www.cioworldmagazine.com

Apisith Chaiyaprasith

 Breaking News

การแฮคข้อมูล อย่าคิดว่าเป็นแค่อาชญากรรมทางไซเบอร์ อยู่ที่เรามองมุมไหน

    การแฮคข้อมูล อย่าคิดว่าเป็นแค่อาชญากรรมทางไซเบอร์ อยู่ที่เรามองมุมไหน

ผู้เขียนในฐานะนักวิชาการความมั่นคงทางด้านไซเบอร์ ขอแชร์อีกมุมมองหนึ่งต่อเหตุการณ์อาชญากรรมไซเบอร์ ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบในโลกไซเบอร์เท่านั้น มันมีมิติความสัมพันธ์ของคน สังคม องค์กร เศรษฐกิจ การเมือง และประเทศ ที่สร้างความเสียหายรุนแรงให้เกิดขึ้นได้

Read Full Article

เทคโนโลยี จิตอาสา รัฐร่วมสังคม เส้นทางร่วมเพื่อการอยู่รอด

    เทคโนโลยี จิตอาสา รัฐร่วมสังคม เส้นทางร่วมเพื่อการอยู่รอด

ขอพูดถึง ความสัมพันธ์ของ 3 ประสานระหว่าง เทคโนโลยี จิตอาสา และรัฐร่วมสังคมผ่านกรณีที่เกิดไฟไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติก ที่สามารถใช้เป็นโมเดลในการแก้ไขวิกฤติครั้งไหนๆ ให้คลี่คลายลงได้

Read Full Article

Clubhouse เครื่องมือขับเคลื่อนสังคมตัวใหม่ กับความเป็น พาหุสัจจะ (ตอนที่ 2 จบ) การใช้ Clubhouse กับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยทางไซเบอร์

    Clubhouse เครื่องมือขับเคลื่อนสังคมตัวใหม่ กับความเป็น พาหุสัจจะ (ตอนที่ 2 จบ) การใช้ Clubhouse กับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยทางไซเบอร์

สิ่งสำคัญที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อสาร คือ การใช้ Clubhouse กับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่ต้องพยายามสื่อกับสังคมทุกครั้งเมื่อมีบริการดิจิทัลใหม่ๆ เกิดขึ้น ซึ่งการใช้แนวทางแห่ง พาหุสัจจะ จะเป็นเครื่องป้องกันและกรองสาระเอามาใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ได้ยิน

Read Full Article

Clubhouse เครื่องมือขับเคลื่อนสังคมตัวใหม่ กับความเป็น พาหุสัจจะ (ตอนที่ 1) จับกระแสความแรงของ Clubhouse

    Clubhouse เครื่องมือขับเคลื่อนสังคมตัวใหม่ กับความเป็น พาหุสัจจะ (ตอนที่ 1) จับกระแสความแรงของ Clubhouse

Clubhouse ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์และแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น มันเป็นสูตรผสมระหว่างการโทรประชุมออนไลน์ การร่วมชุมชนเสมือนและการฟังวิทยุสดที่เหมาะสำหรับคนคอนเทนต์เอาไว้ปล่อยของ และคนชอบฟังนั่นเอง

Read Full Article

อย่าคิดว่า Ransomware จะเป็นแค่ภัยคุกคามทางไซเบอร์เพียงอย่างเดียว

  อย่าคิดว่า Ransomware จะเป็นแค่ภัยคุกคามทางไซเบอร์เพียงอย่างเดียว

ประเทศของเรากำลังเผชิญหน้ากับภัยคุกคามอยู่เสมอมา ไม่ว่าจะเป็นการกดดันทางการค้า การชะลอการลงทุน การแทรกแซงทางการเมืองในประเทศ ผ่านกลุ่มการเมืองหรือมวลชนบางกลุ่ม เนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองที่สะสมมานาน ผนวกกับความขัดแย้งเชิงโครงสร้างอันมาจากชนชั้น ศรัทธา ความเชื่อ จึงทำให้ประเทศไทยของเราในยามนี้ดูบอบบางและอ่อนแอ ก็คงมีแต่คนไทยด้วยกันที่จะผสานความสามัคคีจึงจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้

Read Full Article

วิกฤตการศึกษาไทยยุค COVID-19 ที่ต้องทบทวนใหม่ อีกครั้ง (ตอนที่ 2 จบ)

  วิกฤตการศึกษาไทยยุค COVID-19 ที่ต้องทบทวนใหม่ อีกครั้ง (ตอนที่ 2 จบ)

หลัง COVID-19 เราต้องผ่านวิกฤตของวงการการศึกษานี้ไปด้วย และเริ่มต้นใหม่ ในยุค New Normal ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา สถานศึกษา ต้องจับมือเดินหน้าไปพร้อมกัน สร้างมิติใหม่ของการศึกษาชาติ ให้เข้าถึง เยาวชน อย่างเท่าเทียมกัน

Read Full Article

วิกฤต การศึกษาไทย ยุค COVID-19 ที่ต้องทบทวนใหม่อีกครั้ง (ตอนที่ 1)

  วิกฤต การศึกษาไทย ยุค COVID-19 ที่ต้องทบทวนใหม่อีกครั้ง (ตอนที่ 1)

ผู้เขียนในฐานะที่เคยทำงานในวงการเทคโนโลยีการศึกษาหรือ e-Learning มานานกว่า 20 ปี และวงการดิจิทัลมีเดีย อยากจะถอดบทเรียนให้เห็นจากเหตุการณ์วิกฤตการศึกษาไทยยุค COVID-19 ที่จะต้องได้รับการแก้ไข ในอนาคต

Read Full Article

COVID-19 ปรากฏการณ์เพื่อการปรับเปลี่ยนเพื่อความสุขแห่งอนาคต ตอนที่ 2: การก้าวสู่ Digital Transformation ของจริง

  COVID-19 ปรากฏการณ์เพื่อการปรับเปลี่ยนเพื่อความสุขแห่งอนาคต ตอนที่ 2: การก้าวสู่ Digital Transformation ของจริง

จากวิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้น เกิดภาคบังคับสำหรับองค์กรต้องก้าวออกจาก Comfort Zone ไปสู่การทำ Work From Home ด้วยแพลตฟอร์มเทคโนโลยีต่างๆแม้กระทั่งการนำ AI มาใช้ในการวิเคราะห์และคาดการณ์ การขยายตัวอัตราการระบาดของโรคในอนาคต สิ่งเหล่านี้คือการปรับเปลี่ยนที่จะทำให้ก้าวสู่ Digital Transformation ของจริง

Read Full Article

COVID-19 ปรากฏการณ์เพื่อการปรับเปลี่ยนเพื่อความสุขแห่งอนาคต ตอนที่ 1: Social Media กับความร่วมมือของประชาสังคม

  COVID-19 ปรากฏการณ์เพื่อการปรับเปลี่ยนเพื่อความสุขแห่งอนาคต ตอนที่ 1: Social Media กับความร่วมมือของประชาสังคม

“ผู้เขียนขออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม อันเนื่องมาจากวิกฤต COVID-19 เป็นการมองที่อยู่บนพื้นฐานของความตั้งใจและปรารถนาดีต่อประเทศชาติ สิ่งที่เห็นนั้นมีทั้งด้านลบและด้านบวก แต่เชื่อมั่นว่าสุดท้ายแล้วเราจะผ่านมันไปได้”

Read Full Article

ความกังวลต่อการใช้เทคโนโลยีไซเบอร์ ใน Network Centric Warfare และ Cyber war

  ความกังวลต่อการใช้เทคโนโลยีไซเบอร์ ใน Network Centric Warfare และ Cyber war

“ความกังวลต่อการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และไซเบอร์ ต่อการปฏิบัติการทางทหารด้วยสงครามแห่งอนาคต สงครามเครือข่าย Network Centric Warfare และสงครามไซเบอร์ Cyberwar”

Read Full Article