www.cioworldmagazine.com

Dr.Kriengsak Chareonwongsak

โอกาสและอุปสรรคที่ต้องจับตา กับโครางการ One Belt and One Road

    โอกาสและอุปสรรคที่ต้องจับตา กับโครางการ One Belt and One Road

“วิเคราะห์โครงการใหญ่ของมหาอำนาจจีนOne Belt and One Roadหรือ OBOR ในมุมที่นำมาซึ่งโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจของอาเซียน แต่ความร่วมกับจีน ทำให้อาจต้องเผชิญแรงกดดันจากประเทศมหาอำนาจเดิมมากขึ้น สังเกตได้ชัดจากแรงกดดันจากชาติตะวันตกเมื่อไทยมีท่าทีใกล้ชิดกับจีนมากขึ้น”

Read Full Article

นโยบายอุดหนุนข้าวเพื่อผู้บริโภคยากจน ไม่ใช่เพื่อผู้ปลูกเพื่อประชานิยมการเมือง

    นโยบายอุดหนุนข้าวเพื่อผู้บริโภคยากจน ไม่ใช่เพื่อผู้ปลูกเพื่อประชานิยมการเมือง

“ไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้น ที่มีนโยบายอุดหนุนข้าว ประเทศต่างๆ ในโลก ต่างใช้นโยบายอุดหนุนข้าวเช่นกันโดยมีการดำเนินนโยบายในหลายประเทศแต่ต่างรูปแบบและวัตถุประสงค์กันออกไปลองประมวลดูแล้วต่างประเทศเค้าทำเพื่อประชาชน ไม่ได้ทำเพื่อคะแนนเสียงของนักการเมือง”

Read Full Article

บทบาทมหาอำนาจในศรีลังกา บทเรียนสำหรับประเทศไทย

    บทบาทมหาอำนาจในศรีลังกา  บทเรียนสำหรับประเทศไทย

“เกมการค้า เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ เป็นการดำเนินตามกลยุทธ์ที่แยบยล การพลิกตัวให้ทันเหลี่ยมมุมต่างๆ ของประเทศมหาอำนาจได้อย่างไรนั้น ศรีลังกาเป็นกรณีศึกษาให้ประเทศไทยได้อย่างดีเมื่อประเทศมหาอำนาจสองขั้วมองเห็นเป็นพุงปลาชิ้นโต เรื่องนี้ต้องดูกันยาวๆ ให้ลึกถึงฉากหลังเพราะผลประเทศของประเทศเป็นตัวประกันอยู่”

Read Full Article

อนาคตการขนส่งและโลจิสติกส์ในอาเซียนหลังเปิด AEC

    อนาคตการขนส่งและโลจิสติกส์ในอาเซียนหลังเปิด AEC

“ขอเสนอแง่มุมที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยหลังเปิด AEC เป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยมากที่สุดเรื่องหนึ่งคือ การขนส่งและโลจิสติกส์ ที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคาม ถึงเวลาที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น”

Read Full Article

เตรียมตัวภาคการท่องเที่ยวให้พร้อมก่อนเข้าสู่ AEC

  เตรียมตัวภาคการท่องเที่ยวให้พร้อมก่อนเข้าสู่ AEC

“ประเทศไทยและอีก 9 ประเทศในอาเซียนกำลังจะเปิดประตูบานใหญ่เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง ส่งเสริมการค้าขาย และการท่องเที่ยวก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีโอกาสสร้างรายได้ให้ประเทศ แต่ต้องฝ่าฟันกลยุทธ์การดึงดูดลูกค้าจากทั้งมาเลฯ และสิงคโปร์” อาทิ 1) การขยายตัวสูงขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะนำไปสู่การลดข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายของนักท่องเที่ยว เช่น การออกวีซ่า ASEAN (วีซ่าเดียวเข้าได้ทุกประเทศในอาเซียน) การปรับปรุงระเบียบพิธีการด้านการออกใบอนุญาตเข้าเมือง และการตรวจคนเข้าเมืองให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งภูมิภาค ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในไทยจะขยายตัวสูงขึ้น ซึ่งทั้งภูมิภาคนี้มีประชากรรวมกันมากกว่า 600

Read Full Article

หลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

  หลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

“ถ้าไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนอีกครั้ง ต้นมกราคม ปีหน้า ประเทศไทยและเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การค้าขาย การย้ายถิ่นของแรงงาน กฎระเบียบข้อบังคับในการดำเนินธุรกิจ ทุกอย่างจะเติบโตขึ้นและเป็นสากล ผู้เขียนขอประเมินถึงประเทศไทยยุคหลังเปิด AEC ที่น่าจับตายิ่งนัก”

Read Full Article

ประเทศไทยควรวัดความเจริญด้วยดัชนี GNH หรือไม่

  ประเทศไทยควรวัดความเจริญด้วยดัชนี GNH หรือไม่

“ประเทศไทยอาจเหมาะกับการวัดความเจริญของประเทศด้วย ความสุขมวลรวมประชาชาติ หรือ Gross National Happiness (GNH) ซึ่งมีข้อดีข้อเสีย ผู้เขียนได้ประมวลมาให้อ่านในบทความนี้แล้ว

Read Full Article

ปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรัฐเป็นผู้ชี้นำ

  ปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรัฐเป็นผู้ชี้นำ

“ผู้เขียนได้เขียนถึงการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรัฐเป็นผู้ชี้นำมาต่อเนื่อง 2 บทความก่อนหน้า ทั้งเหตุผล วิเคราะห์ข้อดี จุดอ่อน ในฉบับนี้จะพูดถึงปัจจัยความสำเร็จของแนวคิดดังกล่าว ผ่านประสบการณ์และการวิเคราะห์ในสายตาผม”

Read Full Article

ข้อควรระวังเมื่อรัฐเป็นผู้ชี้นำในการพัฒนาเศรษฐกิจ

  ข้อควรระวังเมื่อรัฐเป็นผู้ชี้นำในการพัฒนาเศรษฐกิจ

“บทความต่อเนื่องจากแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรัฐเป็นผู้ชี้นำ ครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อควรระวังเมื่อรัฐเป็นผู้ชี้นำในการพัฒนาเศรษฐกิจ มีหลายประเทศก้าวกระโดดและอีกหลายประเทศล่มจม เกิดคอรัปชั่นจากจากแนวคิดดังกล่าวเช่นกัน”

Read Full Article

กับดักรายได้ปานกลาง: ประเทศไทยจะผ่านไปได้อย่างไร

  กับดักรายได้ปานกลาง: ประเทศไทยจะผ่านไปได้อย่างไร

ปัจจุบันเศรษฐกิจในเอเชียมีอัตราการขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดคำถามขึ้นว่า เอเชียจะสามารถรักษาอัตราการเจริญเติบโตต่อไปได้หรือไม่ หรือจะติดกับดักรายได้ปานกลาง เหมือนที่เคยเกิดกับลาตินอเมริกา การก้าวไปสู่อุตสาหกรรมต้นน้ำ มีความจำเป็นสำหรับประเทศไทย เราต้องถีบตัวเองขึ้นจากประเทศรับจ้างผลิต บทความนี้สะท้อนให้เห็นภาพปัญหาของประเทศไทย ที่ทำให้ไม่สามารถไปสู่เศรษฐกิจรายได้สูงได้

Read Full Article
BannerWeb_CIOworld_3
Fortinet Security Fabric

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com