www.cioworldmagazine.com

Enterprise Security

PPlus Visions รุกตลาด Cybersecurity วางรากฐานความมั่นคงปลอดภัยให้ธุรกิจด้วย IBM Security QRadar SIEM

    PPlus Visions รุกตลาด Cybersecurity วางรากฐานความมั่นคงปลอดภัยให้ธุรกิจด้วย IBM Security QRadar SIEM

เมื่อ Cybersecurity กลายเป็นสิ่งจำเป็นต่อการสร้างความมั่นคงให้กับทุกธุรกิจองค์กร ผู้ให้บริการด้าน IT หลายแห่งก็เริ่มปรับตัวหันมาให้บริการด้านนี้กันมากขึ้น ตอบโจทย์ต่อความต้องการของตลาดที่นับวันจะยิ่งเติบโต

Read Full Article

3 แนวโน้มความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 2022-2024

    3 แนวโน้มความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 2022-2024

ประเมิน 3 แนวโน้ม Cybersecurity ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ปี 2022-2024 ประกอบด้วย 1. Digital Inequality and Cyber Vaccination 2. Supply Chain Cyber Attacks and CMMC และ 3. Remote Working Challenge and Zero Trust ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีก

Read Full Article

อุปสรรคต่อการรับมือเหตุ ข้อมูลรั่วไหล ขององค์กร

    อุปสรรคต่อการรับมือเหตุ ข้อมูลรั่วไหล ขององค์กร

มูลค่าความเสียหายจากเหตุ ข้อมูลรั่วไหล พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ช่วงการแพร่ระบาดโควิด ผลการศึกษาล่าสุดชี้ให้เห็นว่า ระบบซิเคียวริตี้ขององค์กรอาจยังปรับตัวตามระบบไอทีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ทัน และกลายเป็นอุปสรรคต่อการรับมือเหตุข้อมูลรั่วไหลขององค์กร

Read Full Article

สร้างความปลอดภัยเครือข่ายยุคใหม่ ด้วยโมเดล Zero Trust

    สร้างความปลอดภัยเครือข่ายยุคใหม่  ด้วยโมเดล Zero Trust

ทำความรู้จัก Zero Trust พลิกแกร่งความปลอดภัยเครือข่ายยุคใหม่ ด้วยโซลูชัน ZTNA และ EDR ปกป้องการเชื่อมต่อและโต้ตอบภัยคุกคามให้เครือข่าย OT และ WFH ที่มีการเชื่อมต่อจากภายนอกให้ปลอดภัยสูงสุด

Read Full Article

สร้าง Zero Trust Security ที่ Edge ด้วย SASE

    สร้าง Zero Trust Security ที่ Edge ด้วย SASE

การเกิดขึ้นของ SASE เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับทิศทางที่องค์กรธุรกิจกำลังมุ่งหน้าไป เพื่อสนับสนุนการเชื่อมต่อเครือข่ายอย่างมั่นคงปลอดภัยและยืดหยุ่น สำหรับตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจยุคดิจิทัลสมัยใหม่

Read Full Article

ปกป้องทำธุรกรรมการเงินดิจิทัล ด้วยการปรับปรุงคลังข้อมูลภัยคุกคาม Threat Intelligence

    ปกป้องทำธุรกรรมการเงินดิจิทัล ด้วยการปรับปรุงคลังข้อมูลภัยคุกคาม Threat Intelligence

คำแนะนำสำหรับผู้ให้บริการทางเงินดิจิทัล ควรเร่งบูรณาการการรักษาความปลอดภัย และการปรับปรุงความสามารถด้านคลังข้อมูลภัยคุกคาม Threat intelligence ที่จะให้ข้อมูลครอบคลุมลิ้งก์ฟิชชิ่ง เว็บไซต์และอ็อบเจ็คที่เป็นอันตรายที่กำหนดเป้าหมายโจมตีไปยังแพลตฟอร์ม Android และ iOS

Read Full Article

แนะนำเคล็ดลับองค์กรรับมือกับปัญหาความปลอดภัย สำหรับการทำงานแบบ Remote Working

    แนะนำเคล็ดลับองค์กรรับมือกับปัญหาความปลอดภัย สำหรับการทำงานแบบ Remote Working

แคสเปอร์สกี้แนะไทยเร่งเสริมความปลอดภัยออนไลน์ให้องค์กรธุรกิจที่ทำงานจากระยะไกล Remote Working และประชาชน หลังสกัดภัยคุกคามผ่านเว็บได้มากกว่า 20 ล้านครั้งในปี 2020

Read Full Article

คำแนะนำความปลอดภัยไซเบอร์สำหรับ CISO (ตอนที่ 1)

    คำแนะนำความปลอดภัยไซเบอร์สำหรับ CISO (ตอนที่ 1)

ฟอร์ติเน็ตคาดการณ์และแนะนำความปลอดภัยไซเบอร์สำหรับปี 2564 ให้ CISO ในธุรกิจสำคัญต่างๆภาครัฐ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการเงินการธนาคาร ธุรกิจด้านสาธารณสุข กลุ่มด้านการศึกษาและอุตสาหกรรมโอที เพื่อลดช่องว่างทักษะการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ในทุกอุตสาหกรรม

Read Full Article

4 แนวโน้มหลักของระบบเครือข่ายในปี 2564 ที่ CIO ควรรู้

    4 แนวโน้มหลักของระบบเครือข่ายในปี 2564 ที่ CIO ควรรู้

พาร์ธา นาริสมาน CTO ของ อรูบ้า มองเห็นปัจจัยสำคัญของระบบเครือข่าย 4 ประการที่ CIO จะต้องเผชิญ ซึ่งเป็นตัวแปรหลักที่จะเข้ามาช่วยผลักดัน หรือในทางตรงกันข้ามอาจเป็นอุปสรรคที่เข้ามาชะลอแผนการทางด้าน IT ขององค์กรได้

Read Full Article

มิติใหม่จัดการข้อมูลให้พ้นภัย Ransomware

    มิติใหม่จัดการข้อมูลให้พ้นภัย Ransomware

ลองศึกษาแนวคิดเพื่อลดความท้าทายด้วยการบริหารจัดการข้อมูลแนวใหม่ ซึ่งสามารถตอบความคาดหวังขององค์กรต่อแพลตฟอร์มด้านการจัดการและบริหารความปลอดภัยของข้อมูลในการป้องกัน Ransomware

Read Full Article