www.cioworldmagazine.com

Financial Technology

ปัจจัยสำคัญในเกมการแข่งขันของผู้ให้บริการทางการเงิน

    ปัจจัยสำคัญในเกมการแข่งขันของผู้ให้บริการทางการเงิน

“การติดอาวุธให้กับองค์กร สร้างกองทัพที่มีการบริหารจัดการได้อย่างดี และมีการทำงานร่วมกันกับระบบนิเวศน์ที่ดีของพันธมิตร องค์กรที่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีก็จะผงาดขึ้นเป็นผู้ชนะในสงครามที่ผันแปรอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมการเงิน”

Read Full Article

ธนาคารแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วย Big Data

    ธนาคารแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วย Big Data

“ธนาคารในอนาคตจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลและสร้างระบบที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลางที่มาพร้อมกับโซลูชั่นสำหรับบริการด้านการเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตและยกระดับธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”

Read Full Article

AIS ประกาศร่วมทุน LINE และ Rabbit สร้างโอกาสให้ไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสด

    AIS ประกาศร่วมทุน LINE และ Rabbit สร้างโอกาสให้ไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสด

“AIS ประกาศร่วมทุน LINE และ Rabbit ผนวกบริการ mPAY กับ Rabbit LINE Pay สร้างโอกาสให้ไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสด ร่วมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล”

Read Full Article

เจาะลึกแฟรนไชส์ 4.0 ก้าวสู่ยุคสังคมไร้เงินสด กับ WASHCOIN ร้านสะดวกซักผ้าออนไลน์

    เจาะลึกแฟรนไชส์ 4.0 ก้าวสู่ยุคสังคมไร้เงินสด  กับ WASHCOIN ร้านสะดวกซักผ้าออนไลน์

“ขอถอดรหัสความคิดของ มงคล ผอบนาง (หมู) CEO WashCoin สตาร์ทอัพที่เริ่มด้วยการกล้าคิด กล้าลงมือทำ แบบมีแบบแผน มีกลยุทธ์อาจใช้เป็นคู่มือสำหรับหลายๆ คนในการเริ่มทำธุรกิจในยุค 4.0”

Read Full Article

Digital Payment จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สุดในปี 2018

    Digital Payment จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สุดในปี 2018

“สถาบัน IMC ประเมินว่า Digital Paymentจะเป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทเปลี่ยนคนไทยมากที่สุดในปี 2018 ด้วยแรงผลักดันของนโยบายสังคมไร้เงินสด ผ่านโครงการ Promptpay ภาคการเงินแข่งกันเปิดบริการ QR-payment”

Read Full Article
BannerWeb_CIOworld_1

Like Us On Facebook

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com

Categories