www.cioworldmagazine.com

Tag "Global Innovation Index -GII"

ปัจจัยความสำเร็จสู่ประเทศชั้นนำด้านนวัตกรรม

    ปัจจัยความสำเร็จสู่ประเทศชั้นนำด้านนวัตกรรม

“วิเคราะห์ความปัจจัยสำเร็จจากสวิสเซอร์แลนด์ประเทศที่มีนวัตกรรมระดับโลกในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการสร้างชาติ ที่สามารถใช้เป็นเข็มทิศชี้แนวทางให้คนในประเทศเดินตาม ทั้งการสร้างความเป็นปึกแผ่นของชาติ ความเป็นดิจิทัล วัฒนธรรมที่ดีบางอย่าง”

Read Full Article
BannerWeb_CIOworld_2

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com