www.cioworldmagazine.com

Articles

The Digital Futurist (ตอนที่ 560) 5G Digital Health: When Artificial Intelligence (AI) meets Healthcare

  The Digital Futurist (ตอนที่ 560) 5G Digital Health: When Artificial Intelligence (AI) meets Healthcare

“การยกระดับคุณภาพชีวิด้วยการสร้างมาตรฐานการรักษาพยาบาล การให้บริการผู้ป่วย หรือกระทั่งการบริหารจัดการ ทั้งในและนอกสถานพยาบาล ด้วยการนำข้อมูลมาบูรณาการวิเคราะห์ ประมวลผลด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เป็นแนวทางที่กำลังเกิดขึ้นจริง และเป็นความหวังของทุกคนบนโลกใบนี้”

Read Full Article

ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ยุค Maker Generation แบบ No Code

  ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ยุค Maker Generation แบบ No Code

ขอแนะนำ ONEWEB เครื่องมือสำหรับการสร้างโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นภายในองค์กร ในลักษณะ Low Code หรือ No Code ที่รองรับการขับเคลื่อนธุรกิจยุค Maker Generation ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการพัฒนาบริการใหม่สำหรับธุรกิจ

Read Full Article

บทเรียนความสำเร็จ รู้จัก RHYTHMThailand จาก Zero จนเป็น Hero สู้ชีวิตกับธุรกิจ 100 ล้าน

  บทเรียนความสำเร็จ รู้จัก RHYTHMThailand  จาก Zero จนเป็น Hero สู้ชีวิตกับธุรกิจ 100 ล้าน

“ถอดบทเรียนความสำเร็จจาก อิงอร ดิลกธราดล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเวชั่นไทม์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายนาฬิกา RHYTHMที่เชื่อมั่นในการเดินตามหาความฝันหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยความท้าทายใหม่ๆ จนประสบความสำเร็จ”

Read Full Article

การศึกษาเพื่อการพัฒนาสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

  การศึกษาเพื่อการพัฒนาสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

“ถ้าเรากำลังเดินไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนา ผมขอเสนอสิ่งสำคัญ 7 ประการ ที่ควรนำไปพิจารณาและเพิ่มเติมเข้าไปทั้งในและนอกระบบการศึกษา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสิทธิมนุษยชนโดยมีความสอดคล้องกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงทางสังคม”

Read Full Article

ICT Trend Watch (ตอนที่ 65) จุดที่ควรพิจารณาในทางปฏิบัติเพื่อเตรียมเปิด 5G ผ่านกรณีศึกษาในต่างประเทศ

  ICT Trend Watch (ตอนที่ 65) จุดที่ควรพิจารณาในทางปฏิบัติเพื่อเตรียมเปิด 5G  ผ่านกรณีศึกษาในต่างประเทศ

“ขอออกความเห็นเกี่ยวกับจุดที่ควรพิจารณาในทางปฏิบัติเพื่อเตรียมเปิด 5G สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องในอีโคซีสเต็มของ 5G ได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง การใช้หลักการเดิมสำหรับการลงมือวางโครงข่าย 5G จะไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป ภาครัฐจะต้องเข้าใจเกณฑ์ตัวชี้วัดที่เปลี่ยนไปหลักจากเอกชนได้ใบอนุญาต 5G”

Read Full Article

บทสรุปการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 เพื่อความ SMART ที่ยั่งยืน เริ่มด้วย Green (ตอนที่ 1)

  บทสรุปการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 เพื่อความ SMART ที่ยั่งยืน เริ่มด้วย Green (ตอนที่ 1)

“ขอรับใช้ท่านผู้อ่านด้วย บทสรุปการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 ในบ้านเราว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจ และชวนติดตามทำให้มองเห็นอนาคตของกลุ่มก้อนของชาวอาเซียนที่กำลังเดินไปสู่เป้าหมายเดียวกัน สอดคล้องกับแนวคิดหลักการเป็นประธานอาเซียนของไทย คือ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน (Advancing Partnership for Sustainability)”

Read Full Article

The Digital Futurist(ตอนที่ 559) 5G Artificial Intelligence: The Heart of Digital Innovation

  The Digital Futurist(ตอนที่ 559) 5G  Artificial Intelligence: The Heart of Digital Innovation

“ขอยกตัวอย่าง การประยุกต์ใช้งานของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือบุคคล สามารถขยายผลสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับประเทศได้ หลายประเทศประสบความสำเร็จจากเทคโนโลยีเพราะการปรับใช้อย่างมียุทธศาสตร์ หลายหน่วยงานร่วมมือกันเดินไปสู่เป้าหมายของประเทศ”

Read Full Article

อนาคตธุรกิจโรงแรมในยุค AI และ Big Data Analytics

  อนาคตธุรกิจโรงแรมในยุค AI และ Big Data Analytics

เผยผลวิจัยเทรนด์อนาคตของธุรกิจโรงแรม ต้องให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง และปัญญาประดิษฐ์ (AI) นำเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับพนักงาน ไม่ใช้ทดแทนพนักงาน

Read Full Article

เตือนเครือข่ายสังคมออนไลน์มีช่องโหว่ให้แฮกเกอร์ Social Networks are Vulnerable to Hackers

  เตือนเครือข่ายสังคมออนไลน์มีช่องโหว่ให้แฮกเกอร์ Social Networks are Vulnerable to Hackers

“บทความนี้ผู้เขียนอยากจะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยสร้างความตระหนักแก่คนยุคสื่อสังคมออนไลน์ถึงการรู้เท่าทัน และมีมาตรการที่เชื่อถือได้กับการเปิดเผย ปกปิด ป้องกัน หรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว ก่อนที่ความเสียหายจะเกิดขึ้น”

Read Full Article

State of Operational Technology and Cybersecurity Report

  State of Operational Technology and Cybersecurity Report

เปิดเผยผลการสำรวจ ความปลอดภัยไซเบอร์กับเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติงาน (OT) กำลังกลายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญ ที่ต้องการระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ขั้นสูง พบ 74% ขององค์กร OT ประสบปัญหาการละเมิดข้อมูล

Read Full Article
1 2 3 49
BannerWeb_CIOworld_3
SDWAN NSS Lab
CEBIT_webbanner_320x250pxl_TH

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com