www.cioworldmagazine.com

Digital Transformation

การใช้ ระบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยปิดช่องว่างทักษะด้านดิจิทัลในองค์กร

    การใช้ ระบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยปิดช่องว่างทักษะด้านดิจิทัลในองค์กร

ครั้งหนึ่ง ระบบอัตโนมัติเคยถูกมองในแง่ลบว่าจะเข้ามาแย่งงานของคน แต่ทัศนคติเหล่านั้นกำลังเปลี่ยนไป ระบบอัตโนมัติจะเป็นตัวช่วยเพิ่มขีดความสามารถของคน ช่วยคนเน้นความสามารถเชิงคิดวิเคราะห์ เพื่อนำไปปรับใช้ร่วมกับระบบอัตโนมัติให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ให้คนและระบบทำงานร่วมกัน มากกว่ามองว่าระบบจะแย่งงานคน

Read Full Article

การสร้างความเที่ยงธรรมให้ผู้ประกอบการค้าออนไลน์ไทย

    การสร้างความเที่ยงธรรมให้ผู้ประกอบการค้าออนไลน์ไทย

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) เสนอไอเดีย การสร้างความเที่ยงธรรม แก้ปัญหาความสามารถการใช้เทคโนโลยีของผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซของไทย ขจัดอัลกอริธึมกีดกันทางการค้า วางกรอบกฎหมาย สกัดกั้นการถูกแพลตฟอร์มออนไลน์เอาเปรียบ ผลักดันหารือในระดับอาเซียน

Read Full Article

กรณีศึกษา ความสำเร็จ Digital Transformation ด้วยเครื่องมือของไมโครซอฟท์

    กรณีศึกษา ความสำเร็จ Digital Transformation ด้วยเครื่องมือของไมโครซอฟท์

ไมโครซอฟท์แนะองค์กรไทยรับมือยุคโควิด ปรับธุรกิจสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ ยกกรณีศึกษาเรื่องราว Digital Transformation จาก 2 โจทย์ที่แตกต่าง ภายใต้เป้าหมายในการเร่งนำเทคโนโลยีเข้าช่วยเหลือ เพื่อก้าวข้ามความท้าทายจากสภาวการณ์ปัจจุบัน

Read Full Article

ความล้มเหลวการสำรองข้อมูล คือ ข้อจำกัดในเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัล

    ความล้มเหลวการสำรองข้อมูล คือ ข้อจำกัดในเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัล

ผู้บริหารระดับสูง 58% พบปัญหาความล้มเหลวในการสำรองข้อมูล สะท้อนถึงความท้าทายในการป้องกันข้อมูลสำคัญขององค์กร และเป็นข้อจำกัดในเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัล

Read Full Article

ระบบอัตโนมัติสำหรับการพัฒนาโมเดิร์นแอปพลิเคชัน บนเส้นทางของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน

    ระบบอัตโนมัติสำหรับการพัฒนาโมเดิร์นแอปพลิเคชัน บนเส้นทางของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน

กวินธร ภู่ตระกูล จาก เร้ดแฮท ให้ข้อมูลความเห็นเรื่องความสามารถและนำไปใช้งาน ระบบอัตโนมัติในมิติของการพัฒนาโมเดิร์นแอปพลิเคชันแบบคลาวด์เนทีฟ ให้สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจที่จะเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จการทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัล

Read Full Article

สร้างสร้างจุดแข็งให้ธุรกิจหน้าร้าน ด้วยแนวคิด SOLDC

    สร้างสร้างจุดแข็งให้ธุรกิจหน้าร้าน ด้วยแนวคิด SOLDC

Bluebik แนะธุรกิจหน้าร้าน ปรับตัวเพื่อสร้างจุดแข็งด้วยแนวคิด SOLDC เน้นสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดีด้วยเทคโนโลยี Geofencing Technology, IoT, Cloud และ AI/ML  

Read Full Article

ปฏิวัติการออกแบบสถาปัตยกรรมและอสังหาริมทรัพย์ ด้วย Real Time Technology

    ปฏิวัติการออกแบบสถาปัตยกรรมและอสังหาริมทรัพย์ ด้วย Real Time Technology

คำแนะนำสำหรับวงการสถาปัตยกรรมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เกี่ยวกับ เทคโนโลยีเรียลไทม์ เพื่อยกระดับกระบวนการทำงานร่วมกันให้ วิศวกร สถาปนิก มัณฑนากร ลูกค้าที่กำลังตัดสินใจเป็นเจ้าของสิ่งก่อสร้าง รวมถึงผู้ลงทุนที่ต้องการกระตุ้นชีพจรในอุตสาหกรรมอีกครั้ง

Read Full Article

แพลตฟอร์มโฆษณา กับโอกาสในการทำกำไรของอีคอมเมิร์ซ ในธุรกิจห้างค้าปลีก

    แพลตฟอร์มโฆษณา กับโอกาสในการทำกำไรของอีคอมเมิร์ซ ในธุรกิจห้างค้าปลีก

การสร้างแพลตฟอร์มโฆษณา บนพื้นฐานของข้อมูลลูกค้าเชิงลึก ในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของธุรกิจห้างค้าปลีกสินค้าอุปโภค บริโภค อาจเป็นทางออกกับโจทย์ที่ท้าทายเรื่อง ความสามารถในการทำกำไรในยุคดิจิทัลดิสรับท์ชัน

Read Full Article

2020 Digital Transformation การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลของประเทศไทย

    2020 Digital Transformation การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลของประเทศไทย

ผลสำรวจการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลของประเทศไทย ประจำปี 2020 Digital Transformation เรื่อง คน สำคัญไม่แพ้เทคโนโลยีธุรกิจด้านสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยี การเงินและการธนาคาร เป็นกลุ่มผู้นำในด้านการตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับตัว และเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่การเป็นดิจิทัล

Read Full Article

ประเมินสถานการณ์ ธุรกิจยุคหลัง COVID-19

    ประเมินสถานการณ์ ธุรกิจยุคหลัง COVID-19

ณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร อินเตอร์ลิ้งค์ ได้ประเมินสถานการณ์ การดำเนินธุรกิจภายหลัง COVID-19 พร้อมคำแนะนำ ที่ทุกคนคนต้องเปลี่ยนวิกฤตครั้งนี้ให้เป็นโอกาส และคิดทบทวนอย่างรอบคอบ

Read Full Article