www.cioworldmagazine.com

Case Study

กรณีศึกษา: เทคโนโลยี โอเพนซอร์ส กับความสำเร็จของแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ถุงเงิน

    กรณีศึกษา: เทคโนโลยี โอเพนซอร์ส กับความสำเร็จของแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ถุงเงิน

KTB ดึง IBM บริหารจัดการ โอเพนซอร์ส ติดสปีดนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ถุงเงิน ให้เปิดใช้บริการใหม่เร็วขึ้น 38% แก้ปัญหาดาวน์ไทม์ที่ไม่คาดคิดเร็วขึ้น 44% รองรับบริการประชาชนนับล้านทั่วประเทศ 

Read Full Article

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับการสร้างเสถียรภาพระบบไฟฟ้า

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับการสร้างเสถียรภาพระบบไฟฟ้า

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เสริมความแข็งแกร่งให้กับศูนย์คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ด้วยระบบไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพสูง เพื่อสนับสนุนการก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม”

Read Full Article

กรณีศึกษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก บูรณาการระบบสื่อสาร ยกระดับคุณภาพบริการ

    กรณีศึกษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก บูรณาการระบบสื่อสาร ยกระดับคุณภาพบริการ

“โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกก้าวไปอีกขั้นด้วยระบบการสื่อสารแบบครบวงจร บูรณาการ ทั้งระบบเสียงและข้อมูล หนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ประสานงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน 3 จังหวัดชายแดนใต้”

Read Full Article

กฟภ. ย้ำวิชั่นสู่ยุคดิจิทัล ยกระดับการประชุมด้วย Smart Meeting Room

    กฟภ. ย้ำวิชั่นสู่ยุคดิจิทัล ยกระดับการประชุมด้วย Smart Meeting Room

กฟภ. เดินหน้าไปสู่การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล ปฏิรูประบบสื่อสาร สร้างห้องประชุมอัจฉริยะ (Smart Meeting Room) พร้อมด้วยคุณสมบัติครบเครื่องจากเทคโนโลยีของหัวเว่ย ประสิทธิภาพสูง คล่องตัว และรวดเร็วขึ้น ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงานลงได้

Read Full Article

PEA Innovation Center ศูนย์พัฒนาและวิจัยด้านไฟฟ้า ก้าวสำคัญของ Energy 4.0

    PEA Innovation Center ศูนย์พัฒนาและวิจัยด้านไฟฟ้า ก้าวสำคัญของ Energy 4.0

“การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับหัวเว่ย ประเทศไทยเปิดPEA Innovation Centerศูนย์นวัตกรรม กฟภ. ผสานเทคโนโลยี IoTและคลาวด์ด้านพลังงานไฟฟ้า พร้อมหนุนความร่วมมือในการพัฒนาสู่การใช้งานเทคโนโลยี IoTและคลาวด์อย่างเป็นรูปธรรม ยกระดับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ลดค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนและต้นทุนการดำเนินงาน”

Read Full Article

สร้างความปลอดภัยให้เมืองขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยโซลูชั่น Safe City Compact

    สร้างความปลอดภัยให้เมืองขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยโซลูชั่น Safe City Compact

“โซลูชั่นเมืองปลอดภัย Safe City Compact สำหรับเมืองขนาดกลางและขนาดย่อมจากความมุ่งมั่นของหัวเว่ยที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสู่การใช้งานทุกระดับเพื่อทุกผู้คน ทุกครัวเรือน และทุกองค์กร เพื่อขับเคลื่อนโลกอัจฉริยะที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างเต็มรูปแบบ”

Read Full Article

ตงเฟิง ฮอนด้า สร้างประสบการณ์ครั้งใหม่ให้ลูกค้า ปฏิรูปแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลบนหัวเว่ยคลาวด์

    ตงเฟิง ฮอนด้า สร้างประสบการณ์ครั้งใหม่ให้ลูกค้า ปฏิรูปแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลบนหัวเว่ยคลาวด์

“ตงเฟิง ฮอนด้า เลือกใช้บริการหัวเว่ยคลาวด์ในการสร้างแพลตฟอร์มบริการด้านการตลาดแบบใหม่บนระบบคลาวด์ ลดต้นทุนในการลงทุนด้านไอที 23% และลดการดำเนินงานและการบำรุงรักษาลง 83% ออกบริการใหม่ๆ ให้ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศจีนได้อย่างรวดเร็ว”

Read Full Article

พระจอมเกล้าลาดกระบัง สร้าง Network Interoperability ด้วยสถาปัตยกรรม SDN ของหัวเว่ย

    พระจอมเกล้าลาดกระบัง สร้าง Network Interoperability ด้วยสถาปัตยกรรม SDN ของหัวเว่ย

กรณีศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับการปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมเครือข่ายให้อยู่ในรูปแบบ Software Defined Network ด้วยหัวใจสำคัญของระบบ Agile Controller และแพลตฟอร์มบริหารจัดการ eSight ของหัวเว่ย

Read Full Article

โอกาสของการบินไทย ในยุคการปฏิรูปธุรกิจดิจิทัล

    โอกาสของการบินไทย ในยุคการปฏิรูปธุรกิจดิจิทัล

“การบินไทยมีแผนการปฏิรูปองค์กรเพื่อสร้างผลประกอบการในเชิงบวก และหวังกลับมาทวงบัลลังสายการบินอันดับต้นๆ ของโลก หนึ่งในแผนยุทธ์ศาสตร์นั้นคือการเอาจริงกับบริการออนไลน์ ล่าสุดมีการเปิดแนวรบด้านนี้และสร้างประสบการณ์ลูกค้าด้วยเทคโนโลยี AI”

Read Full Article

ความสำเร็จของ สจล.สู่ “มหาวิทยาลัยดิจิทัล”ด้วยเครือข่าย SDN ความเร็ว 100G

    ความสำเร็จของ สจล.สู่ “มหาวิทยาลัยดิจิทัล”ด้วยเครือข่าย SDN ความเร็ว 100G

มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในการสร้างองค์ความรู้ให้กับประเทศชาติและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ภาคธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐานทางเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เกิดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ขับเคลื่อนการคิดค้นเทคโนโลยีและการสร้างงานวิจัยใหม่ๆ ด้วยความร่วมมือของหัวเว่ย และ สจล.พลิกโฉมสู่มหาวิทยาลัยที่ทันสมัย

Read Full Article
1 2 3 5