www.cioworldmagazine.com

Tag "Digital Hub"

จงฝึกให้เหมือนรบ และจงรบให้เหมือนฝึก (ตอนที่ 2 จบ) Train like battle And fight like practice (2)

    จงฝึกให้เหมือนรบ และจงรบให้เหมือนฝึก (ตอนที่ 2 จบ) Train like battle And fight like practice (2)

“การฝึกหรือเตรียมกำลังคนสำหรับภาคการศึกษาให้พร้อมกับการแข่งขันในสงครามเศรษฐกิจครั้งใหม่ มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับความอยู่รอด ยั่งยืนประเทศชาติและสังคม ทุกคนต้องตื่นตัวอยู่ตลอด เตรียมพร้อม และท่องไว้เสมอว่าจงฝึกให้เหมือนรบ และจงรบให้เหมือนฝึก”

Read Full Article

จงฝึกให้เหมือนรบ และจงรบให้เหมือนฝึก (ตอนที่ 1) Train like battle And fight like practice

    จงฝึกให้เหมือนรบ และจงรบให้เหมือนฝึก (ตอนที่ 1) Train like battle And fight like practice

“ผู้เขียนอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่สำคัญ ที่มีโอกาสได้เข้าร่วมและมีส่วนขับเคลื่อนในเหตุการณ์การพัฒนาบุคลากรของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโต อุปมาเหมือนการเตรียมการและดำเนินการไปข้างหน้าอย่างไม่ประมาท เพื่อพร้อมกับการแข่งขันหรือภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้น ซึ่งตรงกับวลีที่ว่า จงฝึกให้เหมือนรบ และจงรบให้เหมือนฝึก”

Read Full Article

การพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับมือดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่น

    การพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับมือดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่น

ยกตัวอย่างความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคการศึกษา FIBO และเอกชนอย่าง HPE Thailand ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้าน AI, Machine Learning และ Big Data เพื่อสร้างพร้อมของทรัพยากรมนุษย์รับมือกับ ดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่น

Read Full Article

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com