www.cioworldmagazine.com

Columist

The Power of #แหล่งรวมพลของคนชอบเหมือนกัน

    The Power of #แหล่งรวมพลของคนชอบเหมือนกัน

“ผู้เขียนอยากเตือนสติคนในสังคมดิจิทัลถึงผลที่เกิดขึ้นกับเราและสังคม เรื่องการใช้แฮชแท็กมันถูกที่ถูกเวลา ถูกต้องหลอกลวง บิดพลิ้ว ขาดคุณธรรม จริยธรรม เข้ากับสถานการณ์และข้อความหรือเนื้อหาหรือไม่ถ้าเจตนารมดีก็สามารถนำพาให้เกิดสิ่งดีๆ ในสังคมได้ ถ้าเจตนาไม่บริสุทธิ์ก็สร้างภัยได้อย่างร้ายแรงเช่นกัน”

Read Full Article

เทคโนโลยีโอเพ่นซอร์ส เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรได้อย่างไร

    เทคโนโลยีโอเพ่นซอร์ส เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรได้อย่างไร

“ผู้คนมากมายต่างรับรู้ถึงศักยภาพของโอเพ่นซอร์สในการช่วยให้การดำเนินงานดีขึ้น การมีปฏิสัมพันธ์ การสื่อสารและการแก้ปัญหาร่วมกันในชุมชนโอเพ่นซอร์ส และส่งต่อมายังภาคธุรกิจ ภาครัฐ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการดำเนินองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

Read Full Article

เทรนด์ DEV AI กับยุคดิจิทัล

    เทรนด์ DEV AI กับยุคดิจิทัล

“เรียนรู้วิธีการของการพัฒนาระบบสมัยใหม่ ที่เรียกว่า DevOps จากบริษัทชั้นนำของประเทศไทยอย่าง MFEC ที่ช่วยเพิ่มความสามารถขององค์กรในการส่งมอบแอพพลิเคชั่นและบริการอย่างรวดเร็ว โดยปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เร็วกว่าการใช้งานการพัฒนาซอฟต์แวร์และกระบวนการจัดการโครงสร้างพื้นฐานแบบเดิม”

Read Full Article

ICT Trend Watch (ตอนที่ 64) มองโร้ดแมพของการเตรียมเข้าสู่ 5G ผ่านความคืบหน้าในต่างประเทศ

    ICT Trend Watch (ตอนที่ 64) มองโร้ดแมพของการเตรียมเข้าสู่ 5G  ผ่านความคืบหน้าในต่างประเทศ

“ผู้เขียนขอนำประสบการณ์ในการเตรียมตัวเข้าสู่บริการ 5G ของแต่ละประเทศ โดยเริ่มจากตัวอย่างความคืบหน้าของการเตรียมตัวเข้าสู่ 5G ของญี่ปุ่นกันเพื่อเป็นหนึ่งในข้อมูลประกอบการพิจารณาในการเข้าสู่ยุค 5G ของบ้านเรา”

Read Full Article

การเก็บข้อมูลประชาชนของรัฐบาลจีน ในการทำ Big Data Analytics

  การเก็บข้อมูลประชาชนของรัฐบาลจีน ในการทำ Big Data  Analytics

“แชร์ประสบการณ์เรื่อง Social CreditSystem ของประเทศจีนที่เก็บข้อมูลของประชาชนไว้ทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้น ในมุมมองวิธีการทำงานของ Big Data Analytics กระบวนการเลือกหมวดหมู่ของข้อมูล ที่สะท้อนได้ถึงแนวนโยบายและการปฏิบัติอย่างมีแผน และเป้าหมายชัดเจน”

Read Full Article

กลยุทธ์การปรับตัวของ SME ในยุค 5G

  กลยุทธ์การปรับตัวของ SME ในยุค 5G

“ในอนาคต SMEs จำเป็นต้องเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากระบบคลาวด์ ซึ่งไม่ต้องลงทุนวางระบบด้วยต้นทุนสูง แต่สามารถใช้ (หรือเช่า) ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จากระบบคลาวด์ ซึ่งมีความยืดหยุ่น เพราะสามารถลดหรือเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้รวดเร็ว”

Read Full Article

The Digital Futurist (ตอนที่ 558) AI, the Compulsory Engine of 5G

  The Digital Futurist (ตอนที่ 558) AI, the Compulsory Engine of 5G

“AI กับ 5G นั้นเป็นเทคโนโลยีที่นำ โอกาส และความท้าทาย มาพร้อมๆ กันส่งผลโดยตรงต่อผู้บริโภค และผู้ให้บริการโครงข่ายที่ต้องพัฒนาเทคโนโลยีล่าสุดมาประยุกต์ใช้สร้างความเข้าใจเชิงลึกถึงพฤติกรรมผู้บริโภค และความต้องการทางธุรกิจ และอุตสาหกรรม เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมอีกครั้งที่องค์กรและบุคลากรต้องปรับตัว”

Read Full Article

การต่อสู้ของสหรัฐฯ เพื่อครอบครองเทคโนโลยี 5G The U.S. fights over 5G Technology Dominance

  การต่อสู้ของสหรัฐฯ เพื่อครอบครองเทคโนโลยี 5G  The U.S. fights over 5G Technology Dominance

“อีกมิติหนึ่งจากมุมมองของการทหาร ความมั่นคง และคงไว้ซึ่งความได้เปรียบทางอำนาจของกองทัพ ที่มาสนับสนุนเหตุผลในกรณีการต่อสู้ของสหรัฐฯ เพื่อครอบครองเทคโนโลยี 5Gและเปิดแนวรบ (ทางเทคโนโลยี) กับหัวเว่ย”

Read Full Article

ไฮบริดคลาวด์ คือ ผู้นำเทคโนโลยีคลาวด์

  ไฮบริดคลาวด์ คือ ผู้นำเทคโนโลยีคลาวด์

“ธุรกิจมากมายมองหาความอิสระในการลงทุน ในการสร้างนวัตกรรม ความสามารถในการเข้าถึงและจัดการระบบคลาวด์ได้ทันทีจึงเป็นกุญแจสำคัญต่อวิสัยทัศน์ดังกล่าว องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์จะสามารถมุ่งเน้นในการบริการเพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้า และกำหนดทิศทางของแผนธุรกิจในอนาคต ไฮบริดคลาวด์เท่านั้นที่สามารถตอบโจทย์ความสำเร็จนี้ได้”

Read Full Article

ผลกระทบของ 5G ต่อภาคธุรกิจ

  ผลกระทบของ 5G ต่อภาคธุรกิจ

“การเข้ามาของเทคโนโลยี 5G จะทำให้เกิดการเปลี่ยนโฉมรูปแบบการทำธุรกิจในรูปแบบเดิมๆ สู่ธุรกิจในรูปแบบใหม่ ธุรกิจจำเป็นต้องเรียนรู้ และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มองหาโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้น เพื่อมิให้ธุรกิจจากไปพร้อมกับเทคโนโลยี 4G”

Read Full Article
1 2 3 31
BannerWeb_CIOworld_3
300x250 (B2)
Banner (320x250 Pixel) EDIT
CEBIT_webbanner_320x250pxl_TH

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com