www.cioworldmagazine.com

Business Partner

The Value Systems “Value Added Distribution Company”

    The Value Systems “Value Added Distribution Company”

เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด หรือ แวลลูฯ เป็นบริษัทในเครือของ อีซีเอสกรุ๊ป และวีเอสทีกรุ๊ป ซึ่งถือเป็นบริษัทฯ ที่กล่าวได้ว่ามีบทบาทอย่างมากในวงการแวดวงเทคโนโลยีของประเทศไทย ตั้งแต่ในการเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอทีในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค 

Read Full Article

Netka System “Intelligent Network Management Solutions”

    Netka System “Intelligent Network Management Solutions”

เมื่อความต้องการด้านการใช้งานของระบบเครือข่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ย่อมทำให้เกิดความซับซ้อนของระบบเครือข่ายทำให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความยากลำบาก โดยเฉพาะระบบที่มีความต้องการด้านความเสถียรสูง เมื่อเน็ตเวิร์กมีความซับซ้อนขึ้น การบริหารเน็ตเวิร์กย่อมเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นเงาตามตัว องค์กรและบริษัทต่างๆ จำเป็นที่จะต้องมี ระบบการควบคุม (Manage) ตรวจสอบ (Monitor) และ แก้ปัญหา (Troubleshoot) ระบบเน็ตเวิร์กที่มีประสิทธิภาพ

Read Full Article

IT Green “Creating Value for Sustainability

    IT Green “Creating Value for Sustainability

แนวคิดของการลงมุนทางด้านเทคโนโลยีนั้นเกิดขึ้นจากเหตุผลหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น เพื่อการแข่งขันทางด้านธุรกิจและด้านการบริการแก่ลูกค้าที่มีการแข่งขันสูง การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ทำให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และบริหารระบบสารสนเทศ จากสาเหตุดังกล่าว หลายๆองค์กรเริ่มมีการพิจารณาที่จะมอบมายภารกิจด้านการบริการระบบสารสนเทศทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความชำนาญ และมีเทคโนโลยีที่ดีกว่าเข้ามาบริหารระบบสารสนเทศขององค์กรนั้นๆให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Read Full Article

Complete IT Limited Partnership

    Complete IT Limited Partnership

หากกล่าวว่า เทคโนโลยีในวันนี้สามารถช่วยให้เกิดการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรได้โดยรวดเร็ว และถึงตัวบุคคลมากยิ่งขึ้น ก็คงไม่ใช่คำกล่าวที่เกินจริงไปนัก ในปัจจุบันหลายๆ องค์กร ในหลายๆอุตสาหกรรมได้ให้ความสนใจกับการพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารการทำงานด้วยการลงทุนพัฒนาระบบไอทีเพื่อทำให้เกิดกระบวนการทำงานที่มีความรวดเร็วมากขึ้น

Read Full Article

AiT “Your Success is our Success”

    AiT “Your Success is our Success”

ในปัจจุบันการเลือกใช้บริการจาก System Integrator หรือ SI กลายเป็นเรื่องที่องค์กรต่างๆให้ความสนใจ ซึ่งลักษณะของการทำธุรกิจ SI ต่าง จากการขายฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์เพียง อย่างเดียว แต่ครอบคลุมงานตั้งแต่การ ออกแบบ และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย เรียกว่าเป็นบริการติดตั้งแบบครบวงจร ดังนั้น การเลือกผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจนี้ สิ่งที่จำเป็นต้องคำนึงถึง คือ ความชำนาญเฉพาะด้าน ทั้งทีมงาน เงินทุน และสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตฮาร์ทแวร์ และซ็อฟต์แวร์ต่างๆ… 

Read Full Article

ความสำเร็จของลูกค้า คือความสำเร็จของเรา

    ความสำเร็จของลูกค้า คือความสำเร็จของเรา

ระบบเน็ตเวิร์คเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ทุกองค์กรจะต้องคำนึงถึง  การออกแบบระบบเน็ตเวิร์คให้สามารถรองรับการทำงานและการขยายการใช้งานในอนาคตได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยผู้ที่เข้าใจลักษณะของธุรกิจอย่างแท้จริง บริษัทยูนิเวอร์แซล อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด หรือ UIT  ผู้ให้บริการระบบเครือข่ายครบวงจร ถือเป็นผู้ให้เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นแนวหน้าที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแแบและติดตั้งระบบเครือข่ายให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มธุจกิจเฮลแคร์ ซึ่ง UIT  มีความโดดเด่นและ ความเข้าใจธุรกิจนี้มายาวนาน 

Read Full Article

White Space “On Demand Cloud Infrastructure”

    White Space “On Demand Cloud Infrastructure”

อย่างทีทราบกัน Cloud Computing คือ การให้บริการทางด้านไอที หรือคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อกันระหว่างเครื่องของผู้ใช้งานในองค์กร และเชื่อมต่อไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ซีพียู แรม ดิสก์ และเน็ตเวิร์ค และสามารถแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่ให้บริการกับผู้ใช้งาน

Read Full Article

Marvelic Engine “Experts Technology Providers”

    Marvelic Engine “Experts Technology Providers”

ในปัจจุบันว่าการมีเว็บไซต์เป็นของตนเองนั้นมีผลดีในเชิงบวกต่อการดำเนินธุรกิจมากขนาดไหน คงไม่มีใครปฏิเสธ เพราะนอกจากเว็บไซต์จะเป็นช่องทางการสื่อสารประเภทหนึ่งแล้ว ยังได้กลายเป็นโลกแห่งการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าเสมือนจริงบนโลกออนไลน์ อีกทั้งกระแสความนิยมของ Social Media 

Read Full Article

Prism “IT Service Provider”

    Prism “IT Service Provider”

ปัจจุบันนี้ Internet และเทคโนโลยี IT อื่นๆ กำลังทำให้ รูปแบบธุรกิจใหม่เกิดขึ้นมาจำนวนมาก บริษัทต่างๆ หลายประเภท จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อเข้าแข่งขันระดับโลก ทุกองค์กรจำเป็นต้องปรับตัวการเข้าถึงผู้บริโภคของตัวเองด้วยความแตกต่างจากคู่แข่งให้มากที่สุด จะด้วยสินค้า บริการรวดเร็ว และคุณภาพดี

Read Full Article

nForce Security System AP “Trusted and Reliable”

    nForce Security System AP “Trusted and Reliable”

หากมองหาบริษัทด้านไอที ซีเคียวริตี้ ในประเทศไทย ชื่อของ “เอ็นฟอร์ซฯ” คืออีกหนึ่งบริษัทฯที่หากองค์กรใดอยากลงทุนด้านระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่องค์กรก็ไม่ควรมองข้าม

Read Full Article