www.cioworldmagazine.com

Cloud Computing

3 เสาหลักพื้นฐานสร้างความปลอดภัยไซเบอร์บน Multi Cloud

    3 เสาหลักพื้นฐานสร้างความปลอดภัยไซเบอร์บน Multi Cloud

“ฟอร์ติเน็ตสรุป 3 เสาหลักพื้นฐานสร้างความปลอดภัยไซเบอร์บน Multi Cloud  ศักยภาพด้านความปลอดภัยที่หลอมรวมปกป้องได้ครอบคลุม ทำงานแบบอัตโนมัติ”

Read Full Article

ก้าวต่อไปหลังจากยุค Hybrid Cloud

    ก้าวต่อไปหลังจากยุค Hybrid Cloud

ความสำเร็จในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านข้อมูลเป็นผลมาจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดขึ้นหลังจากที่หลายองค์กร ปรับสภาพแวดล้อมเป็น Hybrid Cloud แต่คำถามคือถึงเวลาหรือยังที่จะต้องวางกลยุทธ์เรื่อง Multi Cloud

Read Full Article

Infor แนะนำ 8 เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

    Infor แนะนำ 8 เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

Infor แนะนำ 8 เทคโนโลยีสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รักษาขีดความสามารถด้านการแข่งขันในตลาด เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวทั้งเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการายใน การสร้างประสบการณ์ลูกค้า กระชับความสัมพันธ์กับคู่ค้า และเทคโนโลยีพื้นฐานคลาวด์

Read Full Article

คลาวด์ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

    คลาวด์ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

ปี 2562 จะเป็นปีที่เริ่มต้นเห็นความเปลี่ยนแปลงขององค์กรต่างๆ ทั้งรัฐ เอกชน ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก สำหรับปฏิสัมพันธ์และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแบบคลาวด์ เพราะคลาวด์จะกลายเป็นระบบพื้นฐานสำคัญทั้งการประมวลผล การจัดการข้อมูล ระบบ AI และแอพพลิเคชั่น

Read Full Article

คลาวด์ ยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นขององค์กร

    คลาวด์ ยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นขององค์กร

เผยตัวเลขการใช้งานแพลตฟอร์มคลาวด์ของประเทศไทยเติบโตสูงขึ้น สะท้อนภาพการปรับเปลี่ยนองค์กรหรือการทำ Business Transformation และคลาวด์เป็นส่วนสำคัญของการทำดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่นทางธุรกิจ

Read Full Article

เพิ่มความสามารถการรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ ด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรม CASB

    เพิ่มความสามารถการรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ ด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรม CASB

ทำความเข้าใจ CASB เทคโนโลยีด้านคลาวด์ ซีเคียวริตี้ ที่มอบพลังให้กับทีมด้านการรักษาความปลอดภัยด้วยระบบการควบคุมการขับเคลื่อนพฤติกรรมที่ทำให้การคุ้มครองพนักงาน การรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางธุรกิจ และทรัพย์สินทางปัญญา เป็นไปง่ายขึ้น สร้างความมั่นใจในการใช้งานและสร้างธุรกิจให้เติบโตบนระบบคลาวด์อย่างปลอดภัย

Read Full Article

ติดจรวด SME ด้วย Cloud & AI

    ติดจรวด SME ด้วย Cloud & AI

Cloud และ AI จะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาเพิ่มความสามารถให้ SME พัฒนาความสามารถการแข่งขัน ช่วยผลักดันให้ Thailand 4.0 เกิดขึ้น และก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ตลาดระดับโลก

Read Full Article

คณะวิศวฯ ม.เกษตรใช้ Hyper converged เตรียมพร้อม Education 4.0

    คณะวิศวฯ ม.เกษตรใช้ Hyper converged เตรียมพร้อม Education 4.0

“คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนเลือกเทคโนโลยี Hyper converged ยกเครื่องโครงสร้างพื้นฐานระบบไอที ตั้งเป้าหมายเป็น KU Engineering as a Serviceััเพื่อสนับสนุนการให้บริการทางการศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0”

Read Full Article

ทั่วโลกมีกลยุทธ์คลาวด์ที่เหมาะสมเพียง 3%

    ทั่วโลกมีกลยุทธ์คลาวด์ที่เหมาะสมเพียง 3%

แม้องค์กรจะมีการปรับใช้เทคโนโลยีคลาวด์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่กลับมีองค์กรเพียงไม่กี่แห่งที่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลทั่วโลกของซิสโก้พบว่า มีเพียง 3 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่มีกลยุทธ์คลาวด์ที่ปรับปรุงใช้งานได้อย่างเหมาะสม

Read Full Article

ฟอร์ติเน็ตแนะนำความปลอดภัย 5 ข้อ สำหรับองค์กรที่กำลังเริ่มใช้งานคลาวด์ครั้งแรก

    ฟอร์ติเน็ตแนะนำความปลอดภัย 5 ข้อ สำหรับองค์กรที่กำลังเริ่มใช้งานคลาวด์ครั้งแรก

องค์กรที่กำลังจะเริ่มต้นใช้งานคลาวด์เป็นครั้งแรกอาจตกอยู่ในความเสี่ยงสูง เนื่องจากยังไม่คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมใหม่นี้ ทั้งยังต้องมีภาระในการบริหารจัดการผู้ใช้งาน ข้อมูล รวมถึงด้านความปลอดภัย และนี่คือคำแนะนำสำคัญจากฟอร์ติเน็ต

Read Full Article

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com