www.cioworldmagazine.com

Articles

The Digital Futurist (ตอนที่ 566) 5G & AI – Key Technologies for the Next Decade

  The Digital Futurist (ตอนที่ 566) 5G & AI – Key Technologies for the Next Decade

“ในปีนี้ จะเกิดการพลิกโฉมเทคโนโลยีครั้งสำคัญ ที่จะมีผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตของคน การทำธุรกิจ เกิดกิจกรรมหรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับเครื่องจักร และเครื่องจักรกับเครื่องจักรที่จะต้องปรับตัวให้อยู่รวมกันอย่างสมดุลและเกิดประโยชน์กับมนุษย์สูงสุด”

Read Full Article

2020 การพรั่งพรูของนวัตกรรมในโลกยุคใหม่

  2020 การพรั่งพรูของนวัตกรรมในโลกยุคใหม่

“วิสัยทัศน์ของ เหริน เจิ้งเฟย ผู้ก่อตั้งและประธานคณะกรรมการบริหารของหัวเว่ย โลกยุคใหม่ต้องอาศัยความร่วมมือที่เปิดกว้างจากทั่วโลก มองไปยังปี 2563ที่จะเกิดการพรั่งพรูของนวัตกรรมในโลกยุคใหม่”

Read Full Article

CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

  CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

“ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”

Read Full Article

5 แนวโน้มภัยคุกคาม และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในปี 2563

  5 แนวโน้มภัยคุกคาม และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในปี 2563

“ปริญญา หอมเอนกผู้เชี่ยวชาญเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้ได้ทำการประเมินสถานการณ์ และคาดการณ์ถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในโลกความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในปี2563คนต้องตระหนักในการใช้ชีวิตดิจิทัล”

Read Full Article

สร้างธุรกิจด้วยแนวคิด นวัตกรรมเพื่อสังคม

  สร้างธุรกิจด้วยแนวคิด นวัตกรรมเพื่อสังคม

“จากแนวคิดของ สิรโสมย์ บริสุทธิ์สุวรรณ์ผู้ก่อตั้ง U Drink I Driveที่เริ่มธุรกิจด้วยแนวคิด สร้างบริการเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคม อาจเป็นแนวทางหนึ่งที่จุดประกายให้หลายคนมองเห็นโอกาสจากรูปแบบทางธุรกิจในลักษณะนวัตกรรมเพื่อสังคม”

Read Full Article

เหตุผลที่ 5G เป็นอนาคตของกองทัพ Why 5G is the Armed Forces Future

  เหตุผลที่ 5G เป็นอนาคตของกองทัพ Why 5G is the Armed Forces Future

ในฐานะนายทหารที่เข้าใจภารกิจของกองทัพ และสนใจความก้าวหน้าของ นวัตกรรมการสื่อสาร จะลองประเมินถึงความสำคัญและให้สาเหตุว่าทำไม 5G จึงเป็นอนาคตของกองทัพ แต่อย่างไรก็ตาม ควรตรวจสอบให้แน่ใจถึงความเหมาะสมของการใช้งานในแต่ละรูปแบบ ก่อนที่จะนำโครงสร้างพื้นฐาน 5G มาติดตั้งและใช้งานในกองทัพ

Read Full Article

Digital Futurist (ตอนที่ 565) 5G Use Cases: Design to Reality

  Digital Futurist (ตอนที่ 565) 5G Use Cases: Design to Reality

หลายคนได้ยินเทคโนโลยี 5G แต่อาจนึกไม่ออกถึงการประยุกต์ใช้งาน บทความนี้จะขอยกตัวอย่าง การประยุกต์ใช้งาน 5G ที่มีโอกาสเกิดขึ้นจริงในอนาคตอันใกล้ หรืออย่างน้อยบางประเทศก็มีการใช้งานจริงแล้ว

Read Full Article

3 เสาหลักพื้นฐานสร้างความปลอดภัยไซเบอร์บน Multi Cloud

  3 เสาหลักพื้นฐานสร้างความปลอดภัยไซเบอร์บน Multi Cloud

“ฟอร์ติเน็ตสรุป 3 เสาหลักพื้นฐานสร้างความปลอดภัยไซเบอร์บน Multi Cloud  ศักยภาพด้านความปลอดภัยที่หลอมรวมปกป้องได้ครอบคลุม ทำงานแบบอัตโนมัติ”

Read Full Article

The Digital Futurist (ตอนที่ 564) No 5G Nation without Security

  The Digital Futurist (ตอนที่ 564) No 5G Nation without Security

“จากการเข้ามาของเทคโนโลยี 5G ทำให้มีโอกาสส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศโดยตรง แต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้น ต้องคิดให้รอบคอบและวางมาตรการด้านความปลอดภัย (security)ให้เข้มแข็งที่สุด”

Read Full Article

โอกาสของไทยในการร่วมมือกับจีน

  โอกาสของไทยในการร่วมมือกับจีน

“บทวิเคราะห์ในมุมมองของผู้เขียน เกี่ยวกับโอกาสด้านความร่วมมือระหว่างไทยและจีน โดยพิจารณาในมุมมองของไทย เกี่ยวกับโอกาสที่ไทยจะได้ประโยชน์จากจีน มีอย่างน้อย 3 ด้าน ที่ประเทศไทยและจีนสามารถร่วมมือกันได้”

Read Full Article
1 2 3 53
BannerWeb_CIOworld_3
Fortinet Security Fabric

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com