www.cioworldmagazine.com

Worapon Harusadeechavalit

Phishing และ Ransomware รุมโจมตีทางไซเบอร์ธุรกิจโรงแรม

    Phishing และ Ransomware รุมโจมตีทางไซเบอร์ธุรกิจโรงแรม

Phishing และ Ransomware ระบาดหนัก กำลังโจมตีทางไซเบอร์ในธุรกิจโรงแรมอย่างหนัก โรงแรมในเครือใหญ่ โดนล้วงข้อมูลแขกผู้เข้าพักไปมากกว่า 142 ล้านราย

Read Full Article

รู้ได้อย่างไรว่า ข้อมูล ของคุณยังปลอดภัยอยู่?

    รู้ได้อย่างไรว่า ข้อมูล ของคุณยังปลอดภัยอยู่?

ขอแนะนำเว็บไซต์ Have I Been Pwned ที่สามารถตรวจสอบอีเมล เบอร์โทรศัพท์ของตัวเอง ว่าเคยผ่านเหตุการณ์ ล้วงข้อมูล หรือไม่? จากบริการใด? และมีแนวทางในการป้องกันตัวเองอย่างไร?

Read Full Article

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Interview: Digital Disruption

Interview: New Roles CISO

Interview: Next Gen SOC

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com