www.cioworldmagazine.com

Tag "Machine Learning"

เผยเคล็ดลับ พลิก Idea สู่รูปแบบธุรกิจ Startup

    เผยเคล็ดลับ พลิก Idea สู่รูปแบบธุรกิจ Startup

“เผยเคล็ดลับ พลิก Idea สู่รูปแบบธุรกิจ Startupจากมุมมองของ ปทิดา รุจิโมระศูนย์บ่มเพาะสตาร์ทอัพ พระจอมเกล้าลาดกระบัง กับการทำธุรกิจที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

Read Full Article

เอสซีจี เผยแนวทางชูเทคโนโลยีดิจิทัลเสริมแกร่ง ธุรกิจโลจิสติกส์

    เอสซีจี เผยแนวทางชูเทคโนโลยีดิจิทัลเสริมแกร่ง ธุรกิจโลจิสติกส์

เมื่อธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งในและต่างประเทศมีแนวโน้มการเติบโตอย่างมากในปัจจุบันแต่ละองค์กรในสนามแข่งขันนี้จึงต่างมีคำถามเกิดขึ้น ว่าจะปรับตัวอย่างไรเพื่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดแก่ลูกค้า พนักงาน องค์กร และสร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืน

Read Full Article

การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาการข้อมูล และการเรียนรู้ของเครื่อง

    การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาการข้อมูล และการเรียนรู้ของเครื่อง

“ม.ศรีปทุม ร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ไทยจัดอบรมเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความตระหนัก ในภาคการศึกษา เตรียมคนให้พร้อมสังคมยุคใหม่และการอยู่ร่วมกับหุ่นยนต์”

Read Full Article

การพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับมือดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่น

    การพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับมือดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่น

ยกตัวอย่างความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคการศึกษา FIBO และเอกชนอย่าง HPE Thailand ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้าน AI, Machine Learning และ Big Data เพื่อสร้างพร้อมของทรัพยากรมนุษย์รับมือกับ ดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่น

Read Full Article

คณะ ICT มหิดล ฯ เปิดอบรม เสริมแกร่งมืออาชีพด้านไอซีที

  คณะ ICT มหิดล ฯ เปิดอบรม เสริมแกร่งมืออาชีพด้านไอซีที

“คณะ ICT ม.มหิดล เปิดโปรแกรมอบรม Retraining & Coaching ICT Professionals พัฒนาบุคลากรมืออาชีพด้าน ICT ให้แข็งแกร่งในยุค Thailand 4.0 โดยคณาจารย์ผู้สอนมากประสบการณ์บวกวิชาการ หลักสูตร ICT Project Management และ

Read Full Article

เอสซีจีพลิกโฉมองค์กรด้วยสตาร์ทอัพ

  เอสซีจีพลิกโฉมองค์กรด้วยสตาร์ทอัพ

เอสซีจี เปิดเผยกลยุทธ์Digital Transformationเน้นการพัฒนาและลงทุนกับสตาร์ทอัพพลิกโฉมองค์กรด้วยดิจิทัล หวังตอบโจทย์ลูกค้า-สร้างการเติบโตให้ธุรกิจพร้อมลงทุนสตาร์ทอัพฟอร์มเด่น ปี 62-63

Read Full Article

AIS เดินหน้าเสริมแกร่งประเทศไทยสู่ Digital Intelligent Nation

  AIS เดินหน้าเสริมแกร่งประเทศไทยสู่ Digital Intelligent Nation

AIS ประกาศวิสัยทัศน์ปี 2019 เดินหน้านำศักยภาพจากเทคโนโลยี Digital Intelligent ขยายบทบาทสู่การเป็น Digital Platform สรา้ง Ecosystem พร้อมเป็นรากฐานให้เกิด Innovation และ Digitalization แก่ประเทศไทย

Read Full Article

หุ่นยนต์และ AI กับการเกิดโรงงานอัตโนมัติไร้คน

  หุ่นยนต์และ AI กับการเกิดโรงงานอัตโนมัติไร้คน

“ผู้เขียนเชื่อเหลือเกินว่า หลังจากเทคโนโลยีการใช้หุ่นยนต์และ AI มีการใช้อย่างแพร่หลายในโลกธุรกิจ บนโครงข่ายการสื่อสาร 5G โลกทั้งโลกจะปรับโฉมไปอย่างที่คาดไม่ถึง ทั้งการใช้ชีวิต วงจรธุรกิจตั้งแต่การผลิต การจำหน่าย และค้าขาย ซึ่งส่งผลต่อวิธีคิดในระบบเศรษฐกิจใหม่ที่จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง”

Read Full Article

การบริการลูกค้าในยุคดิจิทัลทรานส์ฟอรเมชั่น

  การบริการลูกค้าในยุคดิจิทัลทรานส์ฟอรเมชั่น

“อุตสาหกรรมบริการกำลังอยู่ในช่วงจุดเปลี่ยนสำคัญโดยในช่วง 24 เดือนข้างหน้านี้ เทคโนโลยีจะเข้ามาขับเคลื่อนให้เกิดดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น ธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมบริการ จะมีวิธีการที่เทคโนโลยีสามารถทำให้เกิดการบริหารจัดการแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม”

Read Full Article

AI พลิกโฉมระบบงานจัดการทรัพยากรบุคคล

  AI พลิกโฉมระบบงานจัดการทรัพยากรบุคคล

“อีกไม่นาน AI จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการกำหนดลักษณะของงานด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลทั่วโลก เนื่องจากการใช้ AI จะช่วยลดอคติของคน เพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหาพนักงาน พัฒนาความสัมพันธ์ รวมถึงสร้างการเรียนรู้ในองค์กร”

Read Full Article
BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com