www.cioworldmagazine.com

Columnist

The Digital Futurist (ตอนที่ 586) Metaverse-First in Digital Economy and Society

    The Digital Futurist (ตอนที่ 586) Metaverse-First  in Digital Economy and Society

ขออธิบายขยายความปรากฏการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น ระหว่างการผสานกันของโลกดิจิทัลและโลกแห่งความเป็นจริง ที่เรียกว่า Metaverse และจะกลายเป็นหนึ่งในประเด็นสำหรับองค์กรต่างๆ ที่จะกำหนดกลยุทธ์ สินค้า บริการ หรือการสร้างแบรนด์ และตัวตนในโกลแห่งอนาคต

Read Full Article

2022: แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล Digital Transformation Trends for 2022

    2022: แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล Digital Transformation Trends for 2022

“ผู้เขียนได้ลองประมวลและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่จะส่งผลในปี ค.ศ. 2022 โดยจะมุ่งเน้นไปที่การบรรจบกันของแนวโน้มทางเทคโนโลยี (Convergence of technology trends) เมื่อมีเครื่องมือ (Tools) ที่ทำให้หลอมรวมเข้าด้วยกันได้ในรูปแบบใหม่ และการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ (AI)”

Read Full Article

มหานครแห่งโลจิสติกส์ Logistopolis ของอาเซียน: การพัฒนาโลจิสติกส์ใน EEC เพื่อนำไทยฝ่าวิกฤต

    มหานครแห่งโลจิสติกส์ Logistopolis ของอาเซียน: การพัฒนาโลจิสติกส์ใน EEC เพื่อนำไทยฝ่าวิกฤต

เราจะพัฒนาโลจิสติกส์อย่างไรที่จะสนับสนุนให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในไทยและอีอีซีได้อย่างรวดเร็วเพียงพอที่จะทำให้ฝ่าวิกฤตไปได้ เพื่อตอบคำถามดังกล่าว ผู้เขียนขอวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์ของอีอีซีที่จะช่วยประเทศไทยฝ่าวิกฤตไว้ในบทความนี้

Read Full Article

เทคโนโลยีที่สามารถป้องกัน Ransomware ได้

    เทคโนโลยีที่สามารถป้องกัน Ransomware ได้

มีการโจมตีทางไซเบอร์เกิดขึ้นมากมาย และหนึ่งในการโจมตีทางไซเบอร์ที่เหล่าองค์กรโดนมากที่สุดคือการโจมตีของ Ransomware การพิจารณาถึงประสิทธิภาพของเครื่องมือในการป้องกันจึงเป็นหัวข้อหนึ่งที่มีความจำเป็น

Read Full Article

กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯกับยุทธศาสตร์การเป็นผู้นำนวัตกรรมอีกครั้ง

  กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯกับยุทธศาสตร์การเป็นผู้นำนวัตกรรมอีกครั้ง

“ลองศึกษาวิธีคิดและวิธีการของ กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ที่วางแผนต้องการกลับมาเป็นผู้นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีโซเบอร์อีกครั้งโดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบุคลากรของรัฐบาลให้ทันสมัยพร้อมกับความร่วมมือด้านไซเบอร์กับภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา”

Read Full Article

Phishing และ Ransomware รุมโจมตีทางไซเบอร์ธุรกิจโรงแรม

  Phishing และ Ransomware รุมโจมตีทางไซเบอร์ธุรกิจโรงแรม

Phishing และ Ransomware ระบาดหนัก กำลังโจมตีทางไซเบอร์ในธุรกิจโรงแรมอย่างหนัก โรงแรมในเครือใหญ่ โดนล้วงข้อมูลแขกผู้เข้าพักไปมากกว่า 142 ล้านราย

Read Full Article

The Digital Futurist (ตอนที่ 585) Digital Economy: Smart City, Smart Agriculture, Smart Healthcare and Smart Tourism

  The Digital Futurist (ตอนที่ 585) Digital Economy: Smart City, Smart Agriculture, Smart Healthcare and Smart Tourism

ขณะที่สถานการณ์โรคระบาดในหลายประเทศมีแนวโน้มในทิศทางที่ดีขึ้น การส่งเสริมความพร้อมเพื่อพัฒนาในภาคส่วนต่าง ๆ ด้วยความอัจฉริยะของเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นสิ่งสำคัญที่จะมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

Read Full Article

การแฮคข้อมูล อย่าคิดว่าเป็นแค่อาชญากรรมทางไซเบอร์ อยู่ที่เรามองมุมไหน

  การแฮคข้อมูล อย่าคิดว่าเป็นแค่อาชญากรรมทางไซเบอร์ อยู่ที่เรามองมุมไหน

ผู้เขียนในฐานะนักวิชาการความมั่นคงทางด้านไซเบอร์ ขอแชร์อีกมุมมองหนึ่งต่อเหตุการณ์อาชญากรรมไซเบอร์ ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบในโลกไซเบอร์เท่านั้น มันมีมิติความสัมพันธ์ของคน สังคม องค์กร เศรษฐกิจ การเมือง และประเทศ ที่สร้างความเสียหายรุนแรงให้เกิดขึ้นได้

Read Full Article

การสร้างทายาท คือ ตัวชี้วัดผู้นำที่แท้จริง

  การสร้างทายาท คือ ตัวชี้วัดผู้นำที่แท้จริง

ผู้เขียนมีข้อเสนอ ที่เป็นเคล็ดลับใน การสร้างทายาท ผู้ที่จะสืบทอดอุดมการณ์และเจตนารมณ์ คอยผลักดันให้องค์กรเติบโต และรักษาระดับมาตรฐานขององค์กรไว้ได้ เพราะการสร้างทายาท เป็นหน้าที่และตัวชี้วัดผู้นำที่แท้จริง

Read Full Article

Thailand Global Competitive Advantage Thailand 4.0 and Industry 4.0 Revolution and Assessment

  Thailand Global Competitive Advantage  Thailand 4.0 and Industry 4.0 Revolution and Assessment

ประเด็นสำคัญจากการบรรยายของ วิบูลย์ รักสาสน์เจริญผล เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมฯ หัวข้อ Thailand Global Competitive Advantage & Thailand 4.0 และดร.นฤกมล ภู่ขาว ผู้อำนวยการ IRDI หัวข้อ Industry 4.0 Revolution

Read Full Article
1 2 3 44