www.cioworldmagazine.com

Articles

ภาครัฐได้ประโยชน์อะไรจาก Edge Computing

  ภาครัฐได้ประโยชน์อะไรจาก Edge Computing

Edge Computing สามารถช่วยให้การบริหารจัดการบริการสาธารณะต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำงานอย่างชาญฉลาดและคุ้มค่าการลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 

Read Full Article

กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯกับยุทธศาสตร์การเป็นผู้นำนวัตกรรมอีกครั้ง

  กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯกับยุทธศาสตร์การเป็นผู้นำนวัตกรรมอีกครั้ง

“ลองศึกษาวิธีคิดและวิธีการของ กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ที่วางแผนต้องการกลับมาเป็นผู้นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีโซเบอร์อีกครั้งโดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบุคลากรของรัฐบาลให้ทันสมัยพร้อมกับความร่วมมือด้านไซเบอร์กับภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา”

Read Full Article

เครื่องพิมพ์ เอปสัน ที่ตอบโจทย์ธุรกิจและช่วยสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

  เครื่องพิมพ์ เอปสัน ที่ตอบโจทย์ธุรกิจและช่วยสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

เทคโนโลยี Heat-Free ในเครื่องพิมพ์ เอปสัน คือนวัตกรรมสำคัญที่ช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถเดินตามเป้าหมายการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้งานพิมพ์ประสิทธิภาพสูง ตอบโจทย์การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Read Full Article

AI และ ML กำลังเปลี่ยนโฉมการบริหารจัดการสินทรัพย์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในอุตสาหกรรม

  AI และ ML กำลังเปลี่ยนโฉมการบริหารจัดการสินทรัพย์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในอุตสาหกรรม

การบริหารจัดการสินทรัพย์ถูกพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล AI และ ML ช่วยให้อุตสาหกรรม สามารถวางกลยุทธ์เพื่อหลีกเลี่ยง unplanned downtime ช่วยมองหากลยุทธ์การป้องกันหรือแก้ไขใดดีที่สุดสำหรับเครื่องจักร ลดต้นทุน รวมถึงใช้แรงงานและอุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Read Full Article

CiRA CORE แพลตฟอร์ม AI สัญชาติไทย อัพเกรดโครงสร้างพื้นฐานพร้อมขยายฐานไปสู่เอสเอ็มอี

  CiRA CORE แพลตฟอร์ม AI สัญชาติไทย อัพเกรดโครงสร้างพื้นฐานพร้อมขยายฐานไปสู่เอสเอ็มอี

ความสำเร็จของแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทย CiRA CORE เดินหน้าปรับบิสซิเนสโมเดล อัพเกรดโครงสร้างพื้นฐานด้วย NVIDIA DGX A100 ที่ให้ความเร็วระดับ 5 Petaflops เตรียมพร้อมขยายฐานไปสู่เอสเอ็มอีเช่าใช้งาน

Read Full Article

การนำประโยชน์ของวัฒนธรรมองค์กรและหลักปฏิบัติทางธุรกิจมาใช้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับเข้าสู่ที่ทำงาน

  การนำประโยชน์ของวัฒนธรรมองค์กรและหลักปฏิบัติทางธุรกิจมาใช้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับเข้าสู่ที่ทำงาน

ขอแนะนำ หลักปฏิบัติทางธุรกิจ ที่ช่วยนำพาพวกเราและธุรกิจอื่นๆ ให้สามารถปรับตัวก้าวผ่านไปสู่ความปกติถัดจากนี้ไป รวมถึงการสร้างองค์กรที่แข็งแกร่งขึ้น มีความผูกพันกันมากขึ้นกว่าตอนก่อนเกิดวิกฤตโรคระบาดที่พลิกผันชีวิตของพวกเราในทุกมิติ

Read Full Article

3 แนวโน้มความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 2022-2024

  3 แนวโน้มความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 2022-2024

ประเมิน 3 แนวโน้ม Cybersecurity ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ปี 2022-2024 ประกอบด้วย 1. Digital Inequality and Cyber Vaccination 2. Supply Chain Cyber Attacks and

Read Full Article

Big Data อาวุธลับทรงพลังเพื่อพลิกโฉมธุรกิจ สู่ความสำเร็จอย่างมีชั้นเชิง

  Big Data อาวุธลับทรงพลังเพื่อพลิกโฉมธุรกิจ สู่ความสำเร็จอย่างมีชั้นเชิง

ถ้าต้องการไปให้ไกล ไปให้เร็วกว่าปกติ วันนี้ใช้แค่ Traditional Marketing อย่างเดียวคงไม่พอ เราจะต้องใช้ Business Intelligence ใช้ Cloud และ AI มาช่วยคิด ช่วยเก็บ ช่วยวิเคราะห์ เพื่อออกแบบสินค้าและบริการได้ตรงใจกลุ่มผู้บริโภค เพื่อเพิ่ม Agility ของการตลาดให้ตรงกลุ่มและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Read Full Article

Phishing และ Ransomware รุมโจมตีทางไซเบอร์ธุรกิจโรงแรม

  Phishing และ Ransomware รุมโจมตีทางไซเบอร์ธุรกิจโรงแรม

Phishing และ Ransomware ระบาดหนัก กำลังโจมตีทางไซเบอร์ในธุรกิจโรงแรมอย่างหนัก โรงแรมในเครือใหญ่ โดนล้วงข้อมูลแขกผู้เข้าพักไปมากกว่า 142 ล้านราย

Read Full Article

The Digital Futurist (ตอนที่ 585) Digital Economy: Smart City, Smart Agriculture, Smart Healthcare and Smart Tourism

  The Digital Futurist (ตอนที่ 585) Digital Economy: Smart City, Smart Agriculture, Smart Healthcare and Smart Tourism

ขณะที่สถานการณ์โรคระบาดในหลายประเทศมีแนวโน้มในทิศทางที่ดีขึ้น การส่งเสริมความพร้อมเพื่อพัฒนาในภาคส่วนต่าง ๆ ด้วยความอัจฉริยะของเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นสิ่งสำคัญที่จะมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

Read Full Article