www.cioworldmagazine.com

Columist

วิกฤตการศึกษาไทยยุค COVID-19 ที่ต้องทบทวนใหม่ อีกครั้ง (ตอนที่ 2 จบ)

    วิกฤตการศึกษาไทยยุค COVID-19 ที่ต้องทบทวนใหม่ อีกครั้ง (ตอนที่ 2 จบ)

หลัง COVID-19 เราต้องผ่านวิกฤตของวงการการศึกษานี้ไปด้วย และเริ่มต้นใหม่ ในยุค New Normal ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา สถานศึกษา ต้องจับมือเดินหน้าไปพร้อมกัน สร้างมิติใหม่ของการศึกษาชาติ ให้เข้าถึง เยาวชน อย่างเท่าเทียมกัน

Read Full Article

วิกฤตการศึกษาไทยยุค COVID-19 ที่ต้องทบทวนใหม่อีกครั้ง (ตอนที่ 1)

    วิกฤตการศึกษาไทยยุค COVID-19 ที่ต้องทบทวนใหม่อีกครั้ง (ตอนที่ 1)

ผู้เขียนในฐานะที่เคยทำงานในวงการเทคโนโลยีการศึกษาหรือ e-Learning มานานกว่า 20 ปี และวงการดิจิทัลมีเดีย อยากจะถอดบทเรียนให้เห็นจากเหตุการณ์วิกฤตการศึกษาไทยยุค COVID-19 ที่จะต้องได้รับการแก้ไข ในอนาคต

Read Full Article

เปิดอก Startup คนรุ่นใหม่ คิดยังไง ทำให้รวย

    เปิดอก Startup คนรุ่นใหม่ คิดยังไง ทำให้รวย

“เปิดใจรับแนวคิดของ Startup คนรุ่นใหม่ ว่า คิดยังไง ทำให้รวยจากสิภวิชธำรงวราภรณ์ (เอ๊ด) Co-Founder Bellugg Group Company Limited ธุรกิจบริการรับส่งกระเป๋าเดินทางที่ได้รับความนิยมในระดับภูมิภาค”

Read Full Article

The Digital Futurist (ตอนที่ 570) Healthcare Artificial Intelligence (AI)

    The Digital Futurist (ตอนที่ 570) Healthcare Artificial Intelligence (AI)

“เทคโนโลยีไอทีและดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากในการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานแม่นยำ รวดเร็ว และลดภาระงาน โดยเฉพาะการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์เป็นผู้ช่วยเสมือนด้านสุขภาพ”

Read Full Article

COVID New Normal: ธุรกิจ

  COVID New Normal: ธุรกิจ

ในสภาพแวดล้อมของการระบาดของ COVID-19จะทำให้ทุกคนต้องเตรียมใจ เตรียมความพร้อม เกิดเป็นพฤติกรรม ความสัมพันธ์ วิถีการดำเนินชีวิต และการทำงานในรูปแบบใหม่ เพื่อให้สามารถปรับตัว ลดความเสี่ยงและเอาตัวรอดจนเกิดเป็นความปกติใหม่ของธุรกิจในมิติต่างๆ

Read Full Article

COVID-19 จะเปลี่ยนการรักษาความมั่นคงแห่งชาติได้อย่างไร

  COVID-19 จะเปลี่ยนการรักษาความมั่นคงแห่งชาติได้อย่างไร

“COVID -19 ก่อให้เกิดความปกติครั้งใหม่ในหลายๆ วงการ ทั้งการดำเนินไปของสังคม เศรษฐกิจ ธุรกิจ การศึกษา ความร่วมมือสาธารณสุขระดับโลก รวมถึงการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งในทุกมิติของความเปลี่ยนแปลงล้วนตั้งคำถามตรงไปยังผู้รับผิดชอบในเชิงนโยบายว่าจะรับมืออย่างไร”

Read Full Article

ถอดรหัสความสำเร็จ Young Startup สำหรับคน Gen Z

  ถอดรหัสความสำเร็จ Young Startup สำหรับคน Gen Z

“มองปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจStartupในสายตาของอรนุช เลิศสุวรรณกิจผู้ก่อตั้งเทคซอส ที่ชี้ให้เห็นความต่างของ Startupองค์ประกอบทางความคิด วิธีการจัดการกับปัญหาและปรับให้กลายเป็นธุรกิจ สร้างความอยู่รอดและรายได้”

Read Full Article

วิกฤตสื่อมวลชน

  วิกฤตสื่อมวลชน

“ขอนำบทสรุปจาก เวทีประชุมระดับโลกในหัวข้อสิ่งท้าทายหลักและการฟื้นพันธกิจสื่อมวลชนที่ผู้เขียนรับเชิญไปพูด จะเห็นว่า การปฏิวัติทางเทคโนโลยีกำลังสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมสื่อมวลชน องค์กรสื่อจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง และหาหนทางฟื้นพันธกิจของตัวเอง ภายใต้บริบททางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมแบบใหม่”

Read Full Article

COVID-19 ปรากฏการณ์เพื่อการปรับเปลี่ยนเพื่อความสุขแห่งอนาคต ตอนที่ 2: การก้าวสู่ Digital Transformation ของจริง

  COVID-19 ปรากฏการณ์เพื่อการปรับเปลี่ยนเพื่อความสุขแห่งอนาคต ตอนที่ 2: การก้าวสู่ Digital Transformation ของจริง

“จากวิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้น เกิดภาคบังคับสำหรับองค์กรต้องก้าวออกจาก Comfort Zone ไปสู่การทำ Work From Home ด้วยแพลตฟอร์มเทคโนโลยีต่างๆแม้กระทั่งการนำ AI มาใช้ในการวิเคราะห์และคาดการณ์ การขยายตัวอัตราการระบาดของโรคในอนาคต สิ่งเหล่านี้คือการปรับเปลี่ยนที่จะทำให้ก้าวสู่ Digital Transformation ของจริง”

Read Full Article

The Digital Futurist(ตอนที่ 569) Digital-first will be the ‘New Normal’ for the Post COVID-19 World

  The Digital Futurist(ตอนที่ 569) Digital-first will be the ‘New Normal’ for the Post COVID-19 World

“Digital-first ได้เป็น บรรทัดฐานใหม่ในโลกวันนี้และอนาคต องค์กรที่ปรับตัวได้เท่าทัน ปัจเจกบุคคลที่พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ เสริมความเชี่ยวชาญโดยคำนึงถึงดิจิทัล เป็นความสำคัญลำดับแรก จะมีโอกาสรอดพ้นวิกฤติครั้งนี้”

Read Full Article
1 2 3 37

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com