www.cioworldmagazine.com

Infographic

    เครือข่ายไม่คล่องตัว..สร้างปัญหาแค่ไหน

เครือข่ายไม่คล่องตัว..สร้างปัญหาแค่ไหน

อวาย่าได้จัดทำวิจัยหัวข้อ “ความคล่องตัวของเครือข่ายในประเทศไทย 2014” เพื่อตรวจสอบผลกระทบและเหตุผลของปัญหาของบริษัทต่างๆ มีเกิดขึ้นมายาวนานเกี่ยวกับวิธีการปรับแต่งเครือข่าย การปรับปรุง และการแก้ไขโดยไม่ทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก ผลสำรวจสิ่งที่เกิดขึ้น พบว่า เมื่อมีความจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงระบบเครือข่ายจะส่งผลให้เกิดสิ่งผิดพลาดบางอย่าง รวมถึงผลกระทบทางการเงินด้วย นอกจากนี้ยังได้ค้นพบข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า ผู้จัดการระบบเครือข่ายไอทีในประเทศไทยประสบกับความล่าช้ามามายาวนานและขัดขวางการปรับปรุงเครือข่ายที่ควรจะต้องเกิดขึ้นตามธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจส่งผลให้ระบบเครือข่ายเกิดความผิดพลาดถึงขึ้นหยุดชะงักขั้นรุนแรงได้ และทั้งหมดนี้คือ ผลจากการวิจัยของอวาย่า

Read Full Article
    รู้ทัน Malicious Code ภัยคุกคามเบอร์ 1 ในไทย

รู้ทัน Malicious Code ภัยคุกคามเบอร์ 1 ในไทย

จากการเปิดเผยข้อมูลสถิติด้านภัยคุกคามไซเบอร์ของไทยปี 2557 ที่รวบรวมโดย ThaiCERT (ไทยเซิร์ต) หรือ ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย ภายใต้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) พบว่า Malicious Code หรือการโจมตีด้วยโปรแกรมไม่พึงประสงค์เป็นภัยออนไลน์ที่พบมากเป็นที่สุด คิดเป็นสัดส่วนถึง 43.3%

Read Full Article
    การรับชมทีวีของคนทั่วโลกเปลี่ยนไปแค่ไหน?

การรับชมทีวีของคนทั่วโลกเปลี่ยนไปแค่ไหน?

สถานการณ์ปัจจุบันของทีวีนั้นกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่งแต่เดิมทีผู้ให้บริการทีวีและสื่อแบบจับต้องได้เป็นผู้ควบคุมและจำกัดประสบการณ์รับชมของผู้บริโภค ทว่าในปัจจุบันตัวแทนจัดจำหน่ายเนื้อหารายการใหม่ๆ ได้ทำให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจว่า พวกเขาต้องการจะรับชมอะไรและผสมผสานรูปแบบบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตัวเอง ส่งผลให้ผู้บริโภคถึง 5 ใน 10 ชื่นชอบการรับชมทีวีที่มีอิสระมากกว่าการรับชมแบบดั้งเดิม

Read Full Article
    ฺBYOA: The Enterprise Owned Technologys

ฺBYOA: The Enterprise Owned Technologys

BYOA ได้กลายเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน แต่การที่เทรนด์นี้เติบโตและเป็นที่ความนิยม มาจากการขยายตัวเพิ่มขึ้นของแนวคิด Consumerization of IT ที่ผู้คนมองเห็นประโยชน์แอพฯ ในการทำงาน ยกระดับประสิทธิภาพงาน สร้างความคล่องตัวและความพึงพอใจไปกับงานที่ทำ

Read Full Article
    พีซียังจำเป็นต้องได้รับการปกป้อง

พีซียังจำเป็นต้องได้รับการปกป้อง

Read Full Article
    คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไร

คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไร

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ.เปิดเผยผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2557 โดยปีนี้เป็นปีแรกที่มีการสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของเพศที่สามและเป็นการสำรวจผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยทาง สพธอ. ได้เริ่มวางแบบสำรวจบนเว็บไซต์ต่างๆ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ตั้งแต่กลางเดือนเมษายน จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2557 มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสนใจเข้ามาตอบแบบสำรวจทั้งสิ้น 16, 596 คน แบ่งออกเป็น เพศหญิง ร้อยละ 56 เพศชาย ร้อยละ 43.1 และเพศที่สาม ร้อยละ 1.3 

Read Full Article
    Mobility Report 2014

Mobility Report 2014

อีริคสันได้เปิดเผยรายงาน Ericsson Mobility Report 2014 โดยมีหลายประเด็นที่น่าสนใจอย่างเช่น อัตราการเติบโตของปริมาณทราฟฟิกข้อมูลบนเครือข่ายที่เติบโตอย่างทวีคูณ การขยายตัวของสมาร์ทโฟนในอนาคต การใช้งานโมบายอินเทอร์เน็ตในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งระบุว่า 3 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค อันได้แก่ อินโดนีเซีย ประเทศไทย และบังคลาเทศ ถือเป็นประเทศที่มีจำนวนการใช้โมบายโฟน (Mobile Phone) เพิ่มสุทธิ (Net additions) มากที่สุดติดอันดับท็อป 5 ของโลก ในไตรมาสที่ 1 ในปี 2014                 คามิลล่า วอลเทียร์ ประธานบริษัทอีริคสัน ประเทศไทย กล่าวถึงว่า “การใช้งานโมบายอินเทอร์เนต ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและโอชิเนียจะเพิ่มขึ้นกว่า 10 เท่าตัวในช่วงระหว่างปี 2013-2019 ซึ่งก็จะก่อให้เกิดปริมาณดาต้าทราฟฟิคบนเครือข่ายโมบายประมาณ 2 Exabyte โดยปริมาณ 1 Exabyte นั้นเทียบเท่ากับ 1018 byte หรือ 1 พันล้าน gigabyte (1 ล้านล้านล้าน byte) โดยทั้งนี้ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเติบโตของดาต้าทราฟฟิคบนเครือข่าย ก็คือ ความนิยมในการใช้แอพพลิเคชั่นและบริการต่างๆที่เพิ่มขึนอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มคนวัยรุ่น และที่น่าสนใจก็คือจำนวนประชากรกลุ่มวัยรุ่นในภูมิภาคนี้มีอยู่กว่า 170 ล้านคน ซึ่งถือเป็นกลุ่มประชากรที่มีสัดส่วนขนาดใหญ่ที่สุดของโลกอีกด้วย”

Read Full Article
    Cloud Readiness 2014

Cloud Readiness 2014

  นิตยสาร CIO World & Business และ บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมจัดทำสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในเรื่องเทคโนโลยีคลาวด์ประจำปี 2014 โดยสอบถามจากผู้บริหารไอทีในองค์กรทั้งภาคเอกชน ภาครัฐและวิสาหกิจตั้งแต่ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่รวม 136 แห่ง ซึ่งประกอบไปด้วยภาครัฐและรัฐวิสาหกิจจำนวน 19 แห่ง และบริษัทเอกชนจำนวน 117 แห่ง อาทิ สถาบันการศึกษาหน่วยงานราชการ ภาคการผลิต อุตสาหกรรมมีเดีย ภาคการขนส่ง และโรงพยาบาล ฯลฯ [block]             จากผลสำรวจพบว่า ในปัจจุบันมีองค์กรที่พัฒนาและนำโซลูชันคลาวด์ไปใช้งานแล้วมีอยู่ประมาณ 29.4 เปอร์เซ็นต์จากกลุ่มสำรวจทั้งหมด ซึ่งมีองค์กรที่ใช้งานเวอร์ชวลไลเซชั่นแต่ยังไม่ได้เข้าสู่ คลาวด์ประมาณ 44.8 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอีก 16.9 เปอร์เซ็นต์ ยังไม่มีการใช้ทั้งคลาวด์หรือเวอร์ชวลไลเซชั่นเลย ขณะที่องค์กรอีก 8.9 เปอร์เซ็นต์ ไม่เปิดเผยข้อมูล               ถึงกระนั้นผลสำรวจเพิ่มเติมจากกลุ่มองค์กรที่ได้มีการนำโซลูชันคลาวด์มาใช้แล้วนั้นพบว่าองค์กรมีความสนใจที่จะลงทุนเทคโนฯ คลาวด์เพิ่มเติมอย่างชัดเจน 37.5 เปอร์เซ็นต์และมีอีกเพียง 12.5 เปอร์เซ็นต์ที่ระบุว่า มีความพร้อมที่จะลงทุนคลาวด์เพิ่มเติมในปี 2015 นอกจากนี้ยังมีองค์กรที่อยู่ในระหว่างการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีคลาวด์เพิ่มเติมเพื่อจะใช้ในการตัดสินใจลงทุนอีก 7.5

Read Full Article

CYOD ขจัดความยุ่งยากของ BYOD

      ความนิยมในการนำอุปกรณ์ของตัวเองมาใช้งาน หรือที่เรียกกันติดปากว่า “BYOD” เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ที่ผ่านกลับสร้างความกังวลใจให้ฝ่ายไอทีมากกว่าเดิม เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านั้นมีหลากหลายแพลตฟอร์มและถูกใช้เชื่อมต่อกับข้อมูลขององค์กร ทั้งยังเอาแบนด์วิดธ์เครือข่ายขององค์กรไปใช้กับเรื่องส่วนตัว ด้วยเหตุนี้การวางมาตรการควบคุมและใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ทำให้พนักงานพึงพอใจจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก 

Read Full Article