาระสำคัญที่ Chief Data Officer ทำหน้าที่ คือ เป็นกาวเชื่อมระหว่างกลยุทธ์ข้อมูลและความสำเร็จ

ต้องเข้าใจก่อนว่า Chief Data Officer ไม่ได้เพียงแค่ทำหน้าที่สนับสนุนทุกเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลในองค์กร แต่ยังเป็นเหมือนผู้นำความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งนับจากนี้บทบาทของผู้บริหารระดับสูงจะมีความสำคัญต่อการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ จากทฤษฎีสู่ความเป็นจริง มันแสดงให้เห็นว่าองค์กรไม่เพียงแต่การลงทุนในการจัดการข้อมูลเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่มีบทบาทมากในการดำเนินธุรกิจในวันนี้

แต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องเข้าใจเสมอว่าแม้จะมี Chief Data Officer เข้ามาจัดการข้อมูลแล้วแต่เขาก็คงไม่ใช้ซูเปอร์แมนที่ทำได้ทุกเรื่องในการจัดการข้อมูล แต่ก็เป็นขั้นตอนในทิศทางที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจจำนวนมาก

การเพิ่มขึ้นของ CDO

ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับความถูกต้องของข้อมูล ความสมบูรณ์ของข้อมูล นี่ไม่ใช่สิ่งที่น่าแปลกใจเลยที่เกิดความต้องการของผู้บริหารใหม่ที่มีบทบาทโดยตรง เพื่อเข้ามารับมือกับปัญหาต่างๆ ในการจัดการและการใช้งานข้อมูล บทบาทของ CDO นั้นได้เข้ามาเติมช่องว่างดังกล่าว นำความเชี่ยวชาญและการเรียนรู้ครั้งใหม่ให้กับธุรกิจ

การมี Chief Data Officer เป็นเรื่องใหม่ แต่มีความจำเป็นมากขึ้นอย่างที่สุด ในรายงานของ Experian Data Quality เผยให้เห็นบทบาทที่จะเป็นปรากฏการณ์ใหม่สำหรับองค์กร สามในสี่ (78%) ของผู้ถูกสำรวจเรียกร้องให้รีบหาคนที่ทำหน้าที่ตรงนี้ให้ได้ภายในหกเดือน

ข้อมูลน่าสนใจพบว่า ในองค์กรที่ไม่มี Chief Data Officer ต้องการให้มีคนเข้ามาจัดการเรื่องของข้อมูลด้วยเหตุผล 3 ข้อหลักๆ นั่นคือความจำเป็นในการหาวิธีการลดความเสี่ยงในโครงการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (48%) การลดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากข้อมูลไร้คุณภาพ (47%) และ การจัดการและการกำกับดูแลภายใต้กฎระเบียบใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้น (47%)

ในระยะสั้นนั้น Chief Data Officer จะช่วยลดต้นทุนและทำให้กลุ่มผู้บริหารมั่นใจถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่อาศัยข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน ในขณะที่ Chief Data Officer ต้องแสดงความเป็นเจ้าภาพในเรื่องกฎระเบียบ ข้อบังคับ และการควบคุมข้อมูล ที่ซับซ้อน บทบาทเหล่านี้ถูกสะท้อนจากผลของการสำรวจ และหลายคนให้ความสำคัญเรื่องของการลดค่าใช้จ่าย ซึ่งต้องสอดคล้องกับการที่ธุรกิจสามารถเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ด้านข้อมูล

ผู้พิทักษ์ข้อมูล

เกือบสามในสี่ของซีไอโอ (70%) พิจารณาว่า Chief Data Officer เป็น “ที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้” สำหรับข้อมูลทั่วทั้งองค์กร นอกจากนี้ร้อยละ 64 มอง CDO ในฐานะ “ผู้พิทักษ์ข้อมูลที่มีคุณภาพ” ประมาณร้อยละ 59 ของผู้ตอบแบบสอบถามบอก Chief Data Officer ยังเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการขับเคลื่อนโปรแกรมการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียหลายส่วน

ข้อมูลได้ไหลผ่านทุกส่วนขององค์กร มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ Chief Data Officer ในการทำงานร่วมกันทั้งทีม รวมถึงให้คำปรึกษาในการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกน้อง มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะใช้เวลาในการทำความเข้าใจปัญหาหรือความแตกต่างของแต่แผนกในองค์กรหรือแต่ละธุรกิจ

ตรงนั้นเองที่ Chief Data Officer จะต้องมีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารและในที่สุดช่วยแก้ปัญหาความท้าทายข้อมูล Chief Data Officer ควรถูกมองว่าเป็นผู้ปกครองของข้อมูล แต่ต้องหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นอยู่กับแก้ปัญหาที่มันมากเกินไปที่ไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ด้วย

ความจำเป็นสำหรับ CDO คือ การเป็นผู้ดูแลของคุณภาพของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ต้องใช้ให้ทันความต้องการ โดยร้อยละ 92 ประสบปัญหาเป็นผลมาจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซีไอโอเห็นองค์กรของพวกเขาไม่สามารถมอบประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าได้ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์และเกิดความเสี่ยงด้านกฎระเบียบอันเนื่องมาจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือแม้กระทั่งการสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้เลยทีเดียว

5

ทุกวันนี้ สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับบริษัท คือ สิทธิ์ในการใช้ข้อมูล ไม่เพียงแค่ปัญหาการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบเท่านั้น ข้อมูลที่มีคุณภาพยังสามารถเพิ่มผลกำไรได้ องค์กรส่วนใหญ่ที่เชื่อว่าพวกเขาสามารถเพิ่มผลกำไรโดยร้อยละ 17 จากข้อมูลที่มีคุณภาพ

การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการให้บทบาทกับ CDO ที่ต้องรับผิดชอบด้านธุรกิจด้วย จะช่วยลดอุปสรรคในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล แถมยังช่วยเพิ่มรายละเอียดโพรไฟล์ของข้อมูลสำหรับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนการธุรกิจ และยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานข้อมูลจากแบบไซโลเดิมๆ นอกจากนี้ยังจะช่วยเรื่องการกำกับดูแล เกิดความโปร่งใสของการใช้ข้อมูล ธุรกิจสามารถเกิดแนวคิดใหม่ๆ และสร้างข้อมูลที่มีคุณภาพ

CDO ต้องแสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่เป็นสินทรัพย์ที่มีความสำคัญต่อธุรกิจที่จะต้องมีการจัดการผู้บริหารส่วนกลาง ต้องมีใครซักคนที่เป็นผู้บริหารเพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพสูง จะช่วยให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลธุรกิจ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจได้เร็วขึ้น และมีมุมมองแบบองค์รวมเพื่อประโยชน์ของลูกค้า

6

ทีมงานของ CDO

อย่างที่เข้าใจแล้วว่า CDO มีส่วนช่วยองค์กรในการจัดการข้อมูล แต่สิ่งสำคัญที่ต้องจดจำก็คือ CDO ต้องดำเนินงานตามบทบาทของตัวเองไม่ใช่คนแก้ปัญหาทุกเรื่อง การจ้าง CDO เพื่อจัดการข้อมูลเป็นก้าวแรกที่ดี แต่มันไม่ควรจะเป็นหน้าที่ของคนเพียงคนเดียว

สิ่งแรกที่ CDO จำนวนมากต้องทำคือ การสร้างทีมงานที่จะช่วยให้พวกเขา ทีมของ CDO ควรต้องมีแนวคิดอยู่ 2 แนวรวมกัน คือ แนวคิดทางเทคนิคและแนวคิดทางธุรกิจ ซึ่งเป็นผู้มีมีความคิดริเริ่มรวมถึงหาวิธีการในการสร้างข้อมูลที่มีคุณภาพ รวมทั้งต้องช่วยยกระดับการจัดการข้อมูลทั่วทั้งองค์กรให้ได้

บทบาทของทีมงานคุณภาพข้อมูล:

เจ้าของข้อมูล (Data owners) คือคนที่อยู่ในองค์กร ที่มีความรับผิดชอบในการรักษาคุณภาพของข้อมูลทุกชุด สมาชิกในทีมเหล่านี้มักจะอยู่ในตำแหน่งระดับอาวุโส และมีความสอดคล้องกับธุรกิจอย่างใกล้ชิด

ผู้กำกับดูแลข้อมูล (Data stewards) คือคนที่มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการขององค์ประกอบข้อมูล ทั้งข้อมูลตัวเองและข้อมูลที่ใช้กำกับและอธิบายข้อมูลหลักหรือกลุ่มของข้อมูลอื่น (Metadata)ผู้กำกับดูแลข้อมูลมีความรับผิดชอบคือ ช่วยให้การดำเนินงานของสมาชิกในทีมแน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติตามกฎระเบียบแนวทางและมาตรฐานเมื่อป้อนข้อมูลลงในระบบ
7

ผู้บริโภคข้อมูล (Data consumers) คือพนักงานที่จะใช้ข้อมูลเป็นประจำ คนกลุ่มนี้มีส่วนต่อการกำหนดมาตรฐานของข้อมูลที่จะต้องจัดเก็บเพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคต เพราะพวกเขาเป็นผู้ใช้งานข้อมูลตัวจริง อีกทั้งพวกเขายังเป็นคนกลุ่มแรกๆ ในการระบุปัญหาและการรายงานข้อมูลให้กับทีมงาน

ผู้ผลิตข้อมูล (Data producers) คือผู้ที่อยู่ในองค์กรซึ่งเป็นคนจัดเก็บ (Capturing) ข้อมูล ดังนั้นต้องเขาแน่ใจว่า พวกเขามีความเคร่งครัดกับความต้องการของผู้บริโภคข้อมูล

นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysts) คือคนแปลข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงลึกเพื่อการดำเนินการทางธุรกิจ โดยปกติแล้วคนเหล่านี้จะใช้เครื่องมือการสร้างแบบจำลองหรือเครื่องมือรายงานสรุปข้อมูลที่สำคัญเพื่อให้ผู้บริหารสามารถทำให้การตัดสินใจทางธุรกิจ

ผู้ดูแลข้อมูล (Data custodians) คนกลุ่มนี้เป็นผู้เข้ามาลดช่องว่างระหว่างทีมข้อมูลและทีมไอที พวกเขามีความรับผิดชอบในการคงสภาพข้อมูลไว้เพื่อรองรับกับการใช้งานระบบไอทีที่แตกต่างกันองค์กร พวกเขายังรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลอย่างเคร่งครัดให้สอดคล้องกับความต้องการที่ถูกกำหนดโดยธุรกิจ

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของธุรกิจที่กำหนดจะมีความหลากหลายของบทบาทเหล่านี้ Chief Data Officer ควรสำรวจสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการขององค์กรและวัฒนธรรมของพวกเขาเอง

9นอกจากการสร้างทีมแล้ว Chief Data Officer ต้องเป็นผู้ให้คำปรึกษาในธุรกิจ และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยใช้บทบาทที่ได้รับประกาศถึงผลในเชิงบวกของกลยุทธ์ข้อมูล รวมถึงยังต้องให้การบริการในเชิงวิชาการหรือให้การศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของข้อมูลภายในองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรที่มีวัฒนธรรมปิด ไม่รับองค์ความรู้ใหม่ๆ ความเชี่ยวชาญและความเข้าใจของ Chief Data Officer สามารถนำไปสู่ความตระหนักมากขึ้นในการจัดการข้อมูลขององค์กรให้ได้

ด้วยการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เชิงข้อมูล การกำกับดูแลข้อมูล การเพิ่มประสิทธิภาพและโครงสร้างพื้นฐานนั้น จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ Chief Data Officer จะสามารถลดปัญหาความซับซ้อนของข้อมูล การเพิ่มประสิทธิภาพทีมงานข้อมูลและการรักษาเข้มงวดข้อบังคับด้านข้อมูลนั้น สามารถสร้างความมั่นใจว่าเป็นข้อมูลที่ถูกมอง และกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีค่า Chief Data Officer นั้นต้องแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของข้อมูลที่ดี ซึ่งเป็นผลให้ความเชื่อมั่นเรื่องข้อมูลเริ่มก่อตัวขึ้นทั่วทั้งองค์กร

ในรายงานพบว่า ร้อยละ 61 ขององค์กรที่มี Chief Data Officer คิดว่าปริมาณของข้อมูลที่พวกเขาจะต้องจัดการจะเพิ่มขึ้น เพียงแค่ร้อยละ 53 ขององค์กรที่ไม่มี Chief Data Officer เชื่อเช่นเดียวกัน ซึ่งดูเหมือนว่าบริษัทที่มี Chief Data Officer ที่ดีพร้อมที่จะเผชิญกับอุปสรรคในอนาคต แต่พวกเขาจะไม่สามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคได้เพียงคนเดียว พวกเขาจะต้องพันธมิตรที่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อข้อมูลซึ่งเป็นหาทางไปสู่ความสำเร็จ

การหาพันธมิตร หรือคนที่เห็นด้วยกับ Chief Data Officer เป็นสิ่งสำคัญ เพราะนอกจาก Chief Data Officer ต้องพยายามอธิบายกระบวนการใหม่ๆ ต่อทีมและทั่วทั้งองค์กร เพื่อชี้นำให้เห็นถึงสิ่งที่ล้มเหลวหรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อกลยุทธ์ของข้อมูล การหาผู้สนับสนุนหรือคนที่เห็นด้วยกับ Chief Data Officer จะช่วยให้โครงการเรื่องข้อมูลในการประชุมทีมผู้บริหารนั้นประสบความสำเร็จ

ทำไม CIO ต้องการ CDO

จากผลการสำรวจล่าสุดของ Experian Data Quality ภายใต้ชื่องานว่า “The Chief Data Officer: Bridging the Gap between Data and Decision-Making,” เผยว่า CIO รวมถึงผู้บริหารในสายงานเทคโนโลยีตกอยู่ภายใต้แรงกดดันที่จะจัดเตรียมสารสนเทศที่มีคุณภาพเพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจ

อย่างไรก็ตามความพยายามของ CIO ที่ต้องการจัดการกับข้อมูลดูจะไม่ราบรื่น เนื่องจากทั้งองค์กรขาดวิธีการบริหารจัดการข้อมูล และไม่มีความผู้รับผิดชอบข้อมูล แทนที่ธุรกิจนั้นจะขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในการตัดสินใจ เป็นผลให้เกิดข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เป็นสาเหตุของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ และเกิดความเสี่ยงความเสี่ยงด้านกฎระเบียบต่างๆ อีกด้วยและนี่คือเหตุผลว่าทำไม CIO ต้องการ Chief Data Officer เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องข้อมูล

Significant Oversight: 52% เห็นความรับผิดชอบของตนในการเพิ่มการจัดการข้อมูลในช่วง 12 เดือน

Better and Faster: 49% รู้สึกกดดันเพิ่มขึ้นเมื่อต้องหาข้อมูลให้ธุรกิจได้เร็วยิ่งขึ้น และ 47% ต้องการข้อมูลที่มีคุณภาพสูงมากขึ้น

Big Data: 57% คาดว่าในอีก 12 ถึง 18 เดือนปริมาณข้อมูลภายในองค์กรจะขยายตัวเฉลี่ย 33%

Narrow Focus: 68% ยอมรับว่าต้องการหาผู้รับผิดชอบที่สามารถใช้เครื่องมืออื่นๆ เข้ามาแทนที่การจัดการสารสนเทศแบบ SILO

Leadership Gap: 70% กล่าวว่าพวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคในการดำเนินการขับเคลื่อนธุรกิจโดยข้อมูลในการตัดสินใจ เพราะไม่มีใคร “เป็นเจ้าภาพ” กระบวนการดังกล่าว

Impactful Error: 92% กล่าวว่าพวกเขาได้ประสบปัญหาเป็นผลมาจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องภายใน 12 เดือน

Safe Hands: 70% มองว่า Chief Data Officer เป็น “ที่ปรึกษาที่น่าเชื่อถือ” ของข้อมูลทั่วทั้งองค์กรและ 86% กล่าวว่า Chief Data Officer เพิ่มมูลค่าให้กับกลยุทธ์การจัดการข้อมูล

Executive Decision: 63% ขององค์กรที่ไม่มี Chief Data Officer อยากจะเห็นคนเข้ามารับหน้าที่นี้ในอนาคต และสามในห้าของผู้ตอบแบบสำรวจเหล่านี้คาดว่าจะแต่งตั้ง Chief Data Officer ภายในสองปีข้างหน้า

Serious Consequences: 41% ของผู้ตอบแบบสำรวจในองค์กรที่ไม่มี Chief Data Officer กล่าวว่าข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในช่วง 12 เดือน ไม่สามารถใช้ข้อมูลในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และ 40% เกิดความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ

Revenue Generator:44% บอกว่า ข้อมูลที่มีคุณภาพเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจและ 42% เห็นศักยภาพในการสร้างรายได้จากข้อมูลคุณภาพสูงในอนาคต

บทสรุป

นับจากนี้ไป Chief Data Officer จะเริ่มปรากฏให้เห็นในหลายๆ องค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่มีกฎระเบียบควบคุมเคร่งครัด อาทิ สถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการสุขภาพ ข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญต่อองค์กรที่พวกเขาไม่สามารถจัดการกับมันได้ด้วยวิธีการจัดการข้อมูลแบบเดิม หรือไซโล (silo) อย่างไรก็ตามแต่ละหน่วยงานก็จะต้องมีวิธีการของตัวเองที่แตกต่างกันและเป็นไปตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ

การวิจัยแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างองค์กรในวันนี้ “ไม่พร้อม” ที่จะจัดการกับข้อมูลซึ่งต้องอาศัยความต้องการในเชิงของวิธีการ เครื่องมือชั้นสูง และบุคลากร เพื่อการจัดการข้อมูลและการใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภค ธุรกิจที่ต้องมีการปรับปรุงคน กระบวนการ และเทคโนโลยี เพื่อจัดการข้อมูลทั่วทั้งองค์กรของตัวเอง

องค์กรต่างๆ เหล่านั้น ต้องการที่จะกำจัดวิธีการแบบไซโลที่ไม่สามารถรับมือกับความท้าทายของข้อมูลได้ นั่นคือที่มาของ Chief Data Officer ซึ่งมีเป้าหมาย คือ การเป็นนำความเปลี่ยนแปลงสำหรับข้อมูลภายเชิงธุรกิจ พวกเขาไม่เพียงช่วยสั่งการ กำกับดูแล การบริหารจัดการ และรักษาความปลอดภัยของข้อมูล แต่พวกเขายังช่วยให้พนักงานเข้าใจว่าทำไมพวกเขาปฏิบัติตามต้องกระบวนการ และหาประโยชน์ในการใช้ข้อมูลสำหรับงานประจำวัน

ข้อมูลไม่ได้เป็นเพียงการมีส่วนร่วมของใครคนใดคนหนึ่ง จริงๆ แล้วการใช้ข้อมูลนั้น มันต้องมีการจัดการอย่างต่อเนื่อง มีการถกเถียง พูดคุย ประเมิน และหาคำตอบร่วมกัน การจ้าง Chief Data Officer เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นสินทรัพย์ข้อมูลที่มีคุณค่าอยู่เต็มไปหมดทั่วทั้งองค์กร

ประเด็นสำคัญคือ ผู้บริหารองค์กร มองเห็นความสำคัญของข้อมูลหรือยัง

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com