www.cioworldmagazine.com

Dr.Kriengsak Chareonwongsak

5 ปีในการขับเคลื่อนประเทศไทย

    5 ปีในการขับเคลื่อนประเทศไทย

“ลองพิจารณาถึงเหตุผลว่า ทำไมประเทศไทยต้องเร่งการพัฒนาและดำเนินโครงการต่างๆ ภายใน 5 ปีต่อจากนี้ หากเราต้องการจะขับเคลื่อนประเทศให้เป็นประเทศรายได้สูง และได้รับการยอมรับในเวทีโลก”

Read Full Article

นโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน: กรณีศึกษาบังกลาเทศ

    นโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน: กรณีศึกษาบังกลาเทศ

“ดูการแก้ปัญหาความยากจน และลดช่องว่างระหว่างเมืองและชนบท การย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงานของเกษตรกรในบังกลาเทศ โดยนักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเยล สะท้อนถึงการแก้ปัญหาอย่างมียุทธ์ศาสตร์และนวัตกรรม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะสามารถนำมาปรับใช้ได้กับประเทศอื่น”

Read Full Article

ปัจจัยความสำเร็จสู่ประเทศชั้นนำด้านนวัตกรรม

  ปัจจัยความสำเร็จสู่ประเทศชั้นนำด้านนวัตกรรม

“วิเคราะห์ความปัจจัยสำเร็จจากสวิสเซอร์แลนด์ประเทศที่มีนวัตกรรมระดับโลกในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการสร้างชาติ ที่สามารถใช้เป็นเข็มทิศชี้แนวทางให้คนในประเทศเดินตาม ทั้งการสร้างความเป็นปึกแผ่นของชาติ ความเป็นดิจิทัล วัฒนธรรมที่ดีบางอย่าง”

Read Full Article

ความสัมพันธ์ของการศึกษากับการเป็นมหาเศรษฐี

  ความสัมพันธ์ของการศึกษากับการเป็นมหาเศรษฐี

“สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับมหาเศรษฐีระดับโลกที่อยู่ในลิสต์Forbes 400 ปีนี้ ซึ่งผู้เขียนพบประเด็นบางอย่างที่สอดคล้องกันระหว่างการศึกษาและระดับความรวย แต่ไม่ได้หมายความว่ามีการศึกษาสูงกว่าจะรวยกว่า ในบทความจะเฉลยว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญของการเป็นมหาเศรษฐีเหล่านั้น”

Read Full Article

คิดเป็นระบบ ช่วยพัฒนาประเทศได้อย่างไร

  คิดเป็นระบบ ช่วยพัฒนาประเทศได้อย่างไร

“คิดเป็นระบบ ช่วยพัฒนาประเทศได้อย่างไร? เป็นคำถามที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้ผู้อ่านได้ลองพิจารณาข้อเสนอของผู้เขียน ที่อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและแนวทางการพัฒนาประเทศ โดยยกตัวอย่างความสำเร็จจากประเทศสิงคโปร์ ที่เพิ่มรายได้ประชาชาติเป็นร้อยเท่าในช่วง 50 ปี”

Read Full Article
1 2 3 9
BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com

Categories