www.cioworldmagazine.com

Big Data

ทางออกของสถาบันการเงิน กับการจัดการ Big Data

    ทางออกของสถาบันการเงิน กับการจัดการ Big Data

“ความสามารถของบริษัทในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล (Big Data) จะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยเสริมให้ธุรกิจสามารถประสบความสำเร็จ กรณีของสถาบันทางการเงินที่มีข้อมูลมหาศาลจากลูกค้า จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องลองมองหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาทำให้ข้อมูลกลายเป็นเงินให้ได้”

Read Full Article

ส่อง Big Data ในปี 2016

    ส่อง Big Data ในปี 2016

“การตีความและประเมินเรื่อง บิ๊กดาต้า จากมุมมองของนักนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์บริษัทแอมดอคซ์ จริงหรือที่บางคนว่ายุคนี้ เป็นยุคสมัยที่ดาต้าสำคัญกว่าน้ำมันแต่ที่แน่ๆ ในปี 2016 สำนักวิจัยต่างๆ คาดว่ามีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายเรื่องนี้มหาศาล”

Read Full Article
BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com