www.cioworldmagazine.com

Columist

Starlink ดาวเทียมบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต SpaceX: Starlink is going to be a big thing

    Starlink ดาวเทียมบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต  SpaceX: Starlink is going to be a big thing

“ผู้เขียนมีมุมมองและรายละเอียดที่น่าสนใจ เกี่ยวกับ กรณีการมีดาวเทียม Starlink จำนวนมาก ในวงโคจรรอบโลกระดับต่ำ (LEO) จะก่อให้เกิดการจราจรที่หนาแน่นในห้วงอวกาศ จนวันหนึ่งอาจมีเหตุการณ์ชนกัน ซึ่งส่งผลลบต่อการบริการ การสื่อสารในอนาคตอย่างแน่นอน”

Read Full Article

The Digital Futurist (ตอนที่ 568) Digital for Overcoming COVID-19 Crisis

    The Digital Futurist (ตอนที่ 568) Digital for Overcoming COVID-19 Crisis

“การปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาช่วยยุติการแพร่ระบาดของ COVID-19 และเอาชนะมันได้มีหลายประเด็นที่เป็นไปได้จริงและมีประโยชน์ต่อการทำงาน ทั้งการคาดการณ์การแพร่ระบาดของโรคการวินิจฉัยโรคของประชาชนโดยใช้แบบสำรวจตนเองออนไลน์ หรือการบริหารสถานการณ์บนพื้นฐานของข้อมูล”

Read Full Article

วิกฤตสังคมไทย

    วิกฤตสังคมไทย

“ประเทศไทยได้สูญเสียโอกาสในการพัฒนาจาก ทศวรรษที่หายไป (lost decades) มาแล้ว 2 ทศวรรษ และกำลังเผชิญกับสภาพสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลายประการ ซึ่งกำลังเข้าสู่ทศวรรษที่ 3 ซึ่งผมคาดว่าจะเป็น วิกฤตสังคม”

Read Full Article

COVID-19 ปรากฏการณ์เพื่อการปรับเปลี่ยนเพื่อความสุขแห่งอนาคต ตอนที่ 1: Social Media กับความร่วมมือของประชาสังคม

    COVID-19 ปรากฏการณ์เพื่อการปรับเปลี่ยนเพื่อความสุขแห่งอนาคต ตอนที่ 1: Social Media กับความร่วมมือของประชาสังคม

“ผู้เขียนขออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม อันเนื่องมาจากวิกฤต COVID-19 เป็นการมองที่อยู่บนพื้นฐานของความตั้งใจและปรารถนาดีต่อประเทศชาติ สิ่งที่เห็นนั้นมีทั้งด้านลบและด้านบวก แต่เชื่อมั่นว่าสุดท้ายแล้วเราจะผ่านมันไปได้”

Read Full Article

Passion Versatility และ Leadership 3 ประสานในการทำธุรกิจ

  Passion Versatility และ Leadership 3 ประสานในการทำธุรกิจ

“กรองความคิดจากประสบการณ์จริงของ ดร.บารมี นวนพรัตน์สกุล จนได้องค์ประกอบ 3 ประการสำหรับการทำธุรกิจ PassionVersatility และ Leadership ที่จะเป็นตัวแปรหลักนำท่านไปสู่ความสำเร็จ”

Read Full Article

ผลกระทบของ AI ต่อการศึกษา

  ผลกระทบของ AI ต่อการศึกษา

“AI ถูกนำมาใช้ในด้านการศึกษาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1950 แล้ว พบว่า AI ส่งผลดีต่อการศึกษาในหลายด้าน เช่น เข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ทางการศึกษาสนับสนุนการสอนและการเรียนรู้เฉพาะบุคคล รวมถึงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา”

Read Full Article

The Digital Futurist (ตอนที่ 567) 5G, AI, Big data &Blockchain – The Technologies of Covid 19 Fighter

  The Digital Futurist (ตอนที่ 567) 5G, AI, Big data &Blockchain – The Technologies of Covid 19 Fighter

“วิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในครั้งนี้ เราได้เห็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยต่อสู้ ป้องกันการแพร่ระบาดช่วยลดความรุนแรงของโรค จากการใช้เทคโนโลยี AI, Big data, 5G, Blockchain และ Robot”

Read Full Article

การพัฒนา กทม. ให้เป็น เมืองอัจฉริยะ

  การพัฒนา กทม. ให้เป็น เมืองอัจฉริยะ

“ในวาระ การเลือกตั้งผู้ว่า กทม.ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2563 ผู้เขียนอยากฝากแนวคิดเรื่อง การพัฒนา กทม. ให้เป็น เมืองอัจฉริยะ ถ้ามองถึงการประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ต้องพัฒนาให้ครบ 3 องค์ประกอบ อย่างสอดประสานกัน คือ คน ระบบ และบริบท”

Read Full Article

ความกังวลต่อการใช้เทคโนโลยีไซเบอร์ ใน Network Centric Warfare และ Cyber war

  ความกังวลต่อการใช้เทคโนโลยีไซเบอร์ ใน Network Centric Warfare และ Cyber war

“ความกังวลต่อการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และไซเบอร์ ต่อการปฏิบัติการทางทหารด้วยสงครามแห่งอนาคต สงครามเครือข่าย Network Centric Warfare และสงครามไซเบอร์ Cyberwar”

Read Full Article

ความไม่ปลอดภัยในอวกาศ ข้อกังวลที่ไม่ควรมองข้าม หลัง Open Sky Eyes on Crowded, Congested Space

  ความไม่ปลอดภัยในอวกาศ ข้อกังวลที่ไม่ควรมองข้าม หลัง Open Sky Eyes on Crowded, Congested Space

“ผลจากการแข่งขันความเหนือกว่าในห้วงอวกาศ (SpaceSuperiority) ของประเทศมหาอำนาจส่วนหนึ่งทำให้เกิดนวัตกรรมทางการทหาร ความมั่นคง พัฒนาการสื่อสารและสร้างโอกาสมาสู่ธุรกิจใหม่ๆ แต่ยังมีข้อกังวลบางประการด้านความปลอดภัยอันเนื่องมาจากผลของแข่งขันนั้น เป็นอีกหนึ่งข้อคิดที่ประเทศไทยกำลังจะเปิดเสรีดาวเทียมต้องคิดตาม”

Read Full Article
1 2 3 35
BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com