www.cioworldmagazine.com

Tag "ICT Trend Watch"

ICT Trend Watch (ตอนที่ 63) เทคโนโลยีรู้จำใบหน้า กับการประยุกต์ใช้งานจริง

    ICT Trend Watch (ตอนที่ 63) เทคโนโลยีรู้จำใบหน้า กับการประยุกต์ใช้งานจริง

“เทคโนโลยีรู้จำใบหน้า (Facial Recognition Technology) เริ่มมีการใช้งานแพร่หลายมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมไปประยุกต์ใช้ในหลายๆ กรณี โดยเฉพาะในระดับองค์กรธุรกิจ บริการภาครัฐ และความปลอดภัยสารธารณะ”

Read Full Article

ICT Trend Watch (ตอนที่ 62) ทำไมต้อง 5G และกรณีศึกษาตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานในญี่ปุ่น

    ICT Trend Watch (ตอนที่ 62) ทำไมต้อง 5G และกรณีศึกษาตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานในญี่ปุ่น

“เห็นความตื่นตัวเรื่อง 5G ในประเทศไทยจากทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน ทำให้รู้สึกตื่นเต้นตามไปด้วย เลยอยากชวนผู้อ่านให้มาลองศึกษาการประยุกต์ใช้งานจริงในประเทศญี่ปุ่น โอกาสแห่งความเป็นไปได้ และความเหมาะสมกับประเทศไทย”

Read Full Article

ICT Trend Watch (ตอนที่60)ข้อพิจารณาพื้นฐานเพื่อประเมินมาตรการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ขององค์กร

    ICT Trend Watch (ตอนที่60)ข้อพิจารณาพื้นฐานเพื่อประเมินมาตรการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ขององค์กร

“ผู้เขียนขอแนะนำข้อพิจารณาแบบเข้าใจง่ายๆ ที่ผู้บริหารควรทราบในการประเมินสิ่งที่องค์กรของเราอย่างน้อยควรมีว่าเพียงพอที่จะเป็นมาตรการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงสถานะปัจจุบันของระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ในภาพรวมขององค์กร”

Read Full Article

ICT Trend Watch (ตอนที่ 57) ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนองค์กร เพื่อรับมือการโจมตีทางไซเบอร์

    ICT Trend Watch (ตอนที่ 57) ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนองค์กร เพื่อรับมือการโจมตีทางไซเบอร์

“หลายองค์กรตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์ซีเซิร์ต หรือ CSIRT แต่ขาดการฝึกซ้อมสร้างประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง ลองดูวิธีการของประเทศญี่ปุ่น กับแนวปฏิบัติในเรื่องนี้เพื่อรับมือการโจมตีทางไซเบอร์”

Read Full Article

ICT Trend Watch (ตอนที่ 56) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ที่มากับการทำดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่นขององค์กร

  ICT Trend Watch (ตอนที่ 56) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ที่มากับการทำดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่นขององค์กร

“แม้ว่าทุกองค์กรที่กำลังปฏิรูปไปสู่ดิจิทัล จะมีความตื่นตัวเรื่องการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ตั้งทีมหรือคนรับผิดชอบเรื่องลักษณะนี้โดยตรง เรียกว่า CSIRT แต่ในทางปฏิบัติก็ยังพบข้อบกพร่องหลายประการจากข้อจำกัดของคน องค์ความรู้และเทคโนโลยี ทำให้องค์กรยังมีความเสี่ยงอยู่”

Read Full Article

ICT Trend Watch (ตอนที่ 55) ภาพรวมของเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย IoT

  ICT Trend Watch (ตอนที่ 55) ภาพรวมของเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย IoT

อธิบายความในเชิงเทคโนโลยี สำหรับอุปกรณ์มาตรฐานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายสำหรับใช้กับ IoT รวมถึงเปรียบเทียบจุดแข็ง จุดอ่อนของแต่ละเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นตระกูล LoRaWAN, SIGFOX หรือ NB-IoT_เพราะสิ่งสำคัญคือ ความเข้าใจในเทคโนโลยีที่ต้องสอดคล้องกับลักษณะการประยุกต์ใช้งาน_IoT

Read Full Article

ICT Trend Watch (ตอนที่ 54) ตัวอย่างการนำเทคโนโลยีดิจิทัล IoTและ AI มาใช้ในอุตสาหกรรม

  ICT Trend Watch (ตอนที่ 54) ตัวอย่างการนำเทคโนโลยีดิจิทัล IoTและ AI มาใช้ในอุตสาหกรรม

“ขอยกตัวอย่างเกี่ยวกับกรณีศึกษาในต่างประเทศในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงIoT และ AI (ปัญญาประดิษฐ์) มาประยุกต์ในด้านอุตสาหกรรม ทั้งในกระบวนการผลิต การสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการ รวมถึงการสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เมืองและสถานที่สำคัญ”

Read Full Article

ICT Trend Watch (ตอนที่ 53) กรณีศึกษาความเปลี่ยนแปลงในสังคม ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล

  ICT Trend Watch (ตอนที่ 53) กรณีศึกษาความเปลี่ยนแปลงในสังคม ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล

“ยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น ที่เตรียมตัวรับมือกับปัญหาความเปลี่ยนแปลงในสังคม ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ต้องเผชิญกับภาวะสังคมสูงอายุ มีการนำ AI เข้ามาทดแทนกำลังคน ในวงการแพทย์ ที่สามารถลดความผิดพลาด และเพิ่มศักยภาพในการรักษาพยาบาลได้อย่างมาก”

Read Full Article

ICT Trend Watch (ตอนที่52) สิ่งที่ควรตระหนักในการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับเทคโนโลยีในยุคสมาร์ทซิตี้

  ICT Trend Watch (ตอนที่52) สิ่งที่ควรตระหนักในการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับเทคโนโลยีในยุคสมาร์ทซิตี้

“ในยุคสมาร์ทซิตี้ ที่อาศัยเทคโนโลยี IoT อาจทำให้ผู้บริหารระบบไอทีต้องทบทวนระบบการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์กันใหม่ทั้ง แนวคิด ระบบ และวิธีการป้องกัน เพราะลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยี IoT อุปกรณ์เก็บข้อมูลและการประมวลผลต่างไปจากเดิม”

Read Full Article

ICT Trend Watch (ตอนที่51) ประเด็นที่ควรถูกพิจารณาก่อนนำ IoTมาใช้ในสมาร์ทซิตี้

  ICT Trend Watch (ตอนที่51) ประเด็นที่ควรถูกพิจารณาก่อนนำ IoTมาใช้ในสมาร์ทซิตี้

“เป็นอีกครั้งที่ผู้เขียนต้องนำเรื่องเทคโนโลยีไอโอทีมาอธิบายและย้ำถึง ประเด็นที่ควรถูกพิจารณาก่อนนำมันมาประยุกต์ใช้ใช้ในหลายๆ โครงการ โดยเฉพาะเรื่องสมาร์ทซิตี้ ที่เปรียบเหมือนการติดกระดุมเสื้อ ถ้าเม็ดแรกติดผิด ไม่มีทางเลยที่โครงการเมืองอัจฉริยะจะประสบความสำเร็จ”

Read Full Article
1 2 3 5

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Interview: Digital Disruption

Interview: New Roles CISO

Interview: Next Gen SOC

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com