www.cioworldmagazine.com

Tag "SMEs"

10 เคล็ด(ไม่)ลับปั้นแบรนด์ให้ปัง

    10 เคล็ด(ไม่)ลับปั้นแบรนด์ให้ปัง

“10 เทคนิคมัดใจลูกค้าจากงานสัมมนา เทคนิคทางรอด SMEs ไทย ปรับตัวอย่างไรในยุค4.0 ที่จะเป็นอาวุธชิ้นสำคัญที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและยอดขาย ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องตื่นตัวและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และไม่ทำให้สินค้าและบริการถูกโดนกลืนหายไปในที่สุด ”

Read Full Article

เอสซีจีโลจิสติกส์ อัพเกรด มุ่งสู่ Digital Driven Logistics ครบวงจร

    เอสซีจีโลจิสติกส์ อัพเกรด มุ่งสู่ Digital Driven Logistics ครบวงจร

เอสซีจีโลจิสติกส์เสริมทัพธุรกิจด้วยเทคโนโลยี มุ่งสู่ Digital Driven Logistics ครบวงจรรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจไทยและอาเซียน พร้อมดันบริการ Fulfillment ช่วย SMEs ด้วยบริการแบบ One Stop Logistics Solution

Read Full Article

การปฏิรูปธุรกิจ Business Transformation วิธีปรับเปลี่ยนธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิทัล (ตอนที่ 9) กรณีตัวอย่างการปฏิรูปธุรกิจสู่ Industry 4.0

    การปฏิรูปธุรกิจ Business Transformation วิธีปรับเปลี่ยนธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิทัล (ตอนที่ 9) กรณีตัวอย่างการปฏิรูปธุรกิจสู่ Industry 4.0

“ลองศึกษา กรณีตัวอย่างการปฏิรูปธุรกิจสู่ Industry 4.0 โดยสมมติ บริษัท ขนมไทย จำกัด ที่ตัดสินใจเลือกแก้ปัญหาและพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ด้วยแนวคิดของ Value Creation โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตาม Digital Business Transformation Framework”

Read Full Article

ก.อุตสาหกรรม ลงพื้นที่ 3 จังหวัดภาคอีสาน โชว์ศักยภาพศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0

    ก.อุตสาหกรรม ลงพื้นที่ 3 จังหวัดภาคอีสาน  โชว์ศักยภาพศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0

รมช.กระทรวงอุตฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด (Mini ITC) 3 จังหวัดภาคอีสาน ประกอบด้วยจังหวัดบึงกาฬ ขอนแก่น และอุดรธานี เพื่อให้ความช่วยเหลือ บ่มเพาะ และต่อยอดธุรกิจ SMEs ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ผลิตระดับชุมชนและผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับ การบริการด้านนวัตกรรม การแปรรูป การออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ หวังยกระดับ SMEs ไทยในธุรกิจยุค 4.0 สู่มาตรฐานสากล พร้อมแข่งขันได้ในตลาดโลก

Read Full Article

การปฏิรูปธุรกิจ Business Transformation วิธีปรับเปลี่ยนธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิทัล(ตอนที่ 8) กรณีตัวอย่างการปฏิรูปธุรกิจสู่ Industry 4.0

  การปฏิรูปธุรกิจ Business Transformation วิธีปรับเปลี่ยนธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิทัล(ตอนที่ 8) กรณีตัวอย่างการปฏิรูปธุรกิจสู่ Industry 4.0

“ลองศึกษา กรณีตัวอย่างการปฏิรูปธุรกิจสู่ Industry 4.0โดยสมมติ บริษัทขนมไทยจำกัดที่ตัดสินใจเลือกแก้ปัญหาและพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ด้วยแนวคิดของ Value Creation โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตาม Digital Business Transformation Framework”

Read Full Article

ATSI พร้อมประกาศจัดงาน “Thailand Software Fair 2018”

  ATSI พร้อมประกาศจัดงาน “Thailand Software Fair 2018”

ATSI ให้วิสัยทัศน์ปักหมุดเป็น Change Agent ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยให้เติบโต แข็งแกร่งรองรับยุทธศาสตร์ชาติได้จริง พร้อมประกาศจัดงาน “Thailand Software Fair 2018” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 18.00 น.

Read Full Article

กระทรวงอุตฯ จัดพิธีมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

  กระทรวงอุตฯ จัดพิธีมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการที่เข้าร่วม “โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Read Full Article

การปฏิรูปธุรกิจ Business Transformation วิธีปรับเปลี่ยนธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิทัล(ตอนที่ 6) สร้างนวัตกรรมในเชิงรูปแบบธุรกิจดิจิทัล

  การปฏิรูปธุรกิจ Business Transformation วิธีปรับเปลี่ยนธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิทัล(ตอนที่ 6) สร้างนวัตกรรมในเชิงรูปแบบธุรกิจดิจิทัล

“การปฏิรูปหรือปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลของธุรกิจจะมุ่งไปสู่การปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจใหม่ (New Business Model) เพื่อสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า (Customer Experiences) ด้วยการพัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรมบริการดิจิทัลสนับสนุนการสร้างคุณค่า (Value Creation) ให้ลูกค้า”

Read Full Article

การปฏิรูปธุรกิจ Business Transformation วิธีปรับเปลี่ยนธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิทัล(ตอนที่ 5) การใช้ดิจิทัลเพื่อปรับรูปแบบสินค้าและบริการ

  การปฏิรูปธุรกิจ Business Transformation วิธีปรับเปลี่ยนธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิทัล(ตอนที่ 5) การใช้ดิจิทัลเพื่อปรับรูปแบบสินค้าและบริการ

“การใช้ดิจิทัลเพื่อปรับรูปแบบสินค้าและบริการ มุ่งสร้างCustomer Experience ในลักษณะExtrinsic Value เป็นคุณค่าจากบริการ ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนการใช้ตัวสินค้า อยู่รอบภายนอกตัวสินค้า มากน้อย ดีไม่ดี ขึ้นอยู่ที่สมรรถนะและกลยุทธ์ของผู้ประกอบการ เป็นสมรรถนะที่ลอกเลียนแบบยาก ใช้ต้นทุนต่ำ ผู้ที่ทำได้ดีกว่าจึงได้เปรียบกว่าในเวทีการแข่งขัน”

Read Full Article

การปฏิรูปธุรกิจ Business Transformation วิธีปรับเปลี่ยนธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิทัล(ตอนที่ 4)

  การปฏิรูปธุรกิจ Business Transformation วิธีปรับเปลี่ยนธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิทัล(ตอนที่ 4)

“เรียนรู้ ทำความเข้าใจ กรอบการปฏิรูปธุรกิจ (Business Transformation Framework) เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยแนะแนวเพื่อการปรับเปลี่ยนธุรกิจตามบริบทของแต่ละองค์กรอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และเป็นแนวทางในการเดินหน้าไปสู่ Business Transformation”

Read Full Article
BannerWeb_CIOworld_3
300x250 (B2)
Banner (320x250 Pixel) EDIT
CEBIT_webbanner_320x250pxl_TH

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com