www.cioworldmagazine.com

Sansiri Sirisantakupt

 Breaking News
  • 2022: แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล Digital Transformation Trends for 2022 “ผู้เขียนได้ลองประมวลและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่จะส่งผลในปี ค.ศ. 2022 โดยจะมุ่งเน้นไปที่การบรรจบกันของแนวโน้มทางเทคโนโลยี (Convergence of technology trends) เมื่อมีเครื่องมือ (Tools) ที่ทำให้หลอมรวมเข้าด้วยกันได้ในรูปแบบใหม่ และการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ (AI)”...
  • กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯกับยุทธศาสตร์การเป็นผู้นำนวัตกรรมอีกครั้ง “ลองศึกษาวิธีคิดและวิธีการของ กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ที่วางแผนต้องการกลับมาเป็นผู้นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีโซเบอร์อีกครั้งโดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบุคลากรของรัฐบาลให้ทันสมัยพร้อมกับความร่วมมือด้านไซเบอร์กับภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา”...
  • มุมมองการบริหารทีมงานรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ (Eyes on Managing Cybersecurity Team) ในบทความนี้จะลองสวมหมวก CSO ปรับวิธีคิดเพื่อมองปัญหาและหาทางออกสำหรับ การบริหารทีมงานรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ให้ประสบความสำเร็จระยะยาวในการต่อสู้กับปัญหาทางด้านไซเบอร์ในแต่ละวัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมในการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ...
  • การโจมตีบนโลกไซเบอร์ รูปแบบใหม่ของสงคราม(ตอนที่ 2 จบ) “ตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา การโจมตีทางไซเบอร์ ได้กลายเป็น รูปแบบใหม่ของสงคราม ที่หน่วยงานด้านความมั่นคงของแต่ละประเทศให้ความสำคัญ วางนโยบาย ออกมาตรการ ตั้งหน่วยงานและคนเข้ามารับผิดชอบ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และฟื้นฟูความเสียหาย”...
  • การโจมตีบนโลกไซเบอร์ Cyberattack รูปแบบใหม่ของสงคราม (ตอนที่ 1) ตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา การโจมตีทางไซเบอร์ ได้กลายเป็นรูปแบบใหม่ของสงคราม ที่หน่วยงานด้านความมั่นคงของแต่ละประเทศให้ความสำคัญ วางนโยบาย ออกมาตรการ ตั้งหน่วยงานและคนเข้ามารับผิดชอบ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และฟื้นฟูความเสียหาย...

AI Dogfighting อนาคตของการบินแบบอิสระ

    AI Dogfighting อนาคตของการบินแบบอิสระ

สำรวจอนาคตของอากาศยานทางการทหาร ที่เริ่มก้าวไปสู่ระบบไร้คนขับ (Unmanned System) เมื่อปัญญาประดิษฐ์สามารถเอาชนะนักบินขับไล่ F-16 ที่ขับโดยมนุษย์ ด้วยผลคะแนนขาดลอย 5-0 จากการบินทดสอบต่อสู้แบบ Dogfight

Read Full Article

การโจมตีทางไซเบอร์แห่งปี 2020 ความกังวลเรื่องการขโมยข้อมูลสุขภาพข้ามประเทศ

    การโจมตีทางไซเบอร์แห่งปี 2020 ความกังวลเรื่องการขโมยข้อมูลสุขภาพข้ามประเทศ

“โลกในปัจจุบัน ไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าหรือคุ้มค่าในการขโมยมากไปกว่า ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยซึ่งจะช่วยในการผลิตวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 ซึ่งสิ่งที่น่ากังวลคือการขโมยข้อมูลสุขภาพข้ามประเทศ เพื่อแย่งชิงกันผลิตวัคซีนที่จะกลายเป็นผู้กำหนดอนาคตของโลกได้”

Read Full Article

COVID-19 จะเปลี่ยนการรักษาความมั่นคงแห่งชาติได้อย่างไร

    COVID-19 จะเปลี่ยนการรักษาความมั่นคงแห่งชาติได้อย่างไร

“COVID -19 ก่อให้เกิดความปกติครั้งใหม่ในหลายๆ วงการ ทั้งการดำเนินไปของสังคม เศรษฐกิจ ธุรกิจ การศึกษา ความร่วมมือสาธารณสุขระดับโลก รวมถึงการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งในทุกมิติของความเปลี่ยนแปลงล้วนตั้งคำถามตรงไปยังผู้รับผิดชอบในเชิงนโยบายว่าจะรับมืออย่างไร”

Read Full Article

Starlink ดาวเทียมบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต SpaceX: Starlink is going to be a big thing

    Starlink ดาวเทียมบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต  SpaceX: Starlink is going to be a big thing

“ผู้เขียนมีมุมมองและรายละเอียดที่น่าสนใจ เกี่ยวกับ กรณีการมีดาวเทียม Starlink จำนวนมาก ในวงโคจรรอบโลกระดับต่ำ (LEO) จะก่อให้เกิดการจราจรที่หนาแน่นในห้วงอวกาศ จนวันหนึ่งอาจมีเหตุการณ์ชนกัน ซึ่งส่งผลลบต่อการบริการ การสื่อสารในอนาคตอย่างแน่นอน”

Read Full Article

ความไม่ปลอดภัยในอวกาศ ข้อกังวลที่ไม่ควรมองข้าม หลัง Open Sky Eyes on Crowded, Congested Space

  ความไม่ปลอดภัยในอวกาศ ข้อกังวลที่ไม่ควรมองข้าม หลัง Open Sky Eyes on Crowded, Congested Space

“ผลจากการแข่งขันความเหนือกว่าในห้วงอวกาศ (SpaceSuperiority) ของประเทศมหาอำนาจส่วนหนึ่งทำให้เกิดนวัตกรรมทางการทหาร ความมั่นคง พัฒนาการสื่อสารและสร้างโอกาสมาสู่ธุรกิจใหม่ๆ แต่ยังมีข้อกังวลบางประการด้านความปลอดภัยอันเนื่องมาจากผลของแข่งขันนั้น เป็นอีกหนึ่งข้อคิดที่ประเทศไทยกำลังจะเปิดเสรีดาวเทียมต้องคิดตาม”

Read Full Article

เหตุผลที่ 5G เป็นอนาคตของกองทัพ Why 5G is the Armed Forces Future

  เหตุผลที่ 5G เป็นอนาคตของกองทัพ Why 5G is the Armed Forces Future

ในฐานะนายทหารที่เข้าใจภารกิจของกองทัพ และสนใจความก้าวหน้าของ นวัตกรรมการสื่อสาร จะลองประเมินถึงความสำคัญและให้สาเหตุว่าทำไม 5G จึงเป็นอนาคตของกองทัพ แต่อย่างไรก็ตาม ควรตรวจสอบให้แน่ใจถึงความเหมาะสมของการใช้งานในแต่ละรูปแบบ ก่อนที่จะนำโครงสร้างพื้นฐาน 5G มาติดตั้งและใช้งานในกองทัพ

Read Full Article

2020: แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล Digital Transformation Trends for 2020

  2020: แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล Digital Transformation Trends for 2020

“แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ที่ผู้เขียนเชื่อว่า จะกลายเป็นส่วนที่มีความสำคัญสำหรับเทคโนโลยีในปี 2020 ทั้ง 5G และ Wi-Fi 6 สำหรับโลกที่เร็วขึ้น AI และ ML ที่เพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล”

Read Full Article

กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ กับคำแนะนำการก้าวไปสู่ 5G DIB issued suggestions to DoD for moving forward on 5G

  กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ กับคำแนะนำการก้าวไปสู่ 5G DIB issued suggestions to DoD for moving forward on 5G

“ดูแนวทางการแก้ปัญหาประเด็นการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับเทคโนโลยี 5G ของสหรัฐ อเมริกา ที่เกี่ยวพันกันระหว่างเรื่องการใช้งานด้านความมั่นคง กองทัพ การทหาร และการใช้งานเชิงพาณิชย์โดยมีข้อพิจารณาด้านคุณสมบัติของคลื่นความถี่ที่ต่างกัน”

Read Full Article

เตือนเครือข่ายสังคมออนไลน์มีช่องโหว่ให้แฮกเกอร์ Social Networks are Vulnerable to Hackers

  เตือนเครือข่ายสังคมออนไลน์มีช่องโหว่ให้แฮกเกอร์ Social Networks are Vulnerable to Hackers

“บทความนี้ผู้เขียนอยากจะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยสร้างความตระหนักแก่คนยุคสื่อสังคมออนไลน์ถึงการรู้เท่าทัน และมีมาตรการที่เชื่อถือได้กับการเปิดเผย ปกปิด ป้องกัน หรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว ก่อนที่ความเสียหายจะเกิดขึ้น”

Read Full Article

การต่อสู้ของสหรัฐฯ เพื่อครอบครองเทคโนโลยี 5G The U.S. fights over 5G Technology Dominance

  การต่อสู้ของสหรัฐฯ เพื่อครอบครองเทคโนโลยี 5G  The U.S. fights over 5G Technology Dominance

“อีกมิติหนึ่งจากมุมมองของการทหาร ความมั่นคง และคงไว้ซึ่งความได้เปรียบทางอำนาจของกองทัพ ที่มาสนับสนุนเหตุผลในกรณีการต่อสู้ของสหรัฐฯ เพื่อครอบครองเทคโนโลยี 5Gและเปิดแนวรบ (ทางเทคโนโลยี) กับหัวเว่ย”

Read Full Article