www.cioworldmagazine.com

Supon Phrommaphan

 Breaking News
  • ก้าวทัน TREND IT 2018 “หยิบเอาเนื้อหาจากเสวนาพิเศษ Teck Talk #9 โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่อง TREND IT 2018 Live สดทันที ที่มีเรื่องกับหนุ่ยแบไต๋ที่ประเทศไทยไม่ได้แค่รับรู้เรื่องเหล่านั้นบนสื่อ แต่เรากำลังเป็นผู้มีส่วนพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้”...
  • เส้นทางสู่ Champion E-Sports ROV ระดับนานาชาติ “เปิดใจ Champion E-Sports ROV ระดับนานาชาติ ถอดรหัสความคิด และการก้าวไปสู่ผู้ชนะ ด้วยความเอาจริงกับเรื่องที่ตัวเองชอบ ฝึกฝนพัฒนาตัวเอง ยกระดับคำว่าเด็กติดเกมสู่การสร้างรายได้แบบอาชีพเกมเมอร์”...
  • จับกระแส e-Commerce 4.0 เจาะการค้าโลกใหม่ขายไวไปทั่วโลก “ประเมินทิศทางของการค้าแบบอีคอมเมิร์ซในบ้านเรา ในสายตาของภาวุธพงษ์วิทยภานุ แมว 9 ชีวิตในวงการอีคอมเมิรซ์ไทย ผ่านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของAmazon.com”...
  • IT ศรีปทุม สู่การเป็น Agri Tech Startup เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง และยั่งยืนทางอาหาร “ถอดความคิดจากอานนท์ บุณยประเวศสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จจากการสร้างแอพฯ Agri Tech ย้อนไปหาหลักการสำคัญในวันก่อตั้งธุรกิจ การฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆและข้อคิดสำหรับการเดินเข้าสู่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ”...
  • การทำธุรกิจแบบติดเทอร์โบ “เรียบเรียงองความรู้จากวงเสวนาเรื่อง ธุรกิจติดเทอร์โบ จาก โอฬาร วีระนนท์เจ้าของธุรกิจ Crowdfunding จาก ดูเรียน คอร์ป ที่ชี้ให้เห็นถึงโอกาสของคนในแต่ละยุค จากยุคล่าสัตว์ถึงธุรกิจสตาร์ดอัพ ที่โอกาสของคนไทยมีเท่ากับฝรั่งในการสร้างนวัตกรรมแห่งความสำเร็จ”...

ก้าวทัน TREND IT 2018

    ก้าวทัน TREND IT 2018

“หยิบเอาเนื้อหาจากเสวนาพิเศษ Teck Talk #9 โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่อง TREND IT 2018 Live สดทันที ที่มีเรื่องกับหนุ่ยแบไต๋ที่ประเทศไทยไม่ได้แค่รับรู้เรื่องเหล่านั้นบนสื่อ แต่เรากำลังเป็นผู้มีส่วนพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้”

Read Full Article

เส้นทางสู่ Champion E-Sports ROV ระดับนานาชาติ

    เส้นทางสู่ Champion E-Sports ROV ระดับนานาชาติ

“เปิดใจ Champion E-Sports ROV ระดับนานาชาติ ถอดรหัสความคิด และการก้าวไปสู่ผู้ชนะ ด้วยความเอาจริงกับเรื่องที่ตัวเองชอบ ฝึกฝนพัฒนาตัวเอง ยกระดับคำว่าเด็กติดเกมสู่การสร้างรายได้แบบอาชีพเกมเมอร์”

Read Full Article

จับกระแส e-Commerce 4.0 เจาะการค้าโลกใหม่ขายไวไปทั่วโลก

  จับกระแส e-Commerce 4.0  เจาะการค้าโลกใหม่ขายไวไปทั่วโลก

“ประเมินทิศทางของการค้าแบบอีคอมเมิร์ซในบ้านเรา ในสายตาของภาวุธพงษ์วิทยภานุ แมว 9 ชีวิตในวงการอีคอมเมิรซ์ไทย ผ่านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของAmazon.com”

Read Full Article

IT ศรีปทุม สู่การเป็น Agri Tech Startup เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง และยั่งยืนทางอาหาร

  IT ศรีปทุม สู่การเป็น Agri Tech Startup  เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง และยั่งยืนทางอาหาร

“ถอดความคิดจากอานนท์ บุณยประเวศสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จจากการสร้างแอพฯ Agri Tech ย้อนไปหาหลักการสำคัญในวันก่อตั้งธุรกิจ การฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆและข้อคิดสำหรับการเดินเข้าสู่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ”

Read Full Article

การทำธุรกิจแบบติดเทอร์โบ

  การทำธุรกิจแบบติดเทอร์โบ

“เรียบเรียงองความรู้จากวงเสวนาเรื่อง ธุรกิจติดเทอร์โบ จาก โอฬาร วีระนนท์เจ้าของธุรกิจ Crowdfunding จาก ดูเรียน คอร์ป ที่ชี้ให้เห็นถึงโอกาสของคนในแต่ละยุค จากยุคล่าสัตว์ถึงธุรกิจสตาร์ดอัพ ที่โอกาสของคนไทยมีเท่ากับฝรั่งในการสร้างนวัตกรรมแห่งความสำเร็จ”

Read Full Article
1 2 3 8
BannerWeb_CIOworld_2

Like Us On Facebook

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com

Categories