www.cioworldmagazine.com

Columist

กลไกหุ่นยนต์เพื่อการทำงานร่วมกับมนุษย์ (collaborative robot) และโอกาสที่เกิดขึ้นในยุคอุตสาหกรรม 4.0

    กลไกหุ่นยนต์เพื่อการทำงานร่วมกับมนุษย์ (collaborative robot) และโอกาสที่เกิดขึ้นในยุคอุตสาหกรรม 4.0

“การเตรียมความพร้อมของแรงงานในประเทศสำหรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 คือ การใช้กลไกหุ่นยนต์เพื่อการทำงานร่วมกับมนุษย์ (โคบอท) หรือ collaborative robot ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์”

Read Full Article

การเก็บข้อมูลชีวมาตรของหน่วยงานรัฐ กับความเสี่ยงที่อาจมีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

    การเก็บข้อมูลชีวมาตรของหน่วยงานรัฐ กับความเสี่ยงที่อาจมีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

“เก็บประเด็นสำคัญจากเวทีเสวนา การเก็บข้อมูลชีวมาตร (Biometrics) ของหน่วยงานรัฐกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ผู้เชี่ยวชาญชี้ประเด็นทั้งบวกและลบความมั่นคงของประเทศ และละเมิดสิทธิส่วนบุคคล”

Read Full Article

สมรรถนะขั้นพื้นฐานสำหรับทุกคน Universal Basic Competency

    สมรรถนะขั้นพื้นฐานสำหรับทุกคน  Universal Basic Competency

“ขอเสนอแนวคิดใหม่ Universal Basic Competency ให้ประเทศนี้ได้ลองทบทวนและคิดถึงการทำงานเชิงรุก เพื่อเตรียมสมรรถนะขั้นพื้นฐานสำหรับประชากรทุกคนสอดคล้องกับหลักการ สอนคนให้จับปลา แทนการจับปลาให้คนกินเมื่อประชาชนมีสมรรถนะสอดคล้องกับยุคสมัย ก็จะมีโอกาสในการประกอบอาชีพและมีรายได้”

Read Full Article

กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ กับคำแนะนำการก้าวไปสู่ 5G DIB issued suggestions to DoD for moving forward on 5G

    กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ กับคำแนะนำการก้าวไปสู่ 5G DIB issued suggestions to DoD for moving forward on 5G

“ดูแนวทางการแก้ปัญหาประเด็นการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับเทคโนโลยี 5G ของสหรัฐ อเมริกา ที่เกี่ยวพันกันระหว่างเรื่องการใช้งานด้านความมั่นคง กองทัพ การทหาร และการใช้งานเชิงพาณิชย์โดยมีข้อพิจารณาด้านคุณสมบัติของคลื่นความถี่ที่ต่างกัน”

Read Full Article

จงฝึกให้เหมือนรบ และจงรบให้เหมือนฝึก (ตอนที่ 1) Train like battle And fight like practice

  จงฝึกให้เหมือนรบ และจงรบให้เหมือนฝึก (ตอนที่ 1) Train like battle And fight like practice

“ผู้เขียนอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่สำคัญ ที่มีโอกาสได้เข้าร่วมและมีส่วนขับเคลื่อนในเหตุการณ์การพัฒนาบุคลากรของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโต อุปมาเหมือนการเตรียมการและดำเนินการไปข้างหน้าอย่างไม่ประมาท เพื่อพร้อมกับการแข่งขันหรือภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้น ซึ่งตรงกับวลีที่ว่า จงฝึกให้เหมือนรบ และจงรบให้เหมือนฝึก”

Read Full Article

The Digital Futurist (ตอนที่ 561) AI Strategy for Data-Driven Medical Center

  The Digital Futurist (ตอนที่ 561) AI Strategy for Data-Driven  Medical Center

การวางกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ให้สอดรับกับพันธกิจของหน่วยงานทางการแพทย์ เป็นประเด็นที่หลายองค์กรให้ความสนใจ และเริ่ม ลงมือใช้งานเทคโนโลยีนี้เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

Read Full Article

บันได 5 ขั้น หนุนองค์กรป้องกันการสูญเสียข้อมูลสำคัญ

  บันได 5 ขั้น หนุนองค์กรป้องกันการสูญเสียข้อมูลสำคัญ

“ผู้เขียนอยากเสนอหลักการ บันได 5 ขั้น ที่จะช่วยองค์กรสร้างระบบความปลอดภัยของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และไม่ตกเป็นเป้าโจมตีนั้นต้องทำอย่างไร”

Read Full Article

Hyper customized economy

  Hyper customized economy

“ในบริบทเศรษฐกิจแบบใหม่ มีคำถามว่า คำกล่าวที่ว่าลูกค้าคือพระเจ้ายังเป็นจริงอยู่หรือไม่ ในความเห็นของผมแล้ว คำกล่าวนี้ยังคงเป็นจริงและความต้องการของลูกค้ายิ่งมีความสำคัญมากขึ้นไป

Read Full Article

ข้อคิดในการใช้ชีวิต การสร้างโอกาส และเทคโนโลยี ในมุมมองของ ซี ฉัตรปวีณ์

  ข้อคิดในการใช้ชีวิต การสร้างโอกาส และเทคโนโลยี ในมุมมองของ ซี ฉัตรปวีณ์

“เรียนรู้ข้อคิดในการใช้ชีวิต การสร้างโอกาส และเทคโนโลยี ในมุมมองของ ซี ฉัตรปวีณ์ตรีชัชวาลวงศ์ สื่อมวลชนสายเทคโนโลยีที่ยึดมั่นและคว้าโอกาสจาก การค้นหาตัวเองให้เจอ”

Read Full Article

บทสรุป ASEAN summit ครั้งที่ 34 เพื่อความ SMART ที่ยั่งยืน เริ่มด้วย Green (ตอน 2 จบ)

  บทสรุป ASEAN summit ครั้งที่ 34 เพื่อความ SMART ที่ยั่งยืน เริ่มด้วย Green (ตอน 2 จบ)

“บทสรุป ASEAN summit ครั้งที่ 34 ตอนที่สอง ซึ่งอธิบายถึงการจัดประชุมอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Meeting สอดคล้องกับแนวคิดหลักของการเป็นประธานอาเซียนครั้งนี้ว่า Advancing Partnership for Sustainability หรือ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

Read Full Article
1 2 3 33
BannerWeb_CIOworld_3
SDWAN NSS Lab
CEBIT 300x250

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com