www.cioworldmagazine.com

Digital Transformation

ถอดบทเรียน แอดไวซ์ รับมือวิกฤติด้วยระบบไอทีที่สร้างความเร็วในการปรับตัว

    ถอดบทเรียน แอดไวซ์ รับมือวิกฤติด้วยระบบไอทีที่สร้างความเร็วในการปรับตัว

ถอดบทเรียนจาก แอดไวซ์ ผ่านคีย์แมนคนสำคัญอย่าง จักรกฤช วัชระศักดิ์ศิลป์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานผลิตภัณฑ์ การขายและการตลาด ที่เผยให้รู้ถึงแนวคิดและแนวปฏิบัติ ของแอดไวซ์ ถึงการวางกลยุทธ์รับมือการสถานการณ์ COVID-19

Read Full Article

SD-WAN ช่วยธนาคารออมสิน บรรลุเป้าหมายสาขาอัจฉริยะทั่วประเทศ

    SD-WAN ช่วยธนาคารออมสิน บรรลุเป้าหมายสาขาอัจฉริยะทั่วประเทศ

โซลูชัน SD-WAN ช่วยให้ GSB สามารถเชื่อมต่อสำนักงานสาขาต่างๆ ได้ด้วยการส่งข้อมูลไปมาระหว่างธนาคารสาขาทั่วประเทศอย่างราบรื่นและรวดเร็ว เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล รองรับความต้องการใหม่และการขยายธุรกิจในอนาคตทุกรูปแบบ

Read Full Article

ภาวะความย้อนแย้งของข้อมูล ที่สร้างปัญหาต่อความสำเร็จของ Digital Transformation

    ภาวะความย้อนแย้งของข้อมูล ที่สร้างปัญหาต่อความสำเร็จของ Digital Transformation

เดลล์ เทคโนโลยีส์ เสนอรายงานเผยผลวิจัย เผยให้เห็นภาวะความย้อนแย้งของข้อมูล หรือ Data Paradox ที่สร้างภาระให้ธุรกิจ แม้มีข้อมูลจำนวนมากขึ้น แต่องค์กรก็ยังต้องดิ้นรนเพื่อหาทางดึงคุณค่าจากข้อมูลมากมายที่มีอยู่

Read Full Article

แนะนำ Best Practice 6 ขั้นตอน เสริมแกร่งหน่วยงานรัฐสู่ความสำเร็จ Government e-Service

    แนะนำ Best Practice 6 ขั้นตอน เสริมแกร่งหน่วยงานรัฐสู่ความสำเร็จ Government e-Service

บลูบิค ผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี แนะหน่วยงานภาครัฐวางแนวทางปฏิบัติ (Best Practice) 6 ขั้นตอน ไปสู่ความสำเร็จ Government e-Service

Read Full Article

Industry Transformation Practice and Case

    Industry Transformation Practice and Case

ประเด็นสำคุณจากการบรรยายในหัวข้อ Industry Transformation Practice and Case โดย ศักดิ์พัฒน์ วิทยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซลดิฟ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม 4.0 และระบบ IoT ที่ทำให้ภาพของการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและเข้าใจผู้บริโภคในเชิงลึก

Read Full Article

CITE DPU แนะ 8 อาชีพด้าน digital skills ที่ควรวางแผนศึกษาหรือ reskill/upskill

    CITE DPU แนะ 8 อาชีพด้าน digital skills ที่ควรวางแผนศึกษาหรือ reskill/upskill

สถาบันการศึกษาต้องเข้าใจบริบทของการเปลี่ยนแปลงและความต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัล และเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค new normal และต้องจัดหลักสูตรต่างๆ ที่มีคุณภาพให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

Read Full Article

Digital Transformation ของอุตสาหกรรม F&B ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

    Digital Transformation ของอุตสาหกรรม F&B ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

Digital Transformation โดยอาศัย ระบบดิจิทัลจะช่วยให้ปรับปรุงกระบวนการและประสิทธิภาพโดยรวมของโรงงาน ทั้งการลดของเสีย ลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน และลดการใช้พลังงาน บรรลุประสิทธิภาพด้านการดำเนินงานในระดับที่เหมาะสม พร้อมมอบสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ

Read Full Article

วางรากฐานขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยการทำ Data Governance

    วางรากฐานขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยการทำ Data Governance

Data Governance คือรากฐานสำคัญขับเคลื่อนองค์กร สู่ Data-Driven Organization บริษัทที่ปรึกษา บลูบิค แนะภาคธุรกิจเร่งจัดทัพ 3 หัวใจหลัก นโยบาย-บุคลากร-กระบวนการ ปลดล็อกศักยภาพเติบโตด้วยข้อมูล

Read Full Article

การใช้ ระบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยปิดช่องว่างทักษะด้านดิจิทัลในองค์กร

    การใช้ ระบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยปิดช่องว่างทักษะด้านดิจิทัลในองค์กร

ครั้งหนึ่ง ระบบอัตโนมัติเคยถูกมองในแง่ลบว่าจะเข้ามาแย่งงานของคน แต่ทัศนคติเหล่านั้นกำลังเปลี่ยนไป ระบบอัตโนมัติจะเป็นตัวช่วยเพิ่มขีดความสามารถของคน ช่วยคนเน้นความสามารถเชิงคิดวิเคราะห์ เพื่อนำไปปรับใช้ร่วมกับระบบอัตโนมัติให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ให้คนและระบบทำงานร่วมกัน มากกว่ามองว่าระบบจะแย่งงานคน

Read Full Article

การสร้างความเที่ยงธรรมให้ผู้ประกอบการค้าออนไลน์ไทย

    การสร้างความเที่ยงธรรมให้ผู้ประกอบการค้าออนไลน์ไทย

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) เสนอไอเดีย การสร้างความเที่ยงธรรม แก้ปัญหาความสามารถการใช้เทคโนโลยีของผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซของไทย ขจัดอัลกอริธึมกีดกันทางการค้า วางกรอบกฎหมาย สกัดกั้นการถูกแพลตฟอร์มออนไลน์เอาเปรียบ ผลักดันหารือในระดับอาเซียน

Read Full Article
1 2 3 7

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Interview: Digital Disruption

Interview: New Roles CISO

Interview: Next Gen SOC

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com