www.cioworldmagazine.com

Columist

The Digital Futurist (ตอนที่ 584) Becoming a Successful Data-Driven Organization

    The Digital Futurist (ตอนที่ 584) Becoming a Successful Data-Driven Organization

ในการแข่งขันทางธุรกิจ ทุกบริษัทจำเป็นต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูล แต่ในการก้าวไปสู่ความสำเร็จนั้นมีตัวแปรมากมาย ไม่ใช่แค่เทคโนโลยี ยังมีวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติของคน และการสื่อสารที่เป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุด บทความนี้คงเป็นจุดเริ่มต้นของหลายคนให้หันมาตั้งยุทธศาสตร์เรื่องนี้อย่างจริงจัง

Read Full Article

ชุมชนยั่งยืนด้วยตนเอง SSC (Self – Sustained Community)

    ชุมชนยั่งยืนด้วยตนเอง SSC (Self – Sustained Community)

ในบทความนี้ขอเสนอ แนวคิดเศรษฐกิจพึ่งตนเองในลักษณะพร้อมที่จะดำเนินนโยบายสับเปลี่ยน (switching policy) จากเศรษฐกิจเสรียามปกติเป็นพึ่งตนเองได้ทันทีเมื่อเกิดวิกฤต เป็นแนวคิดระดับจุลภาค ด้วยแนวคิด ชุมชนยั่งยืนด้วยตนเอง (Self – Sustained Community: SSC)

Read Full Article

Analysis Digital Customer Behaviors and New Industry Models

    Analysis Digital Customer Behaviors and New Industry Models

ในคลาสการบรรยายเรื่อง Analysis Digital Customer Behaviors and New Industry Models ได้ข้อสรุปที่น่าสนใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและเข้าใจผู้บริโภคในเชิงลึก โดยเฉพาะผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ที่ต้อง รู้เรา รู้เขา และรู้จักการใช้เครื่องมือ ในการทำธุรกิจ จึงจะประสบความสำเร็จได้

Read Full Article

The Digital Futurist (ตอนที่ 583) Data-Driven Economy in the Pandemic

    The Digital Futurist (ตอนที่ 583) Data-Driven Economy in the Pandemic

การก้าวสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยข้อมูล จำเป็นต้องมีการทำงานร่วมกันของทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเพื่อตอบสนองในสถานการณ์อย่างทุกวันนี้ บทความนี้ได้เกริ่นถึง ความสามารถทางดิจิทัล บางส่วนที่จำเป็นเมื่อต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยข้อมูล ซึ่งนอกจากจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจแล้ว ยังมีส่วนช่วยด้านสังคมได้อีกมาก เราจะมาศึกษาร่วมกัน

Read Full Article

มุมมองการบริหารทีมงานรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ (Eyes on Managing Cybersecurity Team)

  มุมมองการบริหารทีมงานรักษาความปลอดภัยไซเบอร์  (Eyes on Managing Cybersecurity Team)

ในบทความนี้จะลองสวมหมวก CSO ปรับวิธีคิดเพื่อมองปัญหาและหาทางออกสำหรับ การบริหารทีมงานรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ให้ประสบความสำเร็จระยะยาวในการต่อสู้กับปัญหาทางด้านไซเบอร์ในแต่ละวัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมในการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ

Read Full Article

Industry Transformation Practice and Case

  Industry Transformation Practice and Case

ประเด็นสำคุณจากการบรรยายในหัวข้อ Industry Transformation Practice and Case โดย ศักดิ์พัฒน์ วิทยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซลดิฟ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม 4.0 และระบบ IoT ที่ทำให้ภาพของการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและเข้าใจผู้บริโภคในเชิงลึก

Read Full Article

นวัตกรรมยุทธศาสตร์การ กระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อฟื้นชาติ ผ่านวิกฤต

  นวัตกรรมยุทธศาสตร์การ กระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อฟื้นชาติ ผ่านวิกฤต

ผู้เขียนขอเสนอแนวทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจ หรืออาจกล่าวได้ว่านี่คือ นวัตกรรมยุทธศาสตร์การกระตุ้นเศรษฐกิจ 7 ประการเพื่อจะนำพาชาติให้ฟื้นจากวิกฤตครั้งนี้

Read Full Article

เทคโนโลยี จิตอาสา รัฐร่วมสังคม เส้นทางร่วมเพื่อการอยู่รอด

  เทคโนโลยี จิตอาสา รัฐร่วมสังคม เส้นทางร่วมเพื่อการอยู่รอด

ขอพูดถึง ความสัมพันธ์ของ 3 ประสานระหว่าง เทคโนโลยี จิตอาสา และรัฐร่วมสังคมผ่านกรณีที่เกิดไฟไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติก ที่สามารถใช้เป็นโมเดลในการแก้ไขวิกฤติครั้งไหนๆ ให้คลี่คลายลงได้

Read Full Article

The Digital Futurist (ตอนที่ 582) 5G & Data Analytics

  The Digital Futurist (ตอนที่ 582) 5G & Data Analytics

การบรรจบกันของ 5G,IoT และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงกำลังจะปฏิวัติระบบนิเวศของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลรวมของเทคโนโลยีเหล่านี้ จะปูทางสำหรับรูปแบบธุรกิจใหม่นวัตกรรมเทคโนโลยี และโอกาสมากมาย สำหรับแอปพลิเคชันในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

Read Full Article

RCEP การร่วมมือครั้งสำคัญที่ไทยต้องได้ประโยชน์

  RCEP การร่วมมือครั้งสำคัญที่ไทยต้องได้ประโยชน์

ผู้เขียนขอแชร์ไอเดีย ที่เรียกว่า กรอบความคิดโมเดลบูรณาการ 8C หรือ Dr. Dan Can Do 8C Integration Model เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับความร่วมมือของ RCEP ให้แน่นแฟ้นขึ้นเพื่อให้การรวมกลุ่มนี้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกประเทศและกับประเทศไทย

Read Full Article
1 2 3 43

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Interview: Digital Disruption

Interview: New Roles CISO

Interview: Next Gen SOC

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com