www.cioworldmagazine.com

Dr.Kriengsak Chareonwongsak

สร้างสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างนวัตกรรม

    สร้างสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างนวัตกรรม

“เรียนรู้และทำความเข้าใจ การสร้างบริบทในการสร้างนวัตกรรม ที่จะเอื้อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นธรรมชาติและยั่งยืนรวมทั้งทำให้นวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง การสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมจึงต้องทำอย่างครบองค์ประกอบ ทั้งการสร้างคน การพัฒนาระบบนวัตกรรม และการสร้างบริบทที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม”

Read Full Article

ระบบนิเวศน์นวัตกรรมช่วยชาติสร้างนวัตกรรม

    ระบบนิเวศน์นวัตกรรมช่วยชาติสร้างนวัตกรรม

“ผู้เขียนขอเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือเพื่อให้เกิดระบบนิเวศน์นวัตกรรมทำให้เกิดการเชื่อมโยง และพื้นที่ทับซ้อนของหลายระบบคือ ระบบนิเวศน์ธุรกิจ ระบบนิเวศน์ความรู้ และระบบนิเวศน์สนับสนุนนวัตกรรมจะช่วยให้เกิดการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขึ้น เป็นการสร้างบริบทที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมอย่างยั่งยืน”

Read Full Article

สร้างแรงจูงใจอย่างไร เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรม

    สร้างแรงจูงใจอย่างไร เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรม

“ผู้เขียนขอแชร์ไอเดียเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรม ประกอบไปด้วยสองประเด็น คือ การลดต้นทุนและการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างนวัตกรรมซึ่งชี้ไปที่ภาครัฐถึงสิ่งที่ควรจะทำเพื่อช่วยกระตุ้นและจูงใจให้ภาคธุรกิจสร้างนวัตกรรมมากขึ้น”

Read Full Article

เมกะโปรเจ็คกับการสร้างนวัตกรรมเพื่อการสร้างชาติ

    เมกะโปรเจ็คกับการสร้างนวัตกรรมเพื่อการสร้างชาติ

“ผู้เขียนเชื่อมั่นเหลือเกินว่าหากประเทศไทยฉวยเอาประโยชน์จากโครงการเมกะโปรเจ็คในหลายๆ ประเด็น อย่างเช่น การสร้างอำนาจการต่อรอง การถ่ายทอดนวัตกรรม การพัฒนาบุคลากร หรืออื่นๆ ก็จะทำให้ประเทศเราก้าวกระโดดจากเม็ดเงินมหาศาลและนวัตกรรมล้ำหน้า”

Read Full Article

STEMMAD-CINDERELLA สร้างบุคลากรด้านนวัตกรรมเพื่อการสร้างชาติ

  STEMMAD-CINDERELLA  สร้างบุคลากรด้านนวัตกรรมเพื่อการสร้างชาติ

“ผู้เขียนขอเสนอการสร้างบุคลากรด้านนวัตกรรมที่ครอบคลุม 17 ปัจจัย โดยตั้งชื่อว่า STEMMAD-CINDERELLA ซึ่งมีความเชื่อว่า ประเทศไทยมีการพัฒนาบุคลากรด้านนวัตกรรมได้ตามต้องการ ย่อมเป็นคานงัดที่สำคัญในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการสร้างชาติ”

Read Full Article

พัฒนานวัตกรรมเพื่อการสร้างชาติ

  พัฒนานวัตกรรมเพื่อการสร้างชาติ

“ถ้าผู้อ่านเชื่อมั่นว่า การพัฒนานวัตกรรมส่งผลต่อการสร้างชาติ ขอให้ใช้เวลาอ่านบทความนี้อย่างเข้าใจในมิติของการมองนวัตกรรม ผู้เขียนเห็นว่า นโยบายและระบบการส่งเสริมนวัตกรรม ควรมีมุมมองที่กว้างขึ้น ให้ความสำคัญกับ นวัตกรรมสังคมและนวัตกรรมประเภทอื่นๆ เพิ่มขึ้นจากนวัตกรรมในเชิงวัตถุเพียงมิติเดียว”

Read Full Article

ธุรกิจจะช่วยสร้างชาติได้อย่างไร

  ธุรกิจจะช่วยสร้างชาติได้อย่างไร

“ธุรกิจจะช่วยสร้างชาติได้ ผู้เขียนเชื่อแบบนั้น ลองหาคำตอบจากบทความนี้ว่าทำไมทุกธุรกิจ ที่ถึงแม้จะมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน ทุกองค์กรเหมือนฟันเฟืองที่ช่วยกันหมุนวงล้อความเจริญของประเทศชาติให้เดินไปข้างหน้า”

Read Full Article

โอกาสในการพัฒนาโลกาภิวัตน์แบบร่วมมือ

  โอกาสในการพัฒนาโลกาภิวัตน์แบบร่วมมือ

“การจัดระเบียบโลกในอนาคต (Future World Order) ด้วยการพัฒนาโลกาภิวัตน์แบบร่วมมือ 8 รูปแบบจะเป็นระเบียบโลกที่ความมั่งคั่งกระจายทั่วถึงทุกคนมากขึ้น เกิดระบบเศรษฐกิจที่ออกแบบเพื่อทุกคนมากขึ้น เป็นธรรมมากขึ้น และยังคงทำให้เกิดความมั่งคั่งได้”

Read Full Article

โปรตุเกส: บทเรียนการก้าวสู่ประเทศรายได้สูง

  โปรตุเกส: บทเรียนการก้าวสู่ประเทศรายได้สูง

“วิเคราะห์กรณีศึกษาประเทศโปรตุเกส ใน3 ปัจจัยหลัก ที่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงจากประเทศเศรษฐกิจรายได้ปานกลางไปสู่เศรษฐกิจรายได้สูง”

Read Full Article

อนาคตของอสังหาริมทรัพย์

  อนาคตของอสังหาริมทรัพย์

“ในบทความนี้ขอหยิบเอามุมมองที่มองไปยัง อนาคตของอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรับเปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากความพลวัตรของเทคโนโลยี โลกจริง โลกเสมือน และเกิดการใช้ประโยชน์จาก real estate และ surreal estate อย่างผสมผสานกัน ดังนั้นผู้ที่ยังคงใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์แบบเดิมๆ อาจจะตกยุคและอาจได้รับผลกระทบจนถึงขั้นล่มสลาย”

Read Full Article
BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com