www.cioworldmagazine.com

Tag "ERP"

NETIZEN รับมือชัตดาวน์เมืองด้วยเทคโนโลยีคลาวด์

    NETIZEN รับมือชัตดาวน์เมืองด้วยเทคโนโลยีคลาวด์

NETIZEN ขายดาวน์เมืองด้วยเทคโนโลยีให้ความช่วยเหลือองค์กรพลิกผันโครเมี่ยม -19 เป็นโอกาสในการปฏิรูปองค์กรให้กลายเป็นองค์กร“ ทำงานจากที่บ้าน” ด้วยคลาว ด์

Read Full Article

Infor แนะนำ 8 เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

    Infor แนะนำ 8 เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

Infor แนะนำ 8 เทคโนโลยีสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รักษาขีดความสามารถด้านการแข่งขันในตลาด เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวทั้งเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการายใน การสร้างประสบการณ์ลูกค้า กระชับความสัมพันธ์กับคู่ค้า และเทคโนโลยีพื้นฐานคลาวด์

Read Full Article

การปฏิรูปธุรกิจ Business Transformation วิธีปรับเปลี่ยนธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิทัล(ตอนที่ 8) กรณีตัวอย่างการปฏิรูปธุรกิจสู่ Industry 4.0

    การปฏิรูปธุรกิจ Business Transformation วิธีปรับเปลี่ยนธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิทัล(ตอนที่ 8) กรณีตัวอย่างการปฏิรูปธุรกิจสู่ Industry 4.0

“ลองศึกษา กรณีตัวอย่างการปฏิรูปธุรกิจสู่ Industry 4.0โดยสมมติ บริษัทขนมไทยจำกัดที่ตัดสินใจเลือกแก้ปัญหาและพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ด้วยแนวคิดของ Value Creation โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตาม Digital Business Transformation Framework”

Read Full Article

เอสไอเอส ร่วมกับ อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม เปิดธุรกิจ “คลาวด์เซอร์วิส”

    เอสไอเอส ร่วมกับ อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม เปิดธุรกิจ “คลาวด์เซอร์วิส”

ตั้งเป้าเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดคลาวด์ในประเทศภายใน 3 ปี เน้นจุดแข็งด้านการ customize ให้องค์กรสามารถปรับแต่งระบบคลาวด์ได้ด้วยตนเอง ชูความต่างโมเดลธุรกิจ นำเสนอโซลูชั่นและบริการผ่านคู่ค้ากว่า 2,000 รายที่เน้นตลาดองค์กร

Read Full Article

คลาวด์ ERP คืออนาคตของธุรกิจการเงิน

  คลาวด์ ERP คืออนาคตของธุรกิจการเงิน

“จากบทความของ กูรูปราสาท เกออนคาร์ หัวหน้าฝ่ายการเงิน การปฏิบัติงาน และดิจิทัลซัพพลายเชน ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกออราเคิล ญี่ปุ่น และเอเชียแปซิฟิก ได้สื่อความโดยตรงถึงผู้บริหารสายการเงิน กับความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีไอซีทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดถึงอนาคตของพวกเขาได้อย่างดี”

Read Full Article

การปฏิรูปธุรกิจ Business Transformation วิธีปรับเปลี่ยนธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิทัล(ตอนที่ 3) การใช้ Transformation Framework

  การปฏิรูปธุรกิจ Business Transformation วิธีปรับเปลี่ยนธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิทัล(ตอนที่ 3) การใช้ Transformation Framework

“เรียนรู้ ทำความเข้าใจ กรอบการปฏิรูปธุรกิจ (Business Transformation Framework) เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยแนะแนวเพื่อการปรับเปลี่ยนธุรกิจตามบริบทของแต่ละองค์กรอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และเป็นแนวทางในการเดินหน้าไปสู่ Business Transformation”

Read Full Article

เบทาโกร กับการ คัดสรรแพลตฟอร์มที่เหมาะสม

  เบทาโกร กับการ คัดสรรแพลตฟอร์มที่เหมาะสม

เพื่อรองรับการติดตั้ง ใช้งาน SAP HANA ใหม่ขององค์กร HPE ConvergedSystem for SAP HANA แพลตฟอร์มที่ตอบทุกโจทย์ความต้องการให้กับหนึ่งในองค์กรธุรกิจแนวหน้าของเมืองไทย

Read Full Article

EPICOR ERP 10 โซลูชั่นเพื่อผู้ประกอบการไทยและอาเซียน

  EPICOR ERP 10  โซลูชั่นเพื่อผู้ประกอบการไทยและอาเซียน

การปรับตัวให้เข้ากับนโยบาย หรือข้อบังคับของรัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีนับเป็นความท้าทายที่บริษัทผู้ประกอบการไทยและคู่ค้าในอาเซียนต้องเผชิญ เอพิคอร์ ERP 10 เป็นระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร สามารถช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในอาเซียนจัดการกับข้อกำหนดด้านภาษีที่ซับซ้อนได้

Read Full Article

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com