www.cioworldmagazine.com

Financial Technology

คลาวด์ ERP คืออนาคตของธุรกิจการเงิน

    คลาวด์ ERP คืออนาคตของธุรกิจการเงิน

“จากบทความของ กูรูปราสาท เกออนคาร์ หัวหน้าฝ่ายการเงิน การปฏิบัติงาน และดิจิทัลซัพพลายเชน ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกออราเคิล ญี่ปุ่น และเอเชียแปซิฟิก ได้สื่อความโดยตรงถึงผู้บริหารสายการเงิน กับความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีไอซีทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดถึงอนาคตของพวกเขาได้อย่างดี”

Read Full Article

โมบายล์แอพฯ ด้านการเงิน เป็นพื้นฐานสำคัญของคนยุคดิจิทัล

    โมบายล์แอพฯ ด้านการเงิน เป็นพื้นฐานสำคัญของคนยุคดิจิทัล

“แอพพลิเคชั่นมือถือด้านบริการทางการเงินทั้งจากแบงก์ใหญ่ รวมถึง Alternative banking ที่โดดเข้ามาเป็นผู้ให้บริการรับชำระสินค้า ยังได้รับความนิยมตลอด 10 ปี ตอบรับสังคมและไลฟ์สไตล์ดิจิทัล”

Read Full Article

ปัจจัยสำคัญในเกมการแข่งขันของผู้ให้บริการทางการเงิน

    ปัจจัยสำคัญในเกมการแข่งขันของผู้ให้บริการทางการเงิน

“การติดอาวุธให้กับองค์กร สร้างกองทัพที่มีการบริหารจัดการได้อย่างดี และมีการทำงานร่วมกันกับระบบนิเวศน์ที่ดีของพันธมิตร องค์กรที่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีก็จะผงาดขึ้นเป็นผู้ชนะในสงครามที่ผันแปรอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมการเงิน”

Read Full Article

ธนาคารแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วย Big Data

    ธนาคารแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วย Big Data

“ธนาคารในอนาคตจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลและสร้างระบบที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลางที่มาพร้อมกับโซลูชั่นสำหรับบริการด้านการเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตและยกระดับธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”

Read Full Article

AIS ประกาศร่วมทุน LINE และ Rabbit สร้างโอกาสให้ไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสด

    AIS ประกาศร่วมทุน LINE และ Rabbit สร้างโอกาสให้ไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสด

“AIS ประกาศร่วมทุน LINE และ Rabbit ผนวกบริการ mPAY กับ Rabbit LINE Pay สร้างโอกาสให้ไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสด ร่วมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล”

Read Full Article
BannerWeb_CIOworld_2

Like Us On Facebook

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com