www.cioworldmagazine.com

Tag "Wi-Fi"

ถอดรหัส ภาพรวมของอุตสาหกรรมไอซีทีของไทย

    ถอดรหัส ภาพรวมของอุตสาหกรรมไอซีทีของไทย

“ถอดรหัสผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมไอทีในระดับประเทศ จากเมกะเทรนด์ Digital Transformation และสมาร์ทซิตี้”

Read Full Article

Aruba เปิดตัวผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่สำหรับรองรับ IoT

    Aruba เปิดตัวผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่สำหรับรองรับ IoT

Aruba เปิดตัวนวัตกรรมการสื่อสารเคลื่อนที่รุ่นใหม่ที่ปลอดภัยมากขึ้น เสริมด้วยพลังของปัญญาประดิษฐ์สำหรับยุคแห่งการสร้างสรรค์ประสบการณ์ผู้ใช้ (Experience Edge)

Read Full Article

หลักการสร้างวัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ (Building a healthy cyber security culture)

    หลักการสร้างวัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ (Building a healthy cyber security culture)

เป็นเรื่องดีถ้าองค์กรสามารถนำเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยล่าสุดมาใช้ในการปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์ และผนวกด้วยวัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่เน้นมาที่เรื่องของตัวบุคคล เทคโนโลยีจะแค่ไหนก็ไม่สามารถป้องกันภัยได้หากคนไม่มีความตระหนักในเรื่องนี้

Read Full Article

ตงเฟิง ฮอนด้า สร้างประสบการณ์ครั้งใหม่ให้ลูกค้า ปฏิรูปแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลบนหัวเว่ยคลาวด์

    ตงเฟิง ฮอนด้า สร้างประสบการณ์ครั้งใหม่ให้ลูกค้า ปฏิรูปแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลบนหัวเว่ยคลาวด์

“ตงเฟิง ฮอนด้า เลือกใช้บริการหัวเว่ยคลาวด์ในการสร้างแพลตฟอร์มบริการด้านการตลาดแบบใหม่บนระบบคลาวด์ ลดต้นทุนในการลงทุนด้านไอที 23% และลดการดำเนินงานและการบำรุงรักษาลง 83% ออกบริการใหม่ๆ ให้ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศจีนได้อย่างรวดเร็ว”

Read Full Article
BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com