www.cioworldmagazine.com

Sansiri Sirisantakupt

 Breaking News
  • 2022: แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล Digital Transformation Trends for 2022 “ผู้เขียนได้ลองประมวลและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่จะส่งผลในปี ค.ศ. 2022 โดยจะมุ่งเน้นไปที่การบรรจบกันของแนวโน้มทางเทคโนโลยี (Convergence of technology trends) เมื่อมีเครื่องมือ (Tools) ที่ทำให้หลอมรวมเข้าด้วยกันได้ในรูปแบบใหม่ และการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ (AI)”...
  • กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯกับยุทธศาสตร์การเป็นผู้นำนวัตกรรมอีกครั้ง “ลองศึกษาวิธีคิดและวิธีการของ กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ที่วางแผนต้องการกลับมาเป็นผู้นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีโซเบอร์อีกครั้งโดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบุคลากรของรัฐบาลให้ทันสมัยพร้อมกับความร่วมมือด้านไซเบอร์กับภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา”...
  • มุมมองการบริหารทีมงานรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ (Eyes on Managing Cybersecurity Team) ในบทความนี้จะลองสวมหมวก CSO ปรับวิธีคิดเพื่อมองปัญหาและหาทางออกสำหรับ การบริหารทีมงานรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ให้ประสบความสำเร็จระยะยาวในการต่อสู้กับปัญหาทางด้านไซเบอร์ในแต่ละวัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมในการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ...
  • การโจมตีบนโลกไซเบอร์ รูปแบบใหม่ของสงคราม(ตอนที่ 2 จบ) “ตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา การโจมตีทางไซเบอร์ ได้กลายเป็น รูปแบบใหม่ของสงคราม ที่หน่วยงานด้านความมั่นคงของแต่ละประเทศให้ความสำคัญ วางนโยบาย ออกมาตรการ ตั้งหน่วยงานและคนเข้ามารับผิดชอบ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และฟื้นฟูความเสียหาย”...
  • การโจมตีบนโลกไซเบอร์ Cyberattack รูปแบบใหม่ของสงคราม (ตอนที่ 1) ตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา การโจมตีทางไซเบอร์ ได้กลายเป็นรูปแบบใหม่ของสงคราม ที่หน่วยงานด้านความมั่นคงของแต่ละประเทศให้ความสำคัญ วางนโยบาย ออกมาตรการ ตั้งหน่วยงานและคนเข้ามารับผิดชอบ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และฟื้นฟูความเสียหาย...

Big Data สามารถช่วยกองทัพอากาศได้อย่างไร

    Big Data สามารถช่วยกองทัพอากาศได้อย่างไร

ลองศึกษา Best Practices ของกองทัพอากาศ กับโอกาสที่จะนำ Big Data มาใช้ เพื่อบรรลุเป้าหมายหลักของกองทัพ นั่นคือการทำให้มีวงรอบในการตัดสินใจที่รวดเร็วกว่าฝ่ายตรงข้าม เพิ่มความปลอดภัย สรา้ง KM และลดการใช้พลังงาน

Read Full Article

5G เพื่อการทหารในอนาคต The Future of 5G in the Military

    5G เพื่อการทหารในอนาคต The Future of 5G in the Military

“ลองศึกษาโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางทหารด้วยเทคโนโลยี 5G ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นการพลิกโฉมวงการทหารพันธะกิจต่างๆ ที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นบนโลกของข้อมูลที่เชื่อมต่อกันแบบเรียลไทม์”

Read Full Article

เมื่อ USAF ก้าวสู่กองกำลังทางอวกาศ (USAF: A New Space Force)

    เมื่อ USAF ก้าวสู่กองกำลังทางอวกาศ  (USAF: A New Space Force)

“ลองติดตามแผนการยกระดับขีดความสามารถของอุปกรณ์ฯและบุคลากรในด้านอวกาศ(A New Space Force) ของทอ.สหรัฐฯที่เป็นตัวแปรสำคัญให้กำลังรบของพวกเขามีความแม่นยำ สื่อสารได้อย่างรวดเร็วและวางแผนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ”

Read Full Article

ICT trends for 2019 AI-Driven Development

    ICT trends for 2019 AI-Driven Development

หยิบบางส่วนจาก 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองในปี 2019 ในงาน Gartner Symposium/ ITxpo โดยเฉพาะเรื่อง AI และ ML ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาในอนาคต AI-Driven Development ไปจนถึงการเกิดขึ้นของแฝดดิจิทัล (Digital Twins)

Read Full Article

หลักการสร้างวัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ (Building a healthy cyber security culture)

  หลักการสร้างวัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ (Building a healthy cyber security culture)

เป็นเรื่องดีถ้าองค์กรสามารถนำเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยล่าสุดมาใช้ในการปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์ และผนวกด้วยวัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่เน้นมาที่เรื่องของตัวบุคคล เทคโนโลยีจะแค่ไหนก็ไม่สามารถป้องกันภัยได้หากคนไม่มีความตระหนักในเรื่องนี้

Read Full Article

ICT: เส้นทางสู่การพัฒนากองทัพอากาศสหรัฐฯ USAF’s Development is rely on ICT

  ICT: เส้นทางสู่การพัฒนากองทัพอากาศสหรัฐฯ USAF’s Development is rely on ICT

“กองทัพอากาศสหรัฐฯ กำลังผลักดันยุทธ์ศาสตร์ในการพัฒนา โดยอาศัยแนวคิดในเรื่องของความเร็ว (A Concept: Speed)ที่จะเป็นตัวแปรสร้างความได้เปรียบให้กองทัพฯ อีกครั้ง ทั้งในสนามรบ ในอวกาศและโลกไซเบอร์ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้”

Read Full Article

ป้องกันตัวจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ Protecting yourself on social media

  ป้องกันตัวจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ Protecting yourself on social media

“การรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองบนโลกของสื่อสังคมออนไลน์มีความจำเป็นมากพอๆ กับ การรู้จักประโยชน์และวิธีใช้งานมัน ควรพึงระลึกเสมอว่าการเข้าไปอยู่บนโลกของสื่อสังคมออนไลน์คือการเปิดเผยตัวตนให้คนอื่นเข้ามารู้จักในบทความนี้ขอให้แนวคิดเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองและสังคัมของคุณ”

Read Full Article

บทบาท AI เพื่อการทหารในอนาคต The Future Role of AI in the Military

  บทบาท AI เพื่อการทหารในอนาคต The Future Role of AI in the Military

“หน่วยงานไซเบอร์ทางหทารของสหรัฐฯ เชื่อว่า AI และ ML จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางด้านไซเบอร์ให้สูงขึ้น และลดการใช้บุคลากรที่มีความชำนาญสูง เนื่องจาก AI เข้ามาแทนการทำงานของมนุษย์ แต่ขณะเดียวกัน AI ก็เพิ่มความสามารถของบรรดาแฮกเกอร์ด้วยเช่นกัน”

Read Full Article

มองแนวทางพัฒนา Cyber defenses ทอ.สหรัฐฯ (USAF’s Cyber defenses: The need to collaborate)

  มองแนวทางพัฒนา Cyber defenses ทอ.สหรัฐฯ  (USAF’s Cyber defenses: The need to collaborate)

“เรียนรู้ระบบการป้องกันทางด้านไซเบอร์ ของ ทอ.สหรัฐฯ ที่ต้องเผชิญกับการต่อต้านการถูกโจมตีและภัยคุกคามทางไซเบอร์นับเป็นพันๆ ครั้ง บนเครือข่ายหลักของกองทัพอากาศ (AFNET) ด้วยระบบ The Air Force Cyberspace Defense (ACD) เพื่อให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ใหม่กว่า และรุนแรงมากขึ้น”

Read Full Article

ระบบ GPS จากจุดเริ่มจนถึงปัจจุบัน (The rise of Global Positioning System)

  ระบบ GPS จากจุดเริ่มจนถึงปัจจุบัน (The rise of Global Positioning System)

“เรียนรู้การทำงานของระบบ GPS ตั้งแต่จุดเริ่มต้น การประยุกต์ใช้ทางการทหารและพลเรือน จนถึงอนาคตของระบบ GPS ที่อาศัยดาวเทียมทหารรุ่นใหม่ แม่นยำขึ้น3 เท่า เชื่อได้เลยว่าสินค้าและบริการนับจากนี้จะสุดยอดไฮเทคจริงๆ”

Read Full Article