www.cioworldmagazine.com

Supon Phrommaphan

 Breaking News
  • ME HUB จุดไฟสานฝันสร้างสรรค์นวัตกรรม “เด็กหนุ่มวัย 20 อย่าง ธีระกฤษ พร้อมมูล ผู้ก่อตั้ง ME HUB กับเส้นทางการดำเนินชีวิตธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นบางทีมุมมองของเขาก็อาจสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนวัยอื่นได้”...
  • ผู้สร้าง FoodStory Application ธุรกิจที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ SME ตีแตก ปี 2559 “เปิดใจ ชวินศุภวงศ์ ผู้ก่อตั้งแอพพลิเคชั่น FoodStoryในหลายประเด็น ทั้งแนวคิดการสร้างธุรกิจ การสั่งสมประสบการณ์ และการให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดเวลา ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นการหลอมรวมให้เกิดความสำเร็จทางธุรกิจ”...
  • ไขรหัสลับความสำเร็จ DR.FINTECH “ไขรหัสลับความสำเร็จ DR.FINTECH โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษคือ ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ หรือ ดร.เรือบิน CEO JIB Digital Consult และประธานกรรมการบริหาร บ. Legal Drive จำกัด หนึ่งในผู้บุกเบิกเรื่อง Fintech และเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง 4 ฟินเทคชั้นนำในประเทศไทย”...
  • ติดอาวุธทางธุรกิจด้วย Business Model Canvas “หยิบหัวข้อ การนำเสนอวิธีสร้างตัวแบบหรือโมเดลธุรกิจในลักษณะภาพวาดบนผืนผ้าใบ ที่เรียกว่า Business Model Canvas โดยเลียนแบบการทำงานของสมอง คือ สมองซีกซ้ายเน้นเรื่องของตรรกะส่วนสมองซีกขวาเน้นเรื่องของอารมณ์ ที่จะเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจแก้ปัญหาจุดอ่อนของสินค้าและบริการ”...
  • Startups ล้มบ้างก็ได้ “หยิบเอาองค์ความรู้จากการ เสวนาพิเศษ หัวข้อ Startups ล้มบ้างก็ได้จาก ดร.กวินทร์อัศวานันท์ถอดเป็นบทเรียนสิ่งที่ต้องเตรียม ก่อนกระโดดเข้าสู่วงการสตาร์ทอัพ”...

ME HUB จุดไฟสานฝันสร้างสรรค์นวัตกรรม

    ME HUB จุดไฟสานฝันสร้างสรรค์นวัตกรรม

“เด็กหนุ่มวัย 20 อย่าง ธีระกฤษ พร้อมมูล ผู้ก่อตั้ง ME HUB กับเส้นทางการดำเนินชีวิตธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นบางทีมุมมองของเขาก็อาจสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนวัยอื่นได้”

Read Full Article

ผู้สร้าง FoodStory Application ธุรกิจที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ SME ตีแตก ปี 2559

    ผู้สร้าง FoodStory Application  ธุรกิจที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ SME ตีแตก ปี 2559

“เปิดใจ ชวินศุภวงศ์ ผู้ก่อตั้งแอพพลิเคชั่น FoodStoryในหลายประเด็น ทั้งแนวคิดการสร้างธุรกิจ การสั่งสมประสบการณ์ และการให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดเวลา ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นการหลอมรวมให้เกิดความสำเร็จทางธุรกิจ”

Read Full Article

ไขรหัสลับความสำเร็จ DR.FINTECH

  ไขรหัสลับความสำเร็จ DR.FINTECH

“ไขรหัสลับความสำเร็จ DR.FINTECH โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษคือ ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ หรือ ดร.เรือบิน CEO JIB Digital Consult และประธานกรรมการบริหาร บ. Legal Drive จำกัด หนึ่งในผู้บุกเบิกเรื่อง Fintech และเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง 4

Read Full Article

ติดอาวุธทางธุรกิจด้วย Business Model Canvas

  ติดอาวุธทางธุรกิจด้วย Business Model Canvas

“หยิบหัวข้อ การนำเสนอวิธีสร้างตัวแบบหรือโมเดลธุรกิจในลักษณะภาพวาดบนผืนผ้าใบ ที่เรียกว่า Business Model Canvas โดยเลียนแบบการทำงานของสมอง คือ สมองซีกซ้ายเน้นเรื่องของตรรกะส่วนสมองซีกขวาเน้นเรื่องของอารมณ์ ที่จะเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจแก้ปัญหาจุดอ่อนของสินค้าและบริการ”

Read Full Article

Startups ล้มบ้างก็ได้

  Startups ล้มบ้างก็ได้

“หยิบเอาองค์ความรู้จากการ เสวนาพิเศษ หัวข้อ Startups ล้มบ้างก็ได้จาก ดร.กวินทร์อัศวานันท์ถอดเป็นบทเรียนสิ่งที่ต้องเตรียม ก่อนกระโดดเข้าสู่วงการสตาร์ทอัพ”

Read Full Article
1 2 3 9
BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com