www.cioworldmagazine.com

Tag "virtual reality"

หัวเว่ย เดินหน้าผลักดันประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัล

    หัวเว่ย เดินหน้าผลักดันประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัล

หัวเว่ย แสดงนวัตกรรมล้ำสมัย ณ งาน“มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 เดินหน้าผลักดันประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัลช่วยสังคมไทยด้วยการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาสร้างคุณค่า ส่งเสริมทักษะไอซีที เตรียมความพร้อมคนไทยสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล

Read Full Article

เฟซบุ๊ก รีแบรนด์เป็น Meta บริษัทเทคโนโลยีเพื่อการเชื่อมต่อสังคม เข้าสู่ยุค metaverse เชื่อมโลกจริงและโลกเสมือน

    เฟซบุ๊ก รีแบรนด์เป็น Meta บริษัทเทคโนโลยีเพื่อการเชื่อมต่อสังคม เข้าสู่ยุค metaverse เชื่อมโลกจริงและโลกเสมือน

เฟซบุ๊ก รีแบรนด์เป็น Meta บริษัทเทคโนโลยีเพื่อการเชื่อมต่อสังคม ประกาศวิสัยทัศน์ ช่วยเหลือผู้คนในการเชื่อมต่อกัน ค้นหาชุมชน และพัฒนาธุรกิจให้เติบโต ผลักดัน metaverse การเชื่อมโลกจริงและโลกเสมือน ออนไลน์ เข้าด้วยกัน ให้เกิดการใช้งานในชีวิตจริง

Read Full Article

เปิดมุมมอง AIS 31 ปี เส้นทางการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อคนไทย

    เปิดมุมมอง AIS  31 ปี เส้นทางการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อคนไทย

เปิดมุมมอง AIS 31 ปี เส้นทางการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อคนไทย เน้นย้ำ 3 ประสาน ประชาชน–รัฐ-เอกชน ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่การแข่งขันในตลาดโลก ชี้ 5G ไทยมาตรฐานเทียบเท่าสากล สามารถเป็นสปริงบอร์ดพาชาติผ่านวิกฤต

Read Full Article

AIS เดินหน้าจับมือซัมซุง โชว์ศักยภาพ Samsung Galaxy S21 Series 5G บนเครือข่าย AIS 5G SA

    AIS เดินหน้าจับมือซัมซุง โชว์ศักยภาพ Samsung Galaxy S21 Series 5G บนเครือข่าย AIS 5G SA

AIS 5G ตอกย้ำผู้นำอีกครั้ง หลังจากเปิดตัว SA เป็นรายแรกในโลก ล่าสุด เดินหน้าจับมือซัมซุง โชว์ศักยภาพ Samsung Galaxy S21 Series 5G บนเครือข่าย AIS 5G SA ที่มีคลื่นมากสุด มอบความเร็ว แรง และหน่วงต่ำสุดในไทย

Read Full Article

AIS เปิดแพลตฟอร์ม เวอร์ชวลพรีเมียมช็อปปิ้ง V-Avenue.Co

  AIS เปิดแพลตฟอร์ม เวอร์ชวลพรีเมียมช็อปปิ้ง V-Avenue.Co

AIS เปิด V-Avenue.Co แพลตฟอร์ม เวอร์ชวลพรีเมียมช็อปปิ้ง แหล่งรวมศูนย์การค้าชั้นนำและ SME บนโลกเสมือนจริง นำเทคโนโลยี VR ผสานโครงข่าย AIS 5G เชื่อมต่อร้านค้าพันธมิตร สร้างโอกาสร้านค้ารายย่อย ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

Read Full Article

The Digital Futurist (ตอนที่ 579) 5G Edge

  The Digital Futurist (ตอนที่ 579) 5G Edge

ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ บนโครงข่ายที่มีสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ประสานศักยภาพของ 5G ร่วมกับ cloud computing และการประมวลผลที่ปลายทางเครือข่าย Edge เพื่อรองรับ real-time enterprise ที่จะเปิดโลกของบริการ โมเดลธุรกิจ และการสร้างรายได้แบบใหม่

Read Full Article

The Digital Futurist (ตอนที่ 529) Virtual Reality (VR) in Real Life

  The Digital Futurist (ตอนที่ 529) Virtual Reality (VR) in Real Life

เทคโนโลยี Virtual Reality กับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จะกลายเป็นอีกหนึ่งทางออกของการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกในประเด็นใดของสังคม การสร้างความปลอดภัยของเมือง เรื่องการจราจร เรื่องการตลาดและการขายสินค้า รวมถึงการนำไปใช้ในวงการการแพทย์

Read Full Article