www.cioworldmagazine.com

Tag "IBM QRadar"

PPlus Visions รุกตลาด Cybersecurity วางรากฐานความมั่นคงปลอดภัยให้ธุรกิจด้วย IBM Security QRadar SIEM

    PPlus Visions รุกตลาด Cybersecurity วางรากฐานความมั่นคงปลอดภัยให้ธุรกิจด้วย IBM Security QRadar SIEM

เมื่อ Cybersecurity กลายเป็นสิ่งจำเป็นต่อการสร้างความมั่นคงให้กับทุกธุรกิจองค์กร ผู้ให้บริการด้าน IT หลายแห่งก็เริ่มปรับตัวหันมาให้บริการด้านนี้กันมากขึ้น ตอบโจทย์ต่อความต้องการของตลาดที่นับวันจะยิ่งเติบโต

Read Full Article

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget