www.cioworldmagazine.com

Digital Transformation

Bluebik แนะใช้ Virtual Agile เสริมองค์กรอยู่รอดในยุคเศรษฐกิจชะลอตัว

    Bluebik แนะใช้ Virtual Agile เสริมองค์กรอยู่รอดในยุคเศรษฐกิจชะลอตัว

ทุกอุตสาหกรรมต้องเผชิญหน้ากับคลื่น “ดิจิทัล ดิสรัปชัน” ที่ไม่มีวันจบ เทคโนโลยีทั้งเก่าและใหม่ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว การปรับตัวของธุรกิจให้เท่าทันหรือรวดเร็วกว่าแบบ Virtual Agile เป็นหนทางที่จะนำธุรกิจให้อยู่รอดในยุคเศรษฐกิจชะลอตัว

Read Full Article

Digital Futurist (ตอนที่ 565) 5G Use Cases: Design to Reality

    Digital Futurist (ตอนที่ 565) 5G Use Cases: Design to Reality

หลายคนได้ยินเทคโนโลยี 5G แต่อาจนึกไม่ออกถึงการประยุกต์ใช้งาน บทความนี้จะขอยกตัวอย่าง การประยุกต์ใช้งาน 5G ที่มีโอกาสเกิดขึ้นจริงในอนาคตอันใกล้ หรืออย่างน้อยบางประเทศก็มีการใช้งานจริงแล้ว

Read Full Article

The Digital Futurist (ตอนที่ 564) No 5G Nation without Security

    The Digital Futurist (ตอนที่ 564) No 5G Nation without Security

“จากการเข้ามาของเทคโนโลยี 5G ทำให้มีโอกาสส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศโดยตรง แต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้น ต้องคิดให้รอบคอบและวางมาตรการด้านความปลอดภัย (security)ให้เข้มแข็งที่สุด”

Read Full Article

ถอดรหัส ภาพรวมของอุตสาหกรรมไอซีทีของไทย

    ถอดรหัส ภาพรวมของอุตสาหกรรมไอซีทีของไทย

“ถอดรหัสผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมไอทีในระดับประเทศ จากเมกะเทรนด์ Digital Transformation และสมาร์ทซิตี้”

Read Full Article

การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ ArcGIS Location Intelligence

    การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ ArcGIS Location Intelligence

“ทำความรู้จัก ArcGIS Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ ที่จะเข้ามาช่วยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยกระดับการการบริหารจัดการแบบครบวงจร ก้าวสู่การปฏิรูปบริการและธุรกิจดิจิทัล”

Read Full Article

The State of Enterprise Open Source

    The State of Enterprise Open Source

เปิดเผยผลสำรวจ ทัศนคติและการใช้ประโยชน์จากระบบโอเพ่นซอร์สในหลายประเด็นสำคัญเช่น องค์กรคิดอย่างไรเกี่ยวกับโอเพ่นซอร์ส เหตุใดจึงเลือกใช้โอเพ่นซอร์ส และมีแผนที่จะทำอะไรต่อไปในอนาคต

Read Full Article

Infor แนะนำ 8 เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

    Infor แนะนำ 8 เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

Infor แนะนำ 8 เทคโนโลยีสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รักษาขีดความสามารถด้านการแข่งขันในตลาด เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวทั้งเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการายใน การสร้างประสบการณ์ลูกค้า กระชับความสัมพันธ์กับคู่ค้า และเทคโนโลยีพื้นฐานคลาวด์

Read Full Article

มองธุรกิจ eCommerce ปี 2562 สร้างกลยุทธ์แห่งความอยู่รอด

    มองธุรกิจ eCommerce ปี 2562 สร้างกลยุทธ์แห่งความอยู่รอด

เจาะลึกธุรกิจ eCommerce และช้อปปิ้งออนไลน์ ผ่านมุมมองของ 5 ผู้ประกอบการดิจิทัล ทำความเข้าใจภาพรวมของอุตสาหกรรม พฤติกรรมที่เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการอยู่รอดของธุรกิจในอุตสาหกรรมค้าขายออนไลน์

Read Full Article

บิ๊ก ดาต้า กับการวางกลยุทธ์ดิจิทัลของแสนสิริ

    บิ๊ก ดาต้า กับการวางกลยุทธ์ดิจิทัลของแสนสิริ

“แสนสิริ ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่มีการนำ Prop Tech มาช่วยเติมเต็มการใช้ชีวิตของลูกบ้านในฐานะครอบครัวของแสนสิริ ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่ต่อยอดมาจากบิ๊กดาต้า โดยเฉพาะในเรื่องของ Customer Journey”

Read Full Article

Get ready for Digital Ecosystem

    Get ready for Digital Ecosystem

ในปี 2017 ซีไอโอมีแผนงานเชิงกลยุทธ์มากมายที่ต้องเร่งทำเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ การปฏิรูปทางธุรกิจยังคงดำเนินต่อไปเนื่องจากสภาวะการแข่งขันและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี หลายองค์กรมีความคุ้นเคยกับความเป็นองค์กรดิจิทัล มีการปรับกระบวนงาน เวิร์คโฟล์ต่างๆ เป็นดิจิทัล จนมาถึงวันที่ต้องก้าวไปสู่คำว่า Digital Ecosystem ที่การ์ทเนอร์ให้ความเห็นว่านี่คือความสำคัญอันดับต้นๆ ของซีไอโอในปีนี้

Read Full Article