www.cioworldmagazine.com

Infographic

    เครือข่ายไม่คล่องตัว..สร้างปัญหาแค่ไหน

เครือข่ายไม่คล่องตัว..สร้างปัญหาแค่ไหน

อวาย่าได้จัดทำวิจัยหัวข้อ “ความคล่องตัวของเครือข่ายในประเทศไทย 2014” เพื่อตรวจสอบผลกระทบและเหตุผลของปัญหาของบริษัทต่างๆ มีเกิดขึ้นมายาวนานเกี่ยวกับวิธีการปรับแต่งเครือข่าย การปรับปรุง และการแก้ไขโดยไม่ทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก ผลสำรวจสิ่งที่เกิดขึ้น พบว่า เมื่อมีความจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงระบบเครือข่ายจะส่งผลให้เกิดสิ่งผิดพลาดบางอย่าง รวมถึงผลกระทบทางการเงินด้วย นอกจากนี้ยังได้ค้นพบข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า ผู้จัดการระบบเครือข่ายไอทีในประเทศไทยประสบกับความล่าช้ามามายาวนานและขัดขวางการปรับปรุงเครือข่ายที่ควรจะต้องเกิดขึ้นตามธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจส่งผลให้ระบบเครือข่ายเกิดความผิดพลาดถึงขึ้นหยุดชะงักขั้นรุนแรงได้ และทั้งหมดนี้คือ ผลจากการวิจัยของอวาย่า

Read Full Article
    รู้ทัน Malicious Code ภัยคุกคามเบอร์ 1 ในไทย

รู้ทัน Malicious Code ภัยคุกคามเบอร์ 1 ในไทย

จากการเปิดเผยข้อมูลสถิติด้านภัยคุกคามไซเบอร์ของไทยปี 2557 ที่รวบรวมโดย ThaiCERT (ไทยเซิร์ต) หรือ ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย ภายใต้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) พบว่า Malicious Code หรือการโจมตีด้วยโปรแกรมไม่พึงประสงค์เป็นภัยออนไลน์ที่พบมากเป็นที่สุด คิดเป็นสัดส่วนถึง 43.3%

Read Full Article
    การรับชมทีวีของคนทั่วโลกเปลี่ยนไปแค่ไหน?

การรับชมทีวีของคนทั่วโลกเปลี่ยนไปแค่ไหน?

สถานการณ์ปัจจุบันของทีวีนั้นกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่งแต่เดิมทีผู้ให้บริการทีวีและสื่อแบบจับต้องได้เป็นผู้ควบคุมและจำกัดประสบการณ์รับชมของผู้บริโภค ทว่าในปัจจุบันตัวแทนจัดจำหน่ายเนื้อหารายการใหม่ๆ ได้ทำให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจว่า พวกเขาต้องการจะรับชมอะไรและผสมผสานรูปแบบบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตัวเอง ส่งผลให้ผู้บริโภคถึง 5 ใน 10 ชื่นชอบการรับชมทีวีที่มีอิสระมากกว่าการรับชมแบบดั้งเดิม

Read Full Article
    ฺBYOA: The Enterprise Owned Technologys

ฺBYOA: The Enterprise Owned Technologys

BYOA ได้กลายเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน แต่การที่เทรนด์นี้เติบโตและเป็นที่ความนิยม มาจากการขยายตัวเพิ่มขึ้นของแนวคิด Consumerization of IT ที่ผู้คนมองเห็นประโยชน์แอพฯ ในการทำงาน ยกระดับประสิทธิภาพงาน สร้างความคล่องตัวและความพึงพอใจไปกับงานที่ทำ

Read Full Article
    พีซียังจำเป็นต้องได้รับการปกป้อง

พีซียังจำเป็นต้องได้รับการปกป้อง

Read Full Article
BannerWeb_CIOworld_3
communication

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com