www.cioworldmagazine.com

Tag "seniorcom"

ซีเนียร์คอม ส่งสัญญาณถึงค่ายรถยนต์ เร่งปรับตัว สู้ Digital Disruption

    ซีเนียร์คอม ส่งสัญญาณถึงค่ายรถยนต์ เร่งปรับตัว สู้ Digital Disruption

ซีเนียร์คอม สะกิดค่ายผู้ผลิตรถยนต์ มองปัญหา Digital Disruption ในวงการขายรถยนต์ พบระบบบริการหลังการขายล้าสมัยอย่างหนัก ซับซ้อน เข้าถึงข้อมูลของลูกค้ายาก ส่งสัญญาณให้เร่งปรับตัว

Read Full Article