www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

ติดจรวด SME ด้วย Cloud & AI

ติดจรวด SME ด้วย Cloud & AI
August 18
15:23 2017

Cloud และ AI จะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาเพิ่มความสามารถให้ SME พัฒนาความสามารถการแข่งขัน ช่วยผลักดันให้ Thailand 4.0 เกิดขึ้น และก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ตลาดระดับโลก

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต โดยเฉพาะกับนโยบาย Thailand 4.0 ที่ต้องสร้างให้ระบบธุรกิจของประเทศเดินเข้าสู่ระบบดิจิทัล และไม่ได้พัฒนาเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่เท่านั้น ในมุมมองหนึ่งธุรกิจ SME ต่างหากที่เป็นกำลังหลักของการปฏิรูปประเทศตอนนี้

โรบิน เชา รองประธานและกรรมการผู้จัดการ Sage เอเชีย ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ระบบการบัญชีและบริหารธุรกิจ ได้ให้ความเห็นถึงการสร้างความสามารถการแข่งขันของธุรกิจ SME ในประเทศไทย ซึ่งมีโอกาสที่จะสร้างธุรกิจให้เติบโตไปถึงระดับโลก โดยกล่าวว่า “เชื่อว่าการสร้างธุรกิจในระดับท้องถิ่นจำเป็นต้องมุ่งมั่นที่จะทำความเข้าใจ ปรับประยุกต์ใช้และสร้างนวัตกรรมโดยการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วย รัฐบาลไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจได้ด้วยตัวรัฐบาลเอง แต่ต้องพึ่งพา SME ในท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีมาใช้ด้วย”

“สำหรับประเทศไทย SME สามารถช่วยรัฐบาลผลักดันวิสัยทัศน์ Thailand 4.0 ได้โดยเริ่มมองที่ตัวเองในฐานะเป็นบริษัทที่พร้อมจะยอมรับการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น การนำ เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เข้ามาใช้เพื่อความอยู่รอดและความสำเร็จของตน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมใดๆ จำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงผลกระทบของเทคโนโลยีและนำมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์”

ซึ่งในความเห็นของ โรบิน เห็นว่าปัจจุบันมีเทคโนโลยี 2 ประการที่ทุกธุรกิจต้องตระหนักและพยายามนำมาใช้ประโยชน์ นั่นคือ

ระบบคลาวด์สร้างโอกาสให้ SME

เมื่อพูดถึงคลาวด์ มีความเข้าใจผิดกันทั่วไปว่าเป็นระบบที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วในการนำระบบคลาวด์เข้ามาใช้เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจ ธุรกิจในทุกๆ ขนาดจะสามารถได้ประโยชน์จากระบบคลาวด์ ทำให้ปรับตัวและตามทันการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างรวดเร็วในปัจจุบัน

ระบบคลาวด์ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กได้ประโยชน์จากการที่ทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นบริการ (Anything as a Service: XaaS) ธุรกิจขนาดเล็กสามารถได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงบริการต่างๆ อย่างเช่น โครงสร้างพื้นฐานทางไอที แพลตฟอร์ม ซอฟต์แวร์และความปลอดภัยโดยการซื้อจากผู้ให้บริการ ลดความจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องโฮสต์ (host) ของตัวเอง รวมทั้งทำให้ไม่มีความจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานและระบบอื่นๆ เป็นของตัวเอง

โดยการเปลี่ยนไปซื้อเป็นบริการเมื่อต้องการใช้ (on-demand) แทน ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ดีขึ้นและสามารถเติบโตโดยไม่สะดุดด้วยการใช้บริการระบบคลาวด์ ที่สำคัญสามารถเปลี่ยนค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Capital Expenditures: CAPEX) ให้กลายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Operational Expenditures : OPEX) และปลดปล่อยเงินลงทุนให้นำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจได้มากขึ้น

ธุรกิจ SME สามารถเริ่มนำระบบคลาวด์มาใช้งานกับบางระบบให้มีความเป็นอัตโนมัติ เช่น กระบวนการทำใบเสนอราคาและการทำใบแจ้งหนี้เพื่อประหยัดต้นทุนลง แสดงถึงความเป็นมืออาชีพต่อหน้าลูกค้าและทำให้พนักงานมีเวลามากขึ้นในการไปทำงานที่มีคุณค่าให้แก่ธุรกิจมากขึ้น

โรบิน เชา รองประธานและกรรมการผู้จัดการ Sage เอเชีย “SME สามารถเริ่มนำระบบคลาวด์มาใช้งานกับบางระบบให้มีความเป็นอัตโนมัติ เช่น กระบวนการทำใบเสนอราคาและการทำใบแจ้งหนี้เพื่อประหยัดต้นทุนลง แสดงถึงความเป็นมืออาชีพต่อหน้าลูกค้า” โรบิน เชา รองประธานและกรรมการผู้จัดการ Sage เอเชีย

เจ้าของกิจการควรจะมุ่งมองเฉพาะเรื่องที่ทำให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น อย่างการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการบริการลูกค้าแทนที่จะมาเสียเวลาวิตกกังวลกับเรื่องการทำบัญชี เพราะว่าปัจจุบันมีระบบบัญชีหลายๆ โซลูชั่นที่สามารถทำออนไลน์ได้ ซึ่งทำให้งานทางบัญชีเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชีอีกต่อไป

ประโยชน์ที่จะได้ในปัจจุบันไม่ใช่แต่เพียงความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้น มันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับ SME เพราะมีความสำคัญในการทำให้สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างทันท่วงที ทำตามกฎระเบียบของทางการที่เพิ่มขึ้นและการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงขึ้นทุกวัน

ใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยบริหารงาน

ตามรายงานล่าสุดของ PwC เรื่องLeveraging the Upcoming Disruptions from AI and IoTบอกว่า ธุรกิจจำเป็นจะต้องเรียนรู้หาวิธีการที่จะสร้างคุณค่าจากเทคโนโลยี AI และ IoT เพื่อลดความเสี่ยงจากการพ่ายแพ้การแข่งขันธุรกิจกับคู่แข่งในระยะอันใกล้นี้ ในรายงานฉบับนี้ชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันจากพนักงานเองที่ต้องการมีประสบการณ์การทำงานที่สะดวกสบายและเป็นส่วนตัวมากขึ้นโดยการใช้แอพพลิเคชั่นที่เป็น AI มาช่วยในชีวิตการทำงานเช่นเดียวกับที่เขาคุ้นเคยกับที่บ้าน

เนื่องจาก AI อยู่ในช่วงเริ่มต้น ธุรกิจอาจจะยังมีความเข้าใจผิดว่ามันเหมาะสมสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่หรือบริษัทไฮเทคเท่านั้น ซึ่งไม่เป็นความจริงเพราะว่าปัจจุบันมีแอพพลิเคชั่นที่เป็น AI หลายตัวให้เลือกมาสนับสนุนการทำธุรกิจได้ทุกขนาด

ประโยชน์ที่จะได้ทันทีจากการนำ AI มาใช้งานคือ การทำให้ธุรกิจของตนมีเครื่องมือใหม่ที่จะทำงานได้อย่างฉลาดมากขึ้น (new tools to work smarter) ด้วยความก้าวหน้าของ AI จะเสียเวลาน้อยลงในการจัดการข้อมูล และจะมีเวลามากขึ้นในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างฉลาดขึ้นและได้ความรู้เชิงลึกเพื่อนำมาใช้สร้างประโยชน์ให้ธุรกิจต่อไป สามารถนำ AI มาใช้ช่วยในการตัดสินใจในทุกๆ เรื่องตั้งแต่จะเลือกผลิตภัณฑ์ไหนขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ของคุณไปจนถึงจะใช้จ่ายงบประมาณค่าโฆษณากับสื่อใดให้เกิดยอดขายเพิ่มขึ้นมากที่สุด

ตัวอย่างที่เห็นชัดคือการใช้เทคโนโลยีแชตบอท (Chatbot) เพื่อสื่อสาร ตอบโต้กับลูกค้าด้วยเทคโนโลยี AI สิ่งเหล่านี้จะทำให้ธุรกิจสามารถจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ได้ค่อนข้างอัตโนมัติและเป็นระบบ มีขั้นตอนที่ถูกต้องในการรับปัญหาของลูกค้า ทำให้ธุรกิจมีเวลาทุ่มเทให้แก่ธุรกิจหลักของตัวเองมากขึ้น

แม้ AI จะอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่เรามองเห็นประโยชน์ที่น่าจะเกิดขึ้นมากมาย จากการที่คอมพิวเตอร์สามารถทำงานหลายๆ อย่างได้ดีกว่ามนุษย์ สำหรับ SME แล้ว AI จะช่วยเปิดโอกาสให้แก่ความน่าจะเป็นใหม่ๆ มันจะทำลายรูปแบบการทำธุรกิจแบบเดิมๆ และเผยให้เห็นโอกาสใหม่ที่เกิดขึ้นและทลายกำแพงที่เคยขวางกั้นในการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆ

AI จะทำให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีกระบวนการธุรกิจที่ไหลลื่นไร้รอยต่อ ลดต้นทุนการดำเนินงาน สร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้แก่ลูกค้า เป็นต้น ธุรกิจขนาดเล็กควรจะรีบเร่งหาโอกาสจากการใช้ AI และไม่ควรหวาดกลัวหลีกหนีจากเทคโนโลยีใหม่นี้

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com