www.cioworldmagazine.com

Tag "Smart"

2022: แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล Digital Transformation Trends for 2022

    2022: แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล Digital Transformation Trends for 2022

“ผู้เขียนได้ลองประมวลและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่จะส่งผลในปี ค.ศ. 2022 โดยจะมุ่งเน้นไปที่การบรรจบกันของแนวโน้มทางเทคโนโลยี (Convergence of technology trends) เมื่อมีเครื่องมือ (Tools) ที่ทำให้หลอมรวมเข้าด้วยกันได้ในรูปแบบใหม่ และการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ (AI)”

Read Full Article

เอสซีจี-อมตะ ผนึกกำลังพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม KoomKah Smart Manifest

    เอสซีจี-อมตะ ผนึกกำลังพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม KoomKah Smart Manifest

“เอสซีจี-อมตะ” ผนึกกำลังพัฒนาโปรแกรม “KoomKah Smart Manifest” เพิ่มศักยภาพการจัดเก็บข้อมูลขยะอัจฉริยะในนิคมฯ

Read Full Article

Smart Man, Smart Soldier for Smart Army แผนการสร้างกองทัพบกยุคดิจิทัล

    Smart Man, Smart Soldier for Smart Army แผนการสร้างกองทัพบกยุคดิจิทัล

หยิบเอาตัวอย่างการปฏิรูปองค์กรของกองทัพบกไทย ที่ตื่นตัวกับโลกยุคดิจิทัลด้วยการวางยุทธศาสตร์ 20 ปี เริ่มดำเนินการทั้งโครงสร้าง แนวคิดทางทหาร การสร้างกำลังพลยุคใหม่ พร้อมรับมือกับสถานการณ์ความมั่นคงในอนาคตมุ่งไปสู่ความเป็น Smart Army

Read Full Article