www.cioworldmagazine.com

Supon Phrommaphan

 Breaking News
  • เปิดอก Startup คนรุ่นใหม่ คิดยังไง ทำให้รวย “เปิดใจรับแนวคิดของ Startup คนรุ่นใหม่ ว่า คิดยังไง ทำให้รวยจากสิภวิชธำรงวราภรณ์ (เอ๊ด) Co-Founder Bellugg Group Company Limited ธุรกิจบริการรับส่งกระเป๋าเดินทางที่ได้รับความนิยมในระดับภูมิภาค”...
  • ถอดรหัสความสำเร็จ Young Startup สำหรับคน Gen Z “มองปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจStartupในสายตาของอรนุช เลิศสุวรรณกิจผู้ก่อตั้งเทคซอส ที่ชี้ให้เห็นความต่างของ Startupองค์ประกอบทางความคิด วิธีการจัดการกับปัญหาและปรับให้กลายเป็นธุรกิจ สร้างความอยู่รอดและรายได้”...
  • Passion Versatility และ Leadership 3 ประสานในการทำธุรกิจ “กรองความคิดจากประสบการณ์จริงของ ดร.บารมี นวนพรัตน์สกุล จนได้องค์ประกอบ 3 ประการสำหรับการทำธุรกิจ PassionVersatility และ Leadership ที่จะเป็นตัวแปรหลักนำท่านไปสู่ความสำเร็จ”...
  • Performance of 5G Technology & Ecosystems “เก็บสาระสำคัญจาก การประชุมวิชาการนานาชาติThai IoT International Conference 2019 ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุมร่วมกับหลายองค์กรชั้นนำด้านเทคโนโลยี ทั้งรัฐและเอกชนที่ทำให้เราสามารถมองภาพของอนาคตได้ชัดเจนมากขึ้น จาก IoTและ 5G”...
  • สร้างธุรกิจด้วยแนวคิด นวัตกรรมเพื่อสังคม “จากแนวคิดของ สิรโสมย์ บริสุทธิ์สุวรรณ์ผู้ก่อตั้ง U Drink I Driveที่เริ่มธุรกิจด้วยแนวคิด สร้างบริการเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคม อาจเป็นแนวทางหนึ่งที่จุดประกายให้หลายคนมองเห็นโอกาสจากรูปแบบทางธุรกิจในลักษณะนวัตกรรมเพื่อสังคม”...

เปิดอก Startup คนรุ่นใหม่ คิดยังไง ทำให้รวย

    เปิดอก Startup คนรุ่นใหม่ คิดยังไง ทำให้รวย

“เปิดใจรับแนวคิดของ Startup คนรุ่นใหม่ ว่า คิดยังไง ทำให้รวยจากสิภวิชธำรงวราภรณ์ (เอ๊ด) Co-Founder Bellugg Group Company Limited ธุรกิจบริการรับส่งกระเป๋าเดินทางที่ได้รับความนิยมในระดับภูมิภาค”

Read Full Article

ถอดรหัสความสำเร็จ Young Startup สำหรับคน Gen Z

    ถอดรหัสความสำเร็จ Young Startup สำหรับคน Gen Z

“มองปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจStartupในสายตาของอรนุช เลิศสุวรรณกิจผู้ก่อตั้งเทคซอส ที่ชี้ให้เห็นความต่างของ Startupองค์ประกอบทางความคิด วิธีการจัดการกับปัญหาและปรับให้กลายเป็นธุรกิจ สร้างความอยู่รอดและรายได้”

Read Full Article

Passion Versatility และ Leadership 3 ประสานในการทำธุรกิจ

    Passion Versatility และ Leadership 3 ประสานในการทำธุรกิจ

“กรองความคิดจากประสบการณ์จริงของ ดร.บารมี นวนพรัตน์สกุล จนได้องค์ประกอบ 3 ประการสำหรับการทำธุรกิจ PassionVersatility และ Leadership ที่จะเป็นตัวแปรหลักนำท่านไปสู่ความสำเร็จ”

Read Full Article

Performance of 5G Technology & Ecosystems

    Performance of 5G Technology & Ecosystems

“เก็บสาระสำคัญจาก การประชุมวิชาการนานาชาติThai IoT International Conference 2019 ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุมร่วมกับหลายองค์กรชั้นนำด้านเทคโนโลยี ทั้งรัฐและเอกชนที่ทำให้เราสามารถมองภาพของอนาคตได้ชัดเจนมากขึ้น จาก IoTและ 5G”

Read Full Article

สร้างธุรกิจด้วยแนวคิด นวัตกรรมเพื่อสังคม

  สร้างธุรกิจด้วยแนวคิด นวัตกรรมเพื่อสังคม

“จากแนวคิดของ สิรโสมย์ บริสุทธิ์สุวรรณ์ผู้ก่อตั้ง U Drink I Driveที่เริ่มธุรกิจด้วยแนวคิด สร้างบริการเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคม อาจเป็นแนวทางหนึ่งที่จุดประกายให้หลายคนมองเห็นโอกาสจากรูปแบบทางธุรกิจในลักษณะนวัตกรรมเพื่อสังคม”

Read Full Article

Business Model กับการสร้างธุรกิจ Startup

  Business  Model กับการสร้างธุรกิจ Startup

“การสร้างธุรกิจStartup ของประเทศไทยนั้น นอกจากจะมีความคิดสร้างสรรค์ มีไอเดียเด็ดแล้ว จำเป็นต้องมีตัวแบบในการดำเนินธุรกิจ 4.0 (Business Model 4.0) คือ การทำธุรกิจที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

Read Full Article

เจาะลึกการสื่อสารด้วย Infographicแบบ Professional

  เจาะลึกการสื่อสารด้วย Infographicแบบ Professional

“ทำความเข้าใจวิธีการสื่อสารด้วย Infographicที่มีบทบาทต่อการสร้างความเข้าใจ ด้วยความได้เปรียบหลายประการเหมาะสมกับคนยุคปัจจุบันที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลหรือสารสนเทศที่ซับซ้อนจำนวนมหาศาลที่เรียกกันว่า Big Data ในระยะเวลาอันจำกัด”

Read Full Article

การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาการข้อมูล และการเรียนรู้ของเครื่อง

  การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาการข้อมูล และการเรียนรู้ของเครื่อง

“ม.ศรีปทุม ร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ไทยจัดอบรมเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความตระหนัก ในภาคการศึกษา เตรียมคนให้พร้อมสังคมยุคใหม่และการอยู่ร่วมกับหุ่นยนต์”

Read Full Article

การเก็บข้อมูลชีวมาตรของหน่วยงานรัฐ กับความเสี่ยงที่อาจมีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

  การเก็บข้อมูลชีวมาตรของหน่วยงานรัฐ กับความเสี่ยงที่อาจมีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

“เก็บประเด็นสำคัญจากเวทีเสวนา การเก็บข้อมูลชีวมาตร (Biometrics) ของหน่วยงานรัฐกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ผู้เชี่ยวชาญชี้ประเด็นทั้งบวกและลบความมั่นคงของประเทศ และละเมิดสิทธิส่วนบุคคล”

Read Full Article

ข้อคิดในการใช้ชีวิต การสร้างโอกาส และเทคโนโลยี ในมุมมองของ ซี ฉัตรปวีณ์

  ข้อคิดในการใช้ชีวิต การสร้างโอกาส และเทคโนโลยี ในมุมมองของ ซี ฉัตรปวีณ์

“เรียนรู้ข้อคิดในการใช้ชีวิต การสร้างโอกาส และเทคโนโลยี ในมุมมองของ ซี ฉัตรปวีณ์ตรีชัชวาลวงศ์ สื่อมวลชนสายเทคโนโลยีที่ยึดมั่นและคว้าโอกาสจาก การค้นหาตัวเองให้เจอ”

Read Full Article
1 2 3 6

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com