www.cioworldmagazine.com

Supon Phrommaphan

 Breaking News
  • Startups ล้มบ้างก็ได้ “หยิบเอาองค์ความรู้จากการ เสวนาพิเศษ หัวข้อ Startups ล้มบ้างก็ได้จาก ดร.กวินทร์อัศวานันท์ถอดเป็นบทเรียนสิ่งที่ต้องเตรียม ก่อนกระโดดเข้าสู่วงการสตาร์ทอัพ”...
  • แรงบันดาลใจคิดแบบ Tech Startup “โชติวัน วัฒนลาภ (คิว) CEO บริษัท Easecode นักศึกษา IT ชนะเลิศการแข่งขัน AIS Startup 2014 ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สอนการสร้างแรงบันดาลใจคิดแบบ Tech Startup”...
  • ก้าวทัน TREND IT 2018 “หยิบเอาเนื้อหาจากเสวนาพิเศษ Teck Talk #9 โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่อง TREND IT 2018 Live สดทันที ที่มีเรื่องกับหนุ่ยแบไต๋ที่ประเทศไทยไม่ได้แค่รับรู้เรื่องเหล่านั้นบนสื่อ แต่เรากำลังเป็นผู้มีส่วนพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้”...
  • เส้นทางสู่ Champion E-Sports ROV ระดับนานาชาติ “เปิดใจ Champion E-Sports ROV ระดับนานาชาติ ถอดรหัสความคิด และการก้าวไปสู่ผู้ชนะ ด้วยความเอาจริงกับเรื่องที่ตัวเองชอบ ฝึกฝนพัฒนาตัวเอง ยกระดับคำว่าเด็กติดเกมสู่การสร้างรายได้แบบอาชีพเกมเมอร์”...
  • จับกระแส e-Commerce 4.0 เจาะการค้าโลกใหม่ขายไวไปทั่วโลก “ประเมินทิศทางของการค้าแบบอีคอมเมิร์ซในบ้านเรา ในสายตาของภาวุธพงษ์วิทยภานุ แมว 9 ชีวิตในวงการอีคอมเมิรซ์ไทย ผ่านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของAmazon.com”...

Startups ล้มบ้างก็ได้

    Startups ล้มบ้างก็ได้

“หยิบเอาองค์ความรู้จากการ เสวนาพิเศษ หัวข้อ Startups ล้มบ้างก็ได้จาก ดร.กวินทร์อัศวานันท์ถอดเป็นบทเรียนสิ่งที่ต้องเตรียม ก่อนกระโดดเข้าสู่วงการสตาร์ทอัพ”

Read Full Article

แรงบันดาลใจคิดแบบ Tech Startup

    แรงบันดาลใจคิดแบบ Tech Startup

“โชติวัน วัฒนลาภ (คิว) CEO บริษัท Easecode นักศึกษา IT ชนะเลิศการแข่งขัน AIS Startup 2014 ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สอนการสร้างแรงบันดาลใจคิดแบบ Tech Startup”

Read Full Article

ก้าวทัน TREND IT 2018

  ก้าวทัน TREND IT 2018

“หยิบเอาเนื้อหาจากเสวนาพิเศษ Teck Talk #9 โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่อง TREND IT 2018 Live สดทันที ที่มีเรื่องกับหนุ่ยแบไต๋ที่ประเทศไทยไม่ได้แค่รับรู้เรื่องเหล่านั้นบนสื่อ แต่เรากำลังเป็นผู้มีส่วนพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้”

Read Full Article

เส้นทางสู่ Champion E-Sports ROV ระดับนานาชาติ

  เส้นทางสู่ Champion E-Sports ROV ระดับนานาชาติ

“เปิดใจ Champion E-Sports ROV ระดับนานาชาติ ถอดรหัสความคิด และการก้าวไปสู่ผู้ชนะ ด้วยความเอาจริงกับเรื่องที่ตัวเองชอบ ฝึกฝนพัฒนาตัวเอง ยกระดับคำว่าเด็กติดเกมสู่การสร้างรายได้แบบอาชีพเกมเมอร์”

Read Full Article

จับกระแส e-Commerce 4.0 เจาะการค้าโลกใหม่ขายไวไปทั่วโลก

  จับกระแส e-Commerce 4.0  เจาะการค้าโลกใหม่ขายไวไปทั่วโลก

“ประเมินทิศทางของการค้าแบบอีคอมเมิร์ซในบ้านเรา ในสายตาของภาวุธพงษ์วิทยภานุ แมว 9 ชีวิตในวงการอีคอมเมิรซ์ไทย ผ่านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของAmazon.com”

Read Full Article
1 2 3 9
BannerWeb_CIOworld_1

Like Us On Facebook

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com