www.cioworldmagazine.com

Apisith Chaiyaprasith

 Breaking News
  • จงฝึกให้เหมือนรบ และจงรบให้เหมือนฝึก (ตอนที่ 2 จบ) Train like battle And fight like practice (2) “การฝึกหรือเตรียมกำลังคนสำหรับภาคการศึกษาให้พร้อมกับการแข่งขันในสงครามเศรษฐกิจครั้งใหม่ มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับความอยู่รอด ยั่งยืนประเทศชาติและสังคม ทุกคนต้องตื่นตัวอยู่ตลอด เตรียมพร้อม และท่องไว้เสมอว่าจงฝึกให้เหมือนรบ และจงรบให้เหมือนฝึก”...
  • จงฝึกให้เหมือนรบ และจงรบให้เหมือนฝึก (ตอนที่ 1) Train like battle And fight like practice “ผู้เขียนอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่สำคัญ ที่มีโอกาสได้เข้าร่วมและมีส่วนขับเคลื่อนในเหตุการณ์การพัฒนาบุคลากรของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโต อุปมาเหมือนการเตรียมการและดำเนินการไปข้างหน้าอย่างไม่ประมาท เพื่อพร้อมกับการแข่งขันหรือภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้น ซึ่งตรงกับวลีที่ว่า จงฝึกให้เหมือนรบ และจงรบให้เหมือนฝึก”...
  • บทสรุป ASEAN summit ครั้งที่ 34 เพื่อความ SMART ที่ยั่งยืน เริ่มด้วย Green (ตอน 2 จบ) “บทสรุป ASEAN summit ครั้งที่ 34 ตอนที่สอง ซึ่งอธิบายถึงการจัดประชุมอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Meeting สอดคล้องกับแนวคิดหลักของการเป็นประธานอาเซียนครั้งนี้ว่า Advancing Partnership for Sustainability หรือ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”...
  • บทสรุป ASEAN summit ครั้งที่ 34 เพื่อความ SMART ที่ยั่งยืน เริ่มด้วย Green (ตอนที่ 1) “ขอรับใช้ท่านผู้อ่านด้วย บทสรุปการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 ในบ้านเราว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจ และชวนติดตามทำให้มองเห็นอนาคตของกลุ่มก้อนของชาวอาเซียนที่กำลังเดินไปสู่เป้าหมายเดียวกัน สอดคล้องกับแนวคิดหลักการเป็นประธานอาเซียนของไทย คือ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน (Advancing Partnership for Sustainability)”...
  • The Power of hashtag แหล่งรวมพลของคนชอบเหมือนกัน “ผู้เขียนอยากเตือนสติคนในสังคมดิจิทัลถึงผลที่เกิดขึ้นกับเราและสังคม เรื่องการใช้แฮชแท็กมันถูกที่ถูกเวลา ถูกต้องหลอกลวง บิดพลิ้ว ขาดคุณธรรม จริยธรรม เข้ากับสถานการณ์และข้อความหรือเนื้อหาหรือไม่ถ้าเจตนารมดีก็สามารถนำพาให้เกิดสิ่งดีๆ ในสังคมได้ ถ้าเจตนาไม่บริสุทธิ์ก็สร้างภัยได้อย่างร้ายแรงเช่นกัน”...

จงฝึกให้เหมือนรบ และจงรบให้เหมือนฝึก (ตอนที่ 2 จบ) Train like battle And fight like practice (2)

    จงฝึกให้เหมือนรบ และจงรบให้เหมือนฝึก (ตอนที่ 2 จบ) Train like battle And fight like practice (2)

“การฝึกหรือเตรียมกำลังคนสำหรับภาคการศึกษาให้พร้อมกับการแข่งขันในสงครามเศรษฐกิจครั้งใหม่ มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับความอยู่รอด ยั่งยืนประเทศชาติและสังคม ทุกคนต้องตื่นตัวอยู่ตลอด เตรียมพร้อม และท่องไว้เสมอว่าจงฝึกให้เหมือนรบ และจงรบให้เหมือนฝึก”

Read Full Article

จงฝึกให้เหมือนรบ และจงรบให้เหมือนฝึก (ตอนที่ 1) Train like battle And fight like practice

    จงฝึกให้เหมือนรบ และจงรบให้เหมือนฝึก (ตอนที่ 1) Train like battle And fight like practice

“ผู้เขียนอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่สำคัญ ที่มีโอกาสได้เข้าร่วมและมีส่วนขับเคลื่อนในเหตุการณ์การพัฒนาบุคลากรของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโต อุปมาเหมือนการเตรียมการและดำเนินการไปข้างหน้าอย่างไม่ประมาท เพื่อพร้อมกับการแข่งขันหรือภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้น ซึ่งตรงกับวลีที่ว่า จงฝึกให้เหมือนรบ และจงรบให้เหมือนฝึก”

Read Full Article

บทสรุป ASEAN summit ครั้งที่ 34 เพื่อความ SMART ที่ยั่งยืน เริ่มด้วย Green (ตอน 2 จบ)

    บทสรุป ASEAN summit ครั้งที่ 34 เพื่อความ SMART ที่ยั่งยืน เริ่มด้วย Green (ตอน 2 จบ)

“บทสรุป ASEAN summit ครั้งที่ 34 ตอนที่สอง ซึ่งอธิบายถึงการจัดประชุมอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Meeting สอดคล้องกับแนวคิดหลักของการเป็นประธานอาเซียนครั้งนี้ว่า Advancing Partnership for Sustainability หรือ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

Read Full Article

บทสรุป ASEAN summit ครั้งที่ 34 เพื่อความ SMART ที่ยั่งยืน เริ่มด้วย Green (ตอนที่ 1)

    บทสรุป ASEAN summit ครั้งที่ 34 เพื่อความ SMART ที่ยั่งยืน เริ่มด้วย Green (ตอนที่ 1)

“ขอรับใช้ท่านผู้อ่านด้วย บทสรุปการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 ในบ้านเราว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจ และชวนติดตามทำให้มองเห็นอนาคตของกลุ่มก้อนของชาวอาเซียนที่กำลังเดินไปสู่เป้าหมายเดียวกัน สอดคล้องกับแนวคิดหลักการเป็นประธานอาเซียนของไทย คือ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน (Advancing Partnership for Sustainability)”

Read Full Article

The Power of hashtag แหล่งรวมพลของคนชอบเหมือนกัน

  The Power of hashtag แหล่งรวมพลของคนชอบเหมือนกัน

“ผู้เขียนอยากเตือนสติคนในสังคมดิจิทัลถึงผลที่เกิดขึ้นกับเราและสังคม เรื่องการใช้แฮชแท็กมันถูกที่ถูกเวลา ถูกต้องหลอกลวง บิดพลิ้ว ขาดคุณธรรม จริยธรรม เข้ากับสถานการณ์และข้อความหรือเนื้อหาหรือไม่ถ้าเจตนารมดีก็สามารถนำพาให้เกิดสิ่งดีๆ ในสังคมได้ ถ้าเจตนาไม่บริสุทธิ์ก็สร้างภัยได้อย่างร้ายแรงเช่นกัน”

Read Full Article

ตัวอย่างความร่วมมือแบบ PPP เพื่อการวิจัย พัฒนา AI และ Big Data

  ตัวอย่างความร่วมมือแบบ PPP เพื่อการวิจัย พัฒนา AI และ Big Data

“ขอชื่นชม และยกตัวอย่างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนอย่าง HPE กับสถาบันการศึกษาอย่าง สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ม.พระจอมเกล้าธนบุรีในการช่วยกันวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงด้าน AI และ Big Data สร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้แก่ประเทศในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0”

Read Full Article

ความท้าทายวงการ Marketing ในปี 2019 ยุคที่ Digital Platform ถูกนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ความท้าทายวงการ Marketing ในปี 2019 ยุคที่ Digital Platform ถูกนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

“Digital Marketing ในรูปแบบของ Affiliate Marketing เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของกิจกรรมการตลาดที่จะเห็นมากขึ้นภายในปีนี้ เพราะได้สร้างประโยชน์ร่วมกันของทั้งฝั่งเจ้าของสินค้าหรือร้านค้าและผู้เผยแพร่โฆษณา”

Read Full Article

ความท้าทายของวงการ e-Commerce และ Digital Marketing ในปี 2019 สมรภูมิร้อนที่ต้องจับตามอง

  ความท้าทายของวงการ e-Commerce และ Digital Marketing  ในปี 2019 สมรภูมิร้อนที่ต้องจับตามอง

“ลองประเมินถึงความท้าทายของธุรกิจอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย เป็นความท้าทายทั้งในมุมมองของผู้เล่นรายใหญ่ ผู้เล่นท้องถิ่น รวมไปถึงมุมมองด้านวิธีการทำการตลาดที่จะขยับตัวและปรับรูปแบบไปอีกครั้งในปีนี้”

Read Full Article

ส่งท้ายปี 2018 ปีแห่งการทำ Transformation ที่จะเปลี่ยนองค์กรให้ดีขึ้นหรือหายไป ยังร้อนแรงยันปีหน้าแน่นอน (ตอนที่ 1)

  ส่งท้ายปี 2018 ปีแห่งการทำ Transformation ที่จะเปลี่ยนองค์กรให้ดีขึ้นหรือหายไป ยังร้อนแรงยันปีหน้าแน่นอน (ตอนที่ 1)

“สรุปประเด็นสำคัญเรื่อง Digital Transformation ที่เกิดขึ้นในประเทศ มีอะไรเกิดขึ้น สังคม ประชาชน และผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างไร กระทบต่อรูปแบบการทำงานในด้านต่างๆ ต่างไปจากเดิมมาก-น้อยอย่างไร ในมุมที่มองไปยัง เศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาคนในปีที่ผ่านมา”

Read Full Article

ผ่าสังคมลับออนไลน์!!ดาร์กเว็บช่องทางสู่ด้านมืดของจิตใจคน

  ผ่าสังคมลับออนไลน์!!ดาร์กเว็บช่องทางสู่ด้านมืดของจิตใจคน

“ฉบับนี้ขอเปิดโลกอีกมุมหนึ่งของสังคมดิจิทัล ที่โดยมากแล้วเป็นแหล่งชุมนุมของกลุ่มผิดกฎหมายอย่างชัดเจนแหล่งบ่มเพาะแนวทางผิดศีลธรรมที่ส่งผลกระทบด้านลบและก่อให้เกิดปัญหาต่างในสังคมตามมา ผู้เขียนขออุทิศตนเป็นหนึ่งในผู้ให้วัคซีนกับสังคมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันรับมือพวกมัน”

Read Full Article
BannerWeb_CIOworld_3
Fortinet Security Fabric

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com