www.cioworldmagazine.com

Worapon Harusadeechavalit

เทคโนโลยีที่สามารถป้องกัน Ransomware ได้

    เทคโนโลยีที่สามารถป้องกัน Ransomware ได้

มีการโจมตีทางไซเบอร์เกิดขึ้นมากมาย และหนึ่งในการโจมตีทางไซเบอร์ที่เหล่าองค์กรโดนมากที่สุดคือการโจมตีของ Ransomware การพิจารณาถึงประสิทธิภาพของเครื่องมือในการป้องกันจึงเป็นหัวข้อหนึ่งที่มีความจำเป็น

Read Full Article

Phishing และ Ransomware รุมโจมตีทางไซเบอร์ธุรกิจโรงแรม

    Phishing และ Ransomware รุมโจมตีทางไซเบอร์ธุรกิจโรงแรม

Phishing และ Ransomware ระบาดหนัก กำลังโจมตีทางไซเบอร์ในธุรกิจโรงแรมอย่างหนัก โรงแรมในเครือใหญ่ โดนล้วงข้อมูลแขกผู้เข้าพักไปมากกว่า 142 ล้านราย

Read Full Article

รู้ได้อย่างไรว่า ข้อมูล ของคุณยังปลอดภัยอยู่?

    รู้ได้อย่างไรว่า ข้อมูล ของคุณยังปลอดภัยอยู่?

ขอแนะนำเว็บไซต์ Have I Been Pwned ที่สามารถตรวจสอบอีเมล เบอร์โทรศัพท์ของตัวเอง ว่าเคยผ่านเหตุการณ์ ล้วงข้อมูล หรือไม่? จากบริการใด? และมีแนวทางในการป้องกันตัวเองอย่างไร?

Read Full Article