www.cioworldmagazine.com

Dr.Kriengsak Chareonwongsak

5G พลิกโฉมธุรกิจ

    5G พลิกโฉมธุรกิจ

“ถึงคราวที่ผู้เขียนอยากเน้นย้ำถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกครั้งสำคัญ ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การค้า เนื่องมาจากการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีการสื่อสารรุ่นที่ 5 หรือ 5G การก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่สำคัญ หากธุรกิจไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เรียนรู้ หยุดนิ่ง หรือเมินเฉยต่อการเปลี่ยนแปลง เท่ากับธุรกิจกำลังนับถอยหลังเพื่อรอวันปิดกิจการ”

Read Full Article

สร้างสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างนวัตกรรม

    สร้างสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างนวัตกรรม

“เรียนรู้และทำความเข้าใจ การสร้างบริบทในการสร้างนวัตกรรม ที่จะเอื้อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นธรรมชาติและยั่งยืนรวมทั้งทำให้นวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง การสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมจึงต้องทำอย่างครบองค์ประกอบ ทั้งการสร้างคน การพัฒนาระบบนวัตกรรม และการสร้างบริบทที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม”

Read Full Article

ระบบนิเวศน์นวัตกรรมช่วยชาติสร้างนวัตกรรม

  ระบบนิเวศน์นวัตกรรมช่วยชาติสร้างนวัตกรรม

“ผู้เขียนขอเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือเพื่อให้เกิดระบบนิเวศน์นวัตกรรมทำให้เกิดการเชื่อมโยง และพื้นที่ทับซ้อนของหลายระบบคือ ระบบนิเวศน์ธุรกิจ ระบบนิเวศน์ความรู้ และระบบนิเวศน์สนับสนุนนวัตกรรมจะช่วยให้เกิดการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขึ้น เป็นการสร้างบริบทที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมอย่างยั่งยืน”

Read Full Article

สร้างแรงจูงใจอย่างไร เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรม

  สร้างแรงจูงใจอย่างไร เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรม

“ผู้เขียนขอแชร์ไอเดียเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรม ประกอบไปด้วยสองประเด็น คือ การลดต้นทุนและการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างนวัตกรรมซึ่งชี้ไปที่ภาครัฐถึงสิ่งที่ควรจะทำเพื่อช่วยกระตุ้นและจูงใจให้ภาคธุรกิจสร้างนวัตกรรมมากขึ้น”

Read Full Article

เมกะโปรเจ็คกับการสร้างนวัตกรรมเพื่อการสร้างชาติ

  เมกะโปรเจ็คกับการสร้างนวัตกรรมเพื่อการสร้างชาติ

“ผู้เขียนเชื่อมั่นเหลือเกินว่าหากประเทศไทยฉวยเอาประโยชน์จากโครงการเมกะโปรเจ็คในหลายๆ ประเด็น อย่างเช่น การสร้างอำนาจการต่อรอง การถ่ายทอดนวัตกรรม การพัฒนาบุคลากร หรืออื่นๆ ก็จะทำให้ประเทศเราก้าวกระโดดจากเม็ดเงินมหาศาลและนวัตกรรมล้ำหน้า”

Read Full Article
1 2 3 11
BannerWeb_CIOworld_3
Banner (320x250 Pixel) EDIT
CEBIT_webbanner_320x250pxl_TH

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com