www.cioworldmagazine.com

Dr.Kriengsak Chareonwongsak

มหานครแห่งโลจิสติกส์ Logistopolis ของอาเซียน: การพัฒนาโลจิสติกส์ใน EEC เพื่อนำไทยฝ่าวิกฤต

    มหานครแห่งโลจิสติกส์ Logistopolis ของอาเซียน: การพัฒนาโลจิสติกส์ใน EEC เพื่อนำไทยฝ่าวิกฤต

เราจะพัฒนาโลจิสติกส์อย่างไรที่จะสนับสนุนให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในไทยและอีอีซีได้อย่างรวดเร็วเพียงพอที่จะทำให้ฝ่าวิกฤตไปได้ เพื่อตอบคำถามดังกล่าว ผู้เขียนขอวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์ของอีอีซีที่จะช่วยประเทศไทยฝ่าวิกฤตไว้ในบทความนี้

Read Full Article

การสร้างทายาท คือ ตัวชี้วัดผู้นำที่แท้จริง

    การสร้างทายาท คือ ตัวชี้วัดผู้นำที่แท้จริง

ผู้เขียนมีข้อเสนอ ที่เป็นเคล็ดลับใน การสร้างทายาท ผู้ที่จะสืบทอดอุดมการณ์และเจตนารมณ์ คอยผลักดันให้องค์กรเติบโต และรักษาระดับมาตรฐานขององค์กรไว้ได้ เพราะการสร้างทายาท เป็นหน้าที่และตัวชี้วัดผู้นำที่แท้จริง

Read Full Article

ชุมชนยั่งยืนด้วยตนเอง SSC (Self – Sustained Community)

    ชุมชนยั่งยืนด้วยตนเอง SSC (Self – Sustained Community)

ในบทความนี้ขอเสนอ แนวคิดเศรษฐกิจพึ่งตนเองในลักษณะพร้อมที่จะดำเนินนโยบายสับเปลี่ยน (switching policy) จากเศรษฐกิจเสรียามปกติเป็นพึ่งตนเองได้ทันทีเมื่อเกิดวิกฤต เป็นแนวคิดระดับจุลภาค ด้วยแนวคิด ชุมชนยั่งยืนด้วยตนเอง (Self – Sustained Community: SSC)

Read Full Article

นวัตกรรมยุทธศาสตร์การ กระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อฟื้นชาติ ผ่านวิกฤต

    นวัตกรรมยุทธศาสตร์การ กระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อฟื้นชาติ ผ่านวิกฤต

ผู้เขียนขอเสนอแนวทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจ หรืออาจกล่าวได้ว่านี่คือ นวัตกรรมยุทธศาสตร์การกระตุ้นเศรษฐกิจ 7 ประการเพื่อจะนำพาชาติให้ฟื้นจากวิกฤตครั้งนี้

Read Full Article

RCEP การร่วมมือครั้งสำคัญที่ไทยต้องได้ประโยชน์

  RCEP การร่วมมือครั้งสำคัญที่ไทยต้องได้ประโยชน์

ผู้เขียนขอแชร์ไอเดีย ที่เรียกว่า กรอบความคิดโมเดลบูรณาการ 8C หรือ Dr. Dan Can Do 8C Integration Model เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับความร่วมมือของ RCEP ให้แน่นแฟ้นขึ้นเพื่อให้การรวมกลุ่มนี้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกประเทศและกับประเทศไทย

Read Full Article

ศักยภาพ EEC กับคู่แข่งใน ASEAN: รุ่งโรจน์ หรือ ร่วงโรย

  ศักยภาพ EEC กับคู่แข่งใน  ASEAN: รุ่งโรจน์ หรือ ร่วงโรย

เปิดหน้าตักดูขุมกำลังทางเศรษฐกิจและโอกาสของการพัฒนาประเทศในอาเซียน และเปรียบเทียบศักยภาพ EEC กับคู่แข่งในภูมิภาคนี้ รวมถึงข้อเสนอจากผู้เขียนถึงประเด็นสำคัญสำหรับการพัฒนา EEC หากจะแข่งขันกับประเทศอื่นในอาเซียนได้มากขึ้น

Read Full Article

สร้างทีมแกร่งผ่าน Neo-CV

  สร้างทีมแกร่งผ่าน Neo-CV

“ขอแนะอีกหลักการ สำหรับการคัดเลือกพนักงาน ด้วยการพิจารณาแบบ Neo-CV เป็นการมองชีวิตทั้ง กระบวนการตั้งแต่ ความคิด ความรู้ ตัวตน และวิถีชีวิตซึ่งจะทำให้เราสามารถวิเคราะห์ตัวตน ความหลงใหลของคนๆ นั้นได้ผ่านการแสดงออกทั้งด้วยคำพูดและการกระทำ”

Read Full Article

กลยุทธ์คืนชีพท่องเที่ยว

  กลยุทธ์คืนชีพท่องเที่ยว

ขอเสนอกลยุทธ์ระดับนโยบายรัฐ ในการฟื้นคืนชีพการท่องเที่ยวไทยประเทศ ที่ควรกำหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว โดยตั้งอยู่บนต้นทุนที่เป็นจุดแข็งของประเทศ 4 ด้าน คือ อาหาร การท่องเที่ยว การบริการสุขสภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ

Read Full Article

เศรษฐกิจไทยปี 2564 ภายใต้วิกฤต COVID-19

  เศรษฐกิจไทยปี 2564 ภายใต้วิกฤต COVID-19

ผู้เขียนชวนผู้อ่านมาติดตามเศรษฐกิจไทยในปี 2564 ภายใต้วิกฤตโควิด บนสมมติฐานที่การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศยังมีข้อจำกัดมากมาย ขณะที่เศรษฐกิจโลกแม้ขยายตัวขึ้น แต่ทุกประเทศต่างมุ่งเน้นเศรษฐกิจในประเทศของตนเองก่อน ปี 2564 จึงเป็นปีที่ต้องเหนื่อยกันอีกปีหนึ่ง

Read Full Article

ยุทธศาสตร์การสร้างอาชีพให้กับชุมชน

  ยุทธศาสตร์การสร้างอาชีพให้กับชุมชน

ปัญหาความยากจนที่ยังมีจำนวนมากในชนบทไม่สามารถพัฒนาชนบทด้วยวิธีการแบบเดิมๆ เราต้องทำงานให้หนักขึ้นเร็วขึ้น และฉลาดขึ้นหากต้องการยกระดับชนบทให้พ้นจากความยากจนและยกระดับประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว

Read Full Article
1 2 3 9