www.cioworldmagazine.com

Columist

The Digital Futurist (ตอนที่ 560) 5G Digital Health: When Artificial Intelligence (AI) meets Healthcare

    The Digital Futurist (ตอนที่ 560) 5G Digital Health: When Artificial Intelligence (AI) meets Healthcare

“การยกระดับคุณภาพชีวิด้วยการสร้างมาตรฐานการรักษาพยาบาล การให้บริการผู้ป่วย หรือกระทั่งการบริหารจัดการ ทั้งในและนอกสถานพยาบาล ด้วยการนำข้อมูลมาบูรณาการวิเคราะห์ ประมวลผลด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เป็นแนวทางที่กำลังเกิดขึ้นจริง และเป็นความหวังของทุกคนบนโลกใบนี้”

Read Full Article

บทเรียนความสำเร็จ รู้จัก RHYTHMThailand จาก Zero จนเป็น Hero สู้ชีวิตกับธุรกิจ 100 ล้าน

    บทเรียนความสำเร็จ รู้จัก RHYTHMThailand  จาก Zero จนเป็น Hero สู้ชีวิตกับธุรกิจ 100 ล้าน

“ถอดบทเรียนความสำเร็จจาก อิงอร ดิลกธราดล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเวชั่นไทม์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายนาฬิกา RHYTHMที่เชื่อมั่นในการเดินตามหาความฝันหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยความท้าทายใหม่ๆ จนประสบความสำเร็จ”

Read Full Article

การศึกษาเพื่อการพัฒนาสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

    การศึกษาเพื่อการพัฒนาสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

“ถ้าเรากำลังเดินไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนา ผมขอเสนอสิ่งสำคัญ 7 ประการ ที่ควรนำไปพิจารณาและเพิ่มเติมเข้าไปทั้งในและนอกระบบการศึกษา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสิทธิมนุษยชนโดยมีความสอดคล้องกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงทางสังคม”

Read Full Article

ICT Trend Watch (ตอนที่ 65) จุดที่ควรพิจารณาในทางปฏิบัติเพื่อเตรียมเปิด 5G ผ่านกรณีศึกษาในต่างประเทศ

    ICT Trend Watch (ตอนที่ 65) จุดที่ควรพิจารณาในทางปฏิบัติเพื่อเตรียมเปิด 5G  ผ่านกรณีศึกษาในต่างประเทศ

“ขอออกความเห็นเกี่ยวกับจุดที่ควรพิจารณาในทางปฏิบัติเพื่อเตรียมเปิด 5G สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องในอีโคซีสเต็มของ 5G ได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง การใช้หลักการเดิมสำหรับการลงมือวางโครงข่าย 5G จะไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป ภาครัฐจะต้องเข้าใจเกณฑ์ตัวชี้วัดที่เปลี่ยนไปหลักจากเอกชนได้ใบอนุญาต 5G”

Read Full Article

บทสรุปการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 เพื่อความ SMART ที่ยั่งยืน เริ่มด้วย Green (ตอนที่ 1)

  บทสรุปการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 เพื่อความ SMART ที่ยั่งยืน เริ่มด้วย Green (ตอนที่ 1)

“ขอรับใช้ท่านผู้อ่านด้วย บทสรุปการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 ในบ้านเราว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจ และชวนติดตามทำให้มองเห็นอนาคตของกลุ่มก้อนของชาวอาเซียนที่กำลังเดินไปสู่เป้าหมายเดียวกัน สอดคล้องกับแนวคิดหลักการเป็นประธานอาเซียนของไทย คือ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน (Advancing Partnership for Sustainability)”

Read Full Article

The Digital Futurist(ตอนที่ 559) 5G Artificial Intelligence: The Heart of Digital Innovation

  The Digital Futurist(ตอนที่ 559) 5G  Artificial Intelligence: The Heart of Digital Innovation

“ขอยกตัวอย่าง การประยุกต์ใช้งานของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือบุคคล สามารถขยายผลสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับประเทศได้ หลายประเทศประสบความสำเร็จจากเทคโนโลยีเพราะการปรับใช้อย่างมียุทธศาสตร์ หลายหน่วยงานร่วมมือกันเดินไปสู่เป้าหมายของประเทศ”

Read Full Article

เตือนเครือข่ายสังคมออนไลน์มีช่องโหว่ให้แฮกเกอร์ Social Networks are Vulnerable to Hackers

  เตือนเครือข่ายสังคมออนไลน์มีช่องโหว่ให้แฮกเกอร์ Social Networks are Vulnerable to Hackers

“บทความนี้ผู้เขียนอยากจะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยสร้างความตระหนักแก่คนยุคสื่อสังคมออนไลน์ถึงการรู้เท่าทัน และมีมาตรการที่เชื่อถือได้กับการเปิดเผย ปกปิด ป้องกัน หรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว ก่อนที่ความเสียหายจะเกิดขึ้น”

Read Full Article

The Power of #แหล่งรวมพลของคนชอบเหมือนกัน

  The Power of #แหล่งรวมพลของคนชอบเหมือนกัน

“ผู้เขียนอยากเตือนสติคนในสังคมดิจิทัลถึงผลที่เกิดขึ้นกับเราและสังคม เรื่องการใช้แฮชแท็กมันถูกที่ถูกเวลา ถูกต้องหลอกลวง บิดพลิ้ว ขาดคุณธรรม จริยธรรม เข้ากับสถานการณ์และข้อความหรือเนื้อหาหรือไม่ถ้าเจตนารมดีก็สามารถนำพาให้เกิดสิ่งดีๆ ในสังคมได้ ถ้าเจตนาไม่บริสุทธิ์ก็สร้างภัยได้อย่างร้ายแรงเช่นกัน”

Read Full Article

เทคโนโลยีโอเพ่นซอร์ส เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรได้อย่างไร

  เทคโนโลยีโอเพ่นซอร์ส เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรได้อย่างไร

“ผู้คนมากมายต่างรับรู้ถึงศักยภาพของโอเพ่นซอร์สในการช่วยให้การดำเนินงานดีขึ้น การมีปฏิสัมพันธ์ การสื่อสารและการแก้ปัญหาร่วมกันในชุมชนโอเพ่นซอร์ส และส่งต่อมายังภาคธุรกิจ ภาครัฐ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการดำเนินองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

Read Full Article

เทรนด์ DEV AI กับยุคดิจิทัล

  เทรนด์ DEV AI กับยุคดิจิทัล

“เรียนรู้วิธีการของการพัฒนาระบบสมัยใหม่ ที่เรียกว่า DevOps จากบริษัทชั้นนำของประเทศไทยอย่าง MFEC ที่ช่วยเพิ่มความสามารถขององค์กรในการส่งมอบแอพพลิเคชั่นและบริการอย่างรวดเร็ว โดยปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เร็วกว่าการใช้งานการพัฒนาซอฟต์แวร์และกระบวนการจัดการโครงสร้างพื้นฐานแบบเดิม”

Read Full Article
1 2 3 32
BannerWeb_CIOworld_3
SDWAN NSS Lab
CEBIT_webbanner_320x250pxl_TH

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com