www.cioworldmagazine.com

Digital Economy

การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ ArcGIS Location Intelligence

    การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ ArcGIS Location Intelligence

“ทำความรู้จัก ArcGIS Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ ที่จะเข้ามาช่วยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยกระดับการการบริหารจัดการแบบครบวงจร ก้าวสู่การปฏิรูปบริการและธุรกิจดิจิทัล”

Read Full Article

The State of Enterprise Open Source

    The State of Enterprise Open Source

เปิดเผยผลสำรวจ ทัศนคติและการใช้ประโยชน์จากระบบโอเพ่นซอร์สในหลายประเด็นสำคัญเช่น องค์กรคิดอย่างไรเกี่ยวกับโอเพ่นซอร์ส เหตุใดจึงเลือกใช้โอเพ่นซอร์ส และมีแผนที่จะทำอะไรต่อไปในอนาคต

Read Full Article

Infor แนะนำ 8 เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

    Infor แนะนำ 8 เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

Infor แนะนำ 8 เทคโนโลยีสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รักษาขีดความสามารถด้านการแข่งขันในตลาด เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวทั้งเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการายใน การสร้างประสบการณ์ลูกค้า กระชับความสัมพันธ์กับคู่ค้า และเทคโนโลยีพื้นฐานคลาวด์

Read Full Article

มองธุรกิจ eCommerce ปี 2562 สร้างกลยุทธ์แห่งความอยู่รอด

    มองธุรกิจ eCommerce ปี 2562 สร้างกลยุทธ์แห่งความอยู่รอด

เจาะลึกธุรกิจ eCommerce และช้อปปิ้งออนไลน์ ผ่านมุมมองของ 5 ผู้ประกอบการดิจิทัล ทำความเข้าใจภาพรวมของอุตสาหกรรม พฤติกรรมที่เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการอยู่รอดของธุรกิจในอุตสาหกรรมค้าขายออนไลน์

Read Full Article

บิ๊ก ดาต้า กับการวางกลยุทธ์ดิจิทัลของแสนสิริ

    บิ๊ก ดาต้า กับการวางกลยุทธ์ดิจิทัลของแสนสิริ

“แสนสิริ ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่มีการนำ Prop Tech มาช่วยเติมเต็มการใช้ชีวิตของลูกบ้านในฐานะครอบครัวของแสนสิริ ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่ต่อยอดมาจากบิ๊กดาต้า โดยเฉพาะในเรื่องของ Customer Journey”

Read Full Article

ความสำเร็จของ UIH ในการสร้างเครือข่ายยุค 4.0

    ความสำเร็จของ UIH ในการสร้างเครือข่ายยุค 4.0

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ UIH สามารถให้บริการเครือข่ายการสื่อสารสำหรับองค์กรได้อย่างมีเสถียรภาพ ก้าวสู่เครือข่ายในยุค 4.0 คือ การเลือกใช้อุปกรณ์เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง ความยืดหยุ่นของบริการจากผู้ให้บริการไอทีชั้นนำอย่างหัวเว่ยนั่นเอง

Read Full Article

Digital Thailand 4.0 กับหัวใจสำคัญ ยุทธศาสตร์ประชารัฐ (ตอน1)

    Digital Thailand 4.0  กับหัวใจสำคัญ ยุทธศาสตร์ประชารัฐ (ตอน1)

“ยุทธศาสตร์ประชารัฐเป็นแนวทางปฏิรูปประเทศสำคัญที่รัฐบาลนำมาใช้ในการดำเนินยุทธศาสตร์ชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ต้องดึงเอาพลังอำนาจจากทุกทรัพยากรความมั่นคงที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดศักยภาพสูงสุดบนพื้นฐาน คนไทยทุกคน ก็คือ ประชาชนของชาติ เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในทุกมิติและทุกด้านอย่างยั่งยืน”

Read Full Article

ติดจรวด SME ด้วย Cloud & AI

    ติดจรวด SME ด้วย Cloud & AI

Cloud และ AI จะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาเพิ่มความสามารถให้ SME พัฒนาความสามารถการแข่งขัน ช่วยผลักดันให้ Thailand 4.0 เกิดขึ้น และก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ตลาดระดับโลก

Read Full Article

The Digital DNA; CIO ยุค Digital Transformation

    The Digital DNA; CIO ยุค Digital Transformation

“ขอเสนอประเด็นสำคัญสำหรับการเตรียมความพร้อมของซีไอโอกับการก้าวไปสู่องค์กรดิจิทัล อะไรคือบุคลิก ลักษณะ แนวคิด และหลักการสำคัญของซีไอโอยุคดิจิทัล ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ประกอบกันเข้ามาพอที่จะเปรียบเทียบได้ว่าเป็นลักษณะทางพันธุ์กรรมของซีไอโอ The Digital DNA ถอดรหัสพันธุกรรม CIO ยุค Digital Transformation จะเป็นไกด์ไลน์ให้ซีไอโอทุกคนได้อย่างน่าติดตามจริงๆ”

Read Full Article

Digital Transformations and Things You need to know

    Digital Transformations and Things You need to know

“Digital transformations มีความเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี รูปแบบธุรกิจใหม่ เพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้า ซึ่งต้องการความอดทน ทรัพยากร และการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในองค์กรด้วยเหตุผลหลายประการสำหรับการก้าวไปสู่การปฏิรูปดิจิทัล CIO World&Business จึงได้รวบรวมข้อมูลการคาดการณ์ 10 อันดับแรก ที่คุณต้องทราบเมื่อตัดสินใจโดดเข้าสู่ถนนการเดินทางอันแสนยาวไกลครั้งนี้”

Read Full Article
1 2 3 5
BannerWeb_CIOworld_3
CEBIT 300x250

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com