www.cioworldmagazine.com

Cloud Computing

การใช้ ไฮบริดคลาวด์ เพื่อความคล่องตัว และความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ

    การใช้ ไฮบริดคลาวด์ เพื่อความคล่องตัว และความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ

ขณะนี้คือ ช่วงเวลาเหมาะสมที่จะพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ธุรกิจขององค์กรมีความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ ซึ่ง ไฮบริดคลาวด์ สามารถสร้างความได้เปรียบสำคัญเหล่านี้ให้ธุรกิจได้

Read Full Article

CIO กับบทบาทการเป็นผู้จัดการคลาวด์

    CIO กับบทบาทการเป็นผู้จัดการคลาวด์

CIO ทุกคนจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้จัดการระบบคลาวด์ โดยต้องเข้าใจว่าตนเองมีอำนาจควบคุมทิศทางการใช้ระบบคลาวด์ขององค์กร เมื่อรู้วิธีการสร้างระบบคลาวด์แล้ว ต่อไปจำเป็นต้องรู้วิธีการนำระบบคลาวด์ไปใช้ให้เหมาะกับขนาดและความจำเป็นที่ต้องการ

Read Full Article

ทิศทางการใช้งานคลาวด์ขององค์กรในประเทศไทย Thailand Enterprise Cloud Index

    ทิศทางการใช้งานคลาวด์ขององค์กรในประเทศไทย Thailand Enterprise Cloud Index

เปิดข้อมูลการใช้คลาวด์และทิศทางการใช้งาน Cloud Index ขององค์กรในประเทศไทย 92% เห็นว่าไฮบริดคลาวด์มีความเหมาะสม 67% มีแผนที่จะใช้ไฮบริดภายใน 5 ปี และ 79% ต้องการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานไอทีเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ โดยไม่กังวลเรื่องค่าใช้จ่าย

Read Full Article

5 เทรนด์ และ 5G, IoT และ Edge computing ที่จะมาในปี 2564

    5 เทรนด์ และ 5G, IoT และ Edge computing ที่จะมาในปี 2564

เร้ดแฮท คาดการณ์ทิศทางของเทคโนโลยีสำหรับปี 2021 ด้วยสถานการณ์การพึ่งพาเทคโนโลยีที่ทวีความสำคัญมากขึ้นในสภาพสังคมและเศรษฐกิจ แนะนำควรทบทวนกลยุทธ์ด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นเพื่อความอยู่รอด

Read Full Article

ปี 2025 ทุกองค์กรทั่วโลกจะใช้คลาวด์

    ปี 2025 ทุกองค์กรทั่วโลกจะใช้คลาวด์

หัวเว่ย เปิดเผยข้อมูลความสำคัญและแนวโน้มของเทคโนโลยีคลาวด์ อีโคซิสเต็มของคลาวด์ผสาน AI และ IoT ช่วยลดต้นทุน เสริมประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพบริการให้ธุรกิจ รายงานพบอีก 5 ปี ทุกองค์กรต้องใช้คลาวด์

Read Full Article

3 เสาหลักพื้นฐานสร้างความปลอดภัยไซเบอร์บน Multi Cloud

    3 เสาหลักพื้นฐานสร้างความปลอดภัยไซเบอร์บน Multi Cloud

“ฟอร์ติเน็ตสรุป 3 เสาหลักพื้นฐานสร้างความปลอดภัยไซเบอร์บน Multi Cloud  ศักยภาพด้านความปลอดภัยที่หลอมรวมปกป้องได้ครอบคลุม ทำงานแบบอัตโนมัติ”

Read Full Article

คลาวด์ และ HCI กับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล

    คลาวด์ และ HCI กับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล

HCI ช่วยลดการพึ่งพาฮาร์ดแวร์ให้เหลือน้อยที่สุด เพราะสามารถเพิ่มหรืออัพเกรดซอฟต์แวร์ และแอพพลิเคชั่นได้ด้วยการใช้รูปแบบการจ่ายเงินตามการใช้งานจริง โดยธุรกิจไม่จำเป็นต้องทนติดอยู่กับฮาร์ดแวร์ที่ล้าสมัย

Read Full Article

ก้าวต่อไปหลังจากยุค Hybrid Cloud

    ก้าวต่อไปหลังจากยุค Hybrid Cloud

ความสำเร็จในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านข้อมูลเป็นผลมาจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดขึ้นหลังจากที่หลายองค์กร ปรับสภาพแวดล้อมเป็น Hybrid Cloud แต่คำถามคือถึงเวลาหรือยังที่จะต้องวางกลยุทธ์เรื่อง Multi Cloud

Read Full Article

Infor แนะนำ 8 เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

    Infor แนะนำ 8 เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

Infor แนะนำ 8 เทคโนโลยีสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รักษาขีดความสามารถด้านการแข่งขันในตลาด เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวทั้งเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการายใน การสร้างประสบการณ์ลูกค้า กระชับความสัมพันธ์กับคู่ค้า และเทคโนโลยีพื้นฐานคลาวด์

Read Full Article

คลาวด์ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

    คลาวด์ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

ปี 2562 จะเป็นปีที่เริ่มต้นเห็นความเปลี่ยนแปลงขององค์กรต่างๆ ทั้งรัฐ เอกชน ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก สำหรับปฏิสัมพันธ์และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแบบคลาวด์ เพราะคลาวด์จะกลายเป็นระบบพื้นฐานสำคัญทั้งการประมวลผล การจัดการข้อมูล ระบบ AI และแอพพลิเคชั่น

Read Full Article

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Interview: Digital Disruption

Interview: New Roles CISO

Interview: Next Gen SOC

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com