www.cioworldmagazine.com

Articles

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ชวนร่วมรณรงค์ ยุติการผสมพันธุ์เสือในกรงเลี้ยง 

  องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ชวนร่วมรณรงค์ ยุติการผสมพันธุ์เสือในกรงเลี้ยง 

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ชวนร่วมรณรงค์ ยุติการผสมพันธุ์เสือในกรงเลี้ยง ระบุเป็นเสือที่ถูกเร่งผสมพันธุ์เพื่อป้อนเข้าสู่ธุรกิจ ไม่ใช่เพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ทำลายสมดุลระบบนิเวศ อาจเป็นช่องโหว่ให้เกิดการค้าขายชิ้นส่วนเสือ    

Read Full Article

วิกฤตการศึกษาไทยยุค COVID-19 ที่ต้องทบทวนใหม่อีกครั้ง (ตอนที่ 1)

  วิกฤตการศึกษาไทยยุค COVID-19 ที่ต้องทบทวนใหม่อีกครั้ง (ตอนที่ 1)

ผู้เขียนในฐานะที่เคยทำงานในวงการเทคโนโลยีการศึกษาหรือ e-Learning มานานกว่า 20 ปี และวงการดิจิทัลมีเดีย อยากจะถอดบทเรียนให้เห็นจากเหตุการณ์วิกฤตการศึกษาไทยยุค COVID-19 ที่จะต้องได้รับการแก้ไข ในอนาคต

Read Full Article

เปิดอก Startup คนรุ่นใหม่ คิดยังไง ทำให้รวย

  เปิดอก Startup คนรุ่นใหม่ คิดยังไง ทำให้รวย

“เปิดใจรับแนวคิดของ Startup คนรุ่นใหม่ ว่า คิดยังไง ทำให้รวยจากสิภวิชธำรงวราภรณ์ (เอ๊ด) Co-Founder Bellugg Group Company Limited ธุรกิจบริการรับส่งกระเป๋าเดินทางที่ได้รับความนิยมในระดับภูมิภาค”

Read Full Article

The Digital Futurist (ตอนที่ 570) Healthcare Artificial Intelligence (AI)

  The Digital Futurist (ตอนที่ 570) Healthcare Artificial Intelligence (AI)

“เทคโนโลยีไอทีและดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากในการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานแม่นยำ รวดเร็ว และลดภาระงาน โดยเฉพาะการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์เป็นผู้ช่วยเสมือนด้านสุขภาพ”

Read Full Article

COVID New Normal: ธุรกิจ

  COVID New Normal: ธุรกิจ

“ในสภาพแวดล้อมของการระบาดของ COVID-19จะทำให้ทุกคนต้องเตรียมใจ เตรียมความพร้อม เกิดเป็นพฤติกรรม ความสัมพันธ์ วิถีการดำเนินชีวิต และการทำงานในรูปแบบใหม่ เพื่อให้สามารถปรับตัว ลดความเสี่ยงและเอาตัวรอดจนเกิดเป็นความปกติใหม่ของธุรกิจในมิติต่างๆ”

Read Full Article

ความท้าทายสำหรับ CFO

  ความท้าทายสำหรับ CFO

ในสถานการณ์แห่งความไม่แน่นอน มุมมองของผู้บริหารระดับ C ต่างมีข้อกังวลใจที่ต่างกันออกไป ในบทความนี้ได้หยิบหมวกของ ผู้บริหารฝ่ายการเงิน มาสวมและกรองออกมาเป็น ความท้าทายของผู้บริหารกลุ่มนี้ ที่ต้องรับมือกับปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจในสภาวะปัจจุบัน

Read Full Article

กลยุทธ์ของผู้ค้าปลีกในวิกฤต COVID-19: การให้ความสำคัญกับพนักงาน (ตอนที่1)

  กลยุทธ์ของผู้ค้าปลีกในวิกฤต COVID-19: การให้ความสำคัญกับพนักงาน (ตอนที่1)

“เรียนรู้กลยุทธ์ในการบริหารจัดการราคาสินค้าและการส่งเสริมการขาย ท่ามกลางวิกฤติการระบาดใหญ่ของ COVID-19 และการปกป้องพนักงานแนวทางการรับมือสำหรับผู้ค้าปลีก ต่อพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องทั่วทุกกลุ่มตลาด”

Read Full Article

COVID-19 จะเปลี่ยนการรักษาความมั่นคงแห่งชาติได้อย่างไร

  COVID-19 จะเปลี่ยนการรักษาความมั่นคงแห่งชาติได้อย่างไร

“COVID -19 ก่อให้เกิดความปกติครั้งใหม่ในหลายๆ วงการ ทั้งการดำเนินไปของสังคม เศรษฐกิจ ธุรกิจ การศึกษา ความร่วมมือสาธารณสุขระดับโลก รวมถึงการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งในทุกมิติของความเปลี่ยนแปลงล้วนตั้งคำถามตรงไปยังผู้รับผิดชอบในเชิงนโยบายว่าจะรับมืออย่างไร”

Read Full Article

ดีป้า หนุนเกษตรกรไทยประยุกต์ใช้ IoT บริหารจัดการน้ำ

  ดีป้า หนุนเกษตรกรไทยประยุกต์ใช้ IoT บริหารจัดการน้ำ

ดีป้า หนุนเกษตรกรไทยประยุกต์ใช้ IoT บริหารจัดการน้ำ มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนด้านแรงงานให้เกษตรกร เพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  

Read Full Article

ความเข้าใจผิด 7 ประการ เกี่ยวกับ Cybersecurity ที่ CIO ควรรู้

  ความเข้าใจผิด 7 ประการ เกี่ยวกับ Cybersecurity ที่ CIO ควรรู้

เอกภาวิน สุขอนันต์ แห่งวีเอ็มแวร์ ได้ให้ความเห็นในประเด็นเรื่อง ความเข้าใจผิด 7 ประการ Cybersecurity ที่ซีโอโอควรรู้ องค์กรจำเป็นต้องปรับแก้และทำความเข้าใจใหม่ ให้เอื้อต่อการผสานความปลอดภัยทางไซเบอร์เข้ากับกลยุทธ์หลักทางธุรกิจ

Read Full Article
1 2 3 57

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com