www.cioworldmagazine.com

Tag "Skill"

การสร้างทายาท คือ ตัวชี้วัดผู้นำที่แท้จริง

    การสร้างทายาท คือ ตัวชี้วัดผู้นำที่แท้จริง

ผู้เขียนมีข้อเสนอ ที่เป็นเคล็ดลับใน การสร้างทายาท ผู้ที่จะสืบทอดอุดมการณ์และเจตนารมณ์ คอยผลักดันให้องค์กรเติบโต และรักษาระดับมาตรฐานขององค์กรไว้ได้ เพราะการสร้างทายาท เป็นหน้าที่และตัวชี้วัดผู้นำที่แท้จริง

Read Full Article

บันไดแห่งความสำเร็จ: จากผลิตภัณฑ์สู่แพลตฟอร์ม

    บันไดแห่งความสำเร็จ: จากผลิตภัณฑ์สู่แพลตฟอร์ม

จับประเด็นสำคัญจาก ทินกร เหล่าเราวิโรจน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) ในการบรรยายในหัวข้อ จากผลิตภัณฑ์สู่แพลตฟอร์ม (From Products to Platforms) ที่ทำให้เราเข้าใจความแตกต่างระหว่างการสร้างบริการ และแพลตฟอร์ม

Read Full Article

ดีป้า เคาะ 2 โครงการสำคัญ สานต่อการพัฒนาบุคลากร อุตสาหกรรมดิจิทัล

    ดีป้า เคาะ 2 โครงการสำคัญ สานต่อการพัฒนาบุคลากร อุตสาหกรรมดิจิทัล

ดีป้า เคาะ 2 โครงการสำคัญ สานต่อการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย เห็นชอบดำเนินโครงการเพิ่ม 2 โครงการ ธุรกิจการท่องเที่ยวและพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับนักเรียนอาชีวศึกษาในด้านข้อมูล หุ่นยนต์และสื่อดิจิทัล

Read Full Article