www.cioworldmagazine.com

DataBase

    เครือข่ายไม่คล่องตัว..สร้างปัญหาแค่ไหน

เครือข่ายไม่คล่องตัว..สร้างปัญหาแค่ไหน

อวาย่าได้จัดทำวิจัยหัวข้อ “ความคล่องตัวของเครือข่ายในประเทศไทย 2014” เพื่อตรวจสอบผลกระทบและเหตุผลของปัญหาของบริษัทต่างๆ มีเกิดขึ้นมายาวนานเกี่ยวกับวิธีการปรับแต่งเครือข่าย การปรับปรุง และการแก้ไขโดยไม่ทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก ผลสำรวจสิ่งที่เกิดขึ้น พบว่า เมื่อมีความจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงระบบเครือข่ายจะส่งผลให้เกิดสิ่งผิดพลาดบางอย่าง รวมถึงผลกระทบทางการเงินด้วย นอกจากนี้ยังได้ค้นพบข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า ผู้จัดการระบบเครือข่ายไอทีในประเทศไทยประสบกับความล่าช้ามามายาวนานและขัดขวางการปรับปรุงเครือข่ายที่ควรจะต้องเกิดขึ้นตามธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจส่งผลให้ระบบเครือข่ายเกิดความผิดพลาดถึงขึ้นหยุดชะงักขั้นรุนแรงได้ และทั้งหมดนี้คือ ผลจากการวิจัยของอวาย่า

Read Full Article
    รู้ทัน Malicious Code ภัยคุกคามเบอร์ 1 ในไทย

รู้ทัน Malicious Code ภัยคุกคามเบอร์ 1 ในไทย

จากการเปิดเผยข้อมูลสถิติด้านภัยคุกคามไซเบอร์ของไทยปี 2557 ที่รวบรวมโดย ThaiCERT (ไทยเซิร์ต) หรือ ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย ภายใต้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) พบว่า Malicious Code หรือการโจมตีด้วยโปรแกรมไม่พึงประสงค์เป็นภัยออนไลน์ที่พบมากเป็นที่สุด คิดเป็นสัดส่วนถึง 43.3%

Read Full Article
    การรับชมทีวีของคนทั่วโลกเปลี่ยนไปแค่ไหน?

การรับชมทีวีของคนทั่วโลกเปลี่ยนไปแค่ไหน?

สถานการณ์ปัจจุบันของทีวีนั้นกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่งแต่เดิมทีผู้ให้บริการทีวีและสื่อแบบจับต้องได้เป็นผู้ควบคุมและจำกัดประสบการณ์รับชมของผู้บริโภค ทว่าในปัจจุบันตัวแทนจัดจำหน่ายเนื้อหารายการใหม่ๆ ได้ทำให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจว่า พวกเขาต้องการจะรับชมอะไรและผสมผสานรูปแบบบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตัวเอง ส่งผลให้ผู้บริโภคถึง 5 ใน 10 ชื่นชอบการรับชมทีวีที่มีอิสระมากกว่าการรับชมแบบดั้งเดิม

Read Full Article
    ฺBYOA: The Enterprise Owned Technologys

ฺBYOA: The Enterprise Owned Technologys

BYOA ได้กลายเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน แต่การที่เทรนด์นี้เติบโตและเป็นที่ความนิยม มาจากการขยายตัวเพิ่มขึ้นของแนวคิด Consumerization of IT ที่ผู้คนมองเห็นประโยชน์แอพฯ ในการทำงาน ยกระดับประสิทธิภาพงาน สร้างความคล่องตัวและความพึงพอใจไปกับงานที่ทำ

Read Full Article
    พีซียังจำเป็นต้องได้รับการปกป้อง

พีซียังจำเป็นต้องได้รับการปกป้อง

Read Full Article

Like Us On Facebook

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com

Categories