www.cioworldmagazine.com

Columist

เจาะลึกการสื่อสารด้วย Infographicแบบ Professional

    เจาะลึกการสื่อสารด้วย Infographicแบบ Professional

“ทำความเข้าใจวิธีการสื่อสารด้วย Infographicที่มีบทบาทต่อการสร้างความเข้าใจ ด้วยความได้เปรียบหลายประการเหมาะสมกับคนยุคปัจจุบันที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลหรือสารสนเทศที่ซับซ้อนจำนวนมหาศาลที่เรียกกันว่า Big Data ในระยะเวลาอันจำกัด”

Read Full Article

เงื่อนไขความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)

    เงื่อนไขความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)

“การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเป็นสิ่งที่องค์กรธุรกิจไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่การเปลี่ยนผ่านนี้ไม่ใช่เพียงการนำเทคโนโลยีมาใช้ ผู้นำองค์กรต้องเข้าใจเงื่อนไขความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านฯ คือ การเปลี่ยน คน ระบบ และบริบท อย่างสอดประสานกัน”

Read Full Article

พลังและความสำคัญของเทคโนโลยีการรับสัมผัส

    พลังและความสำคัญของเทคโนโลยีการรับสัมผัส

“การพัฒนาระบบการรับสัมผัสเพื่อเพิ่มความสามารถของระบบอัตโนมัติ หรือ อุปกรณ์ปลายแขนหุ่นยนต์ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจะช่วยดึงดูดความต้องการด้านการผลิตจากทั่วโลก”

Read Full Article

The Digital Futurist (ตอนที่ 563) From 5G Cities to 5G Nation

    The Digital Futurist (ตอนที่ 563) From 5G Cities to 5G Nation

“โครงข่าย 5G จะกลายเป็นโครงข่ายพื้นฐานดิจิทัลหลัก เพื่อเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในเมืองให้ดีขึ้นและที่สำคัญจะเข้ามารองรับ Industry 4.0 อย่างแท้จริง ประเทศผู้ใช้เทคโนโลยีอย่างเรา ต้องมีกลยุทธ์การขับเคลื่อนที่เหมาะสม เร่งพัฒนาสิ่งที่จำเป็นต่อการเสริมระบบนิเวศให้ก้าวไปพร้อมๆ กันทั้งประเทศ”

Read Full Article

AI กับการช่วยแก้ปัญหาการบริหารบุคลากร

  AI กับการช่วยแก้ปัญหาการบริหารบุคลากร

“เทคโนโลยีสามารถช่วยให้กระบวนการบริหารบุคลากร ทันสมัย ช่วยขจัดอคติ และสร้างความเท่าเทียมกันให้แก่บุคลากรที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพ และยังช่วยให้บริษัทยื่นมือเข้าไปกำกับดูแลและดำเนินงานได้อย่างเที่ยงตรงมากขึ้น”

Read Full Article

การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาการข้อมูล และการเรียนรู้ของเครื่อง

  การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาการข้อมูล และการเรียนรู้ของเครื่อง

“ม.ศรีปทุม ร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ไทยจัดอบรมเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความตระหนัก ในภาคการศึกษา เตรียมคนให้พร้อมสังคมยุคใหม่และการอยู่ร่วมกับหุ่นยนต์”

Read Full Article

อนาคตขององค์กรธุรกิจ หลัง Digital Transformation

  อนาคตขององค์กรธุรกิจ หลัง Digital Transformation

“องค์กรธุรกิจในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ภายหลัง Digital Transformation เป็นคำถามที่หลายคนในสังคมต้องร่วมกันตอบ ผู้เขียนเองในฐานะนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ จะลองให้แนวทางคำตอบโดยอาศัยหลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาอธิบาย”

Read Full Article

จงฝึกให้เหมือนรบ และจงรบให้เหมือนฝึก (ตอนที่ 2 จบ) Train like battle And fight like practice (2)

  จงฝึกให้เหมือนรบ และจงรบให้เหมือนฝึก (ตอนที่ 2 จบ) Train like battle And fight like practice (2)

“การฝึกหรือเตรียมกำลังคนสำหรับภาคการศึกษาให้พร้อมกับการแข่งขันในสงครามเศรษฐกิจครั้งใหม่ มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับความอยู่รอด ยั่งยืนประเทศชาติและสังคม ทุกคนต้องตื่นตัวอยู่ตลอด เตรียมพร้อม และท่องไว้เสมอว่าจงฝึกให้เหมือนรบ และจงรบให้เหมือนฝึก”

Read Full Article

2020: แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล Digital Transformation Trends for 2020

  2020: แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล Digital Transformation Trends for 2020

“แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ที่ผู้เขียนเชื่อว่า จะกลายเป็นส่วนที่มีความสำคัญสำหรับเทคโนโลยีในปี 2020 ทั้ง 5G และ Wi-Fi 6 สำหรับโลกที่เร็วขึ้น AI และ ML ที่เพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล”

Read Full Article

The Digital Futurist (ตอนที่ 562) Beyond 5G to 6G: Vision to the Intelligent Connectivity

  The Digital Futurist (ตอนที่ 562) Beyond 5G to 6G: Vision to the Intelligent Connectivity

“แม้ว่า 5G กำลังถูกนำมาเสริมคุณภาพชีวิต และเพิ่มประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาของเทคโนโลยีกำลังดำเนินต่อไป การเตรียมการสำหรับระบบยุคถัดไปอย่าง 6G มีความจำเป็น โดยเราจะมีการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคการสื่อสารไร้สายใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ.2030”

Read Full Article
1 2 3 34
BannerWeb_CIOworld_3
Fortinet Security Fabric

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com