www.cioworldmagazine.com

Tag "Digital Transformation"

COVID-19 ปรากฏการณ์เพื่อการปรับเปลี่ยนเพื่อความสุขแห่งอนาคต ตอนที่ 2: การก้าวสู่ Digital Transformation ของจริง

    COVID-19 ปรากฏการณ์เพื่อการปรับเปลี่ยนเพื่อความสุขแห่งอนาคต ตอนที่ 2: การก้าวสู่ Digital Transformation ของจริง

“จากวิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้น เกิดภาคบังคับสำหรับองค์กรต้องก้าวออกจาก Comfort Zone ไปสู่การทำ Work From Home ด้วยแพลตฟอร์มเทคโนโลยีต่างๆแม้กระทั่งการนำ AI มาใช้ในการวิเคราะห์และคาดการณ์ การขยายตัวอัตราการระบาดของโรคในอนาคต สิ่งเหล่านี้คือการปรับเปลี่ยนที่จะทำให้ก้าวสู่ Digital Transformation ของจริง”

Read Full Article

เผยเคล็ดลับ พลิก Idea สู่รูปแบบธุรกิจ Startup

    เผยเคล็ดลับ พลิก Idea สู่รูปแบบธุรกิจ Startup

“เผยเคล็ดลับ พลิก Idea สู่รูปแบบธุรกิจ Startupจากมุมมองของ ปทิดา รุจิโมระศูนย์บ่มเพาะสตาร์ทอัพ พระจอมเกล้าลาดกระบัง กับการทำธุรกิจที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

Read Full Article

ซิสโก้เผยเทรนด์เทคโนโลยีสำหรับปี 2563 และอนาคต

    ซิสโก้เผยเทรนด์เทคโนโลยีสำหรับปี 2563 และอนาคต

“เทรนด์เทคโนโลยีสำหรับปี 2563 และอนาคต จากมุมมองของซิสโก้ ที่เห็นความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พฤติกรรมคนและองค์กร ความเสี่ยงต่างๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้น รวมถึงความขาดแคลนด้านองค์ความรู้ของคนเพื่อที่จะเข้ามาจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจ”

Read Full Article

คินเซนทริค ประเทศไทย เปิดตัวการประกวดสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่น

    คินเซนทริค ประเทศไทย เปิดตัวการประกวดสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่น

คินเซนทริคและสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ได้เผยภาพรวมและคุณค่าที่ได้รับจากการเข้าร่วมการประกวดสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่น ประจำประเทศไทย ปี 2563

Read Full Article

เงื่อนไขความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)

  เงื่อนไขความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)

“การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเป็นสิ่งที่องค์กรธุรกิจไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่การเปลี่ยนผ่านนี้ไม่ใช่เพียงการนำเทคโนโลยีมาใช้ ผู้นำองค์กรต้องเข้าใจเงื่อนไขความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านฯ คือ การเปลี่ยน คน ระบบ และบริบท อย่างสอดประสานกัน”

Read Full Article

อนาคตขององค์กรธุรกิจ หลัง Digital Transformation

  อนาคตขององค์กรธุรกิจ หลัง Digital Transformation

“องค์กรธุรกิจในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ภายหลัง Digital Transformation เป็นคำถามที่หลายคนในสังคมต้องร่วมกันตอบ ผู้เขียนเองในฐานะนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ จะลองให้แนวทางคำตอบโดยอาศัยหลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาอธิบาย”

Read Full Article

ก้าวต่อไปหลังจากยุค Hybrid Cloud

  ก้าวต่อไปหลังจากยุค Hybrid Cloud

ความสำเร็จในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านข้อมูลเป็นผลมาจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดขึ้นหลังจากที่หลายองค์กร ปรับสภาพแวดล้อมเป็น Hybrid Cloud แต่คำถามคือถึงเวลาหรือยังที่จะต้องวางกลยุทธ์เรื่อง Multi Cloud

Read Full Article

Ricoh กับการแข่งขันในยุค Digital Workplace

  Ricoh กับการแข่งขันในยุค Digital Workplace

“บทสัมภาษณ์ พรชัย วรอังกูร ผู้บริหาร Ricoh ผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมอุปกรณ์สำนักงานและเทคโนโลยีไอที กับการแข่งขันที่บริบทเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลและการปฏิรูปธุรกิจ เพื่อก้าวไปสู่ความเป็น Dynamic Workplace Intelligence SI”

Read Full Article

เอสซีจีโลจิสติกส์จับมือสตาร์ทอัพ MyCloud เสริมตลาด Fulfillment

  เอสซีจีโลจิสติกส์จับมือสตาร์ทอัพ  MyCloud เสริมตลาด Fulfillment

เอสซีจีโลจิสติกส์ ร่วมมือกับสตาร์ทอัพ MyCloud Fulfillment เดินหน้าใช้เทคโนโลยีดิจิทัลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เสริมบริการ Fulfillment by SCG Logistics ช่วยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์พัฒนาธุรกิจให้ตอบโจทย์ลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น รองรับ E-Commerce ที่เติบโตสูงขึ้นกว่าร้อยละ 12 จากปีที่แล้ว พร้อมขยายบริการสู่ตลาดอาเซียนและจีน

Read Full Article

กลยุทธ์การปรับตัวของ SME ในยุค 5G

  กลยุทธ์การปรับตัวของ SME ในยุค 5G

“ในอนาคต SMEs จำเป็นต้องเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากระบบคลาวด์ ซึ่งไม่ต้องลงทุนวางระบบด้วยต้นทุนสูง แต่สามารถใช้ (หรือเช่า) ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จากระบบคลาวด์ ซึ่งมีความยืดหยุ่น เพราะสามารถลดหรือเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้รวดเร็ว”

Read Full Article

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com