www.cioworldmagazine.com

CIO Talk

PEA 4.0 A JOURNEY TO DIGITAL UTILITY

    PEA 4.0 A JOURNEY TO DIGITAL UTILITY

สัมภาษณ์พิเศษ เสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หัวเรือใหญ่ของการปฏิรูปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปสู่ยุคดิจิทัลด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้เปิดใจ พร้อมกับอธิบายถึงการเดินทางบนถนนสายดิจิทัลที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการปฏิรูปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปสู่ Digital Utility

Read Full Article

THAILAND BIG DATA โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน Digital Thailand Big Bang 2018

    THAILAND BIG DATA โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน Digital Thailand Big Bang 2018

“งาน ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2018 กับบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็นทั้งตัวเร่งการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเป็นเครื่องมือพลิกโฉมประเทศไทยตามแนวทางของ Digital Transformation เพื่อให้ไทยหลุดพ้นจากกับดักทางเศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ให้ประชาชนสูงขึ้น”

Read Full Article

Why Pantavanij? Top 10 Procurement Tech Solution Providers 2018

    Why Pantavanij? Top 10 Procurement Tech Solution Providers 2018

“เปิดเผยเหตุผลสำคัญที่ทำให้พันธวณิชได้รับคัดเลือกใน Top 10 Procurement Tech Solution Providers 2018 บริษัทไทยเพียงหนึ่งเดียวแถวหน้าของผู้ให้บริการโซลูชั่นระบบจัดซื้อระดับเอเชียแปซิฟิกพร้อมการวางเป้าหมายครั้งใหม่กับการเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ ระดับนานาชาติ”

Read Full Article

สร้างประสบการณ์ลูกค้าด้วย Indoor Location-based Services

    สร้างประสบการณ์ลูกค้าด้วย Indoor Location-based Services

Indoor Location-based Services หรือ การให้บริการด้านตำแหน่งในอาคาร ได้รับการคาดหมายว่าจะมีขนาดทางธุรกิจใหญ่ ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตมากกว่า LBS แบบกลางแจ้ง และจะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างประสบการณ์ดิจิทัลให้ลูกค้า

Read Full Article

อนาคตธุรกิจสายสัญญาณ ในยุค Cabling Disruption

    อนาคตธุรกิจสายสัญญาณ ในยุค Cabling Disruption

“สัมภาษณ์พิเศษ สมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)ผู้นำในธุรกิจสายสัญญาณ พูดถึงอนาคตของเทคโนโลยีสายสัญญาณ ความสำคัญ และเหตุผลต่างๆ ของสายสัญญาณ ที่ยังต้องเป็นเส้นเลือดใหญ่และหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศ”

Read Full Article
1 2 3 11
BannerWeb_CIOworld_2

Like Us On Facebook

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com