www.cioworldmagazine.com

Tag "IoT"

ระบบสร้างคุณค่า (Value Creation System) ตอนที่2

    ระบบสร้างคุณค่า (Value Creation System) ตอนที่2

“ขอเสนอแนวคิดและวิธีการสำหรับการวางยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่า (Value Creation) จากข้อเสนอทางบริการ (Service Offering) ที่ทำให้ลูกค้าได้คุณค่าและประโยชน์ที่แท้จริงจากสินค้าและบริการเป็นหนทางที่จะทำให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน”

Read Full Article

The Digital Futurist (ตอนที่ 554) 5G, AI, IoT and Blockchain for The Future of Logistics

    The Digital Futurist (ตอนที่ 554) 5G, AI, IoT and Blockchain for The Future of Logistics

“เมื่อคณะผู้บริหารระดับสูงตระหนักถึงความจำเป็นในการประยุกต์ใช้ดิจิทัล นำเทคโนโลยี 5G, AI, IoT และ Blockchain มาใช้ได้อย่างเหมาะสม สร้างความเข้าใจให้กับพนักงานทั้งองค์กร มีพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีแล้ว ย่อมจะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ก้าวเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมได้ด้วยเครื่องมือดิจิทัล”

Read Full Article

วิศวฯ จุฬาฯ เดินหน้าเก็บข้อมูล PM 2.5 บนโครงข่าย LoRaWAN

  วิศวฯ จุฬาฯ เดินหน้าเก็บข้อมูล PM 2.5 บนโครงข่าย LoRaWAN

วิศวฯ จุฬาฯ เดินหน้าวิจัยฝุ่น PM 2.5 เก็บข้อมูลด้วยเซ็นเซอร์บนโครงข่าย LoRaWAN และ IRIS Cloud พร้อมทำโมเดลศึกษาเชิงลึกตอบโจทย์สร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหามลภาวะอย่างยั่งยืน

Read Full Article

dtac เปิดสนามทดสอบ 5G เน้นศึกษายูสเคสการใช้งานจริง

  dtac เปิดสนามทดสอบ 5G เน้นศึกษายูสเคสการใช้งานจริง

dtac เปิดศูนย์ทดสอบ 5G IoT & AI Innovation Center ผนึก CAT ทีโอที ร่วมเป็นพันธมิตร สร้างยูสเคสการใช้งานในหลายธุรกิจ เกษตร เฮลธ์แคร์ อุตสาหกรรม พร้อมศึกษาแนวทางและคุณสมบัติ 5G 

Read Full Article

AIS เดินหน้าเสริมแกร่งประเทศไทยสู่ Digital Intelligent Nation

  AIS เดินหน้าเสริมแกร่งประเทศไทยสู่ Digital Intelligent Nation

AIS ประกาศวิสัยทัศน์ปี 2019 เดินหน้านำศักยภาพจากเทคโนโลยี Digital Intelligent ขยายบทบาทสู่การเป็น Digital Platform สรา้ง Ecosystem พร้อมเป็นรากฐานให้เกิด Innovation และ Digitalization แก่ประเทศไทย

Read Full Article
1 2 3 11
BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com