www.cioworldmagazine.com

Tag "digital economy"

สูงวัยยุคดิจิทัล สุขภาพดี สังคมดี เศรษฐกิจดี

    สูงวัยยุคดิจิทัล สุขภาพดี สังคมดี เศรษฐกิจดี

“สัมภาษณ์พิเศษ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กับมุมมองและแผนการส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมๆ กัน”

Read Full Article

“ดีป้า” ประกาศความสำเร็จดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2019

    “ดีป้า” ประกาศความสำเร็จดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2019

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า แถลงความสำเร็จการจัดงานมหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2019” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา สร้างเม็ดเงินสะพัดระหว่างการจัดงาน 1,082 ล้านบาท

Read Full Article

สำรวจความพร้อมองค์กร เตรียมธุรกิจสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

    สำรวจความพร้อมองค์กร เตรียมธุรกิจสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

“จับชีพจรความพร้อมขององค์กร ในยุคเ Digital Economy เรียนรู้ความสัมพันธ์ของ 3 เฟืองจักรสำคัญที่ต้องทำงานอย่างเข้าขาเพื่อผลักดันประเทศ จากมุมมองของ อภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พันธวณิช จำกัด รวมถึงข้อพิจารณาสำหรับองค์กรในธุรกิจยุค 4.0”

Read Full Article

ถึงเวลาในการสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในยุค 4.0

    ถึงเวลาในการสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในยุค 4.0

“สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ผสานกับสร้างองค์ความรู้ให้เกิดปัญญา จะเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดของประชาชนเมื่อกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมยุคไทยแลนด์4.0 ที่มีข้อมูลมหาศาลบนนั้น ทั้งเรื่องจริง เรื่องเท็จ งมงาย หรือ หลอกลวง

Read Full Article

วิธีกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในองค์กร

  วิธีกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในองค์กร

“หลายองค์กรกำลังมองหาการสร้างนวัตกรรม โดยมั่นใจว่าการมีนวัตกรรมจะเป็นเครื่องมือนำธุรกิจต่อยอดไปได้ การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรให้เอื้อต่อการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์จึงกลายเป็นสิ่งจำเป็น บทความนี้ขอเสนอแนวคิดการกระตุ้นให้เกิดการสร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นในองค์กร”

Read Full Article

CIO’s adaptation for Digital Economy มุมมองของ กำพล ศรธนะรัตน์

  CIO’s adaptation for Digital Economy มุมมองของ กำพล ศรธนะรัตน์

กำพล ศรธนะรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลต. ให้ความเห็นเรื่องแนวการปรับตัวของ CIO ให้สอดรับกับยุค Digital Economy ที่ต้องหาความสัมพันธ์กันอย่างสมดุลระหว่างเป้าหมายของธุรกิจ การใช้ประโยชน์เทคโนโลยี กรอบการปฏิบัติงาน การรักษาความปลอดภัย และการประสานความร่วมมือในองค์กร

Read Full Article

การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 19) มาตรการเร่งส่งเสริม Digital Entrepreneur

  การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 19) มาตรการเร่งส่งเสริม Digital Entrepreneur

“ผู้เขียนข้อเสนอแนะการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศต่อเนื่องในหัวข้อที่ 4 คือการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถด้านดิจิทัลยุคใหม่ สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันที่ยั่งยืนและ 5 การส่งเสริมธุรกิจให้สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการเดิม”

Read Full Article

การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 18) ข้อเสนอแนะการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

  การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 18) ข้อเสนอแนะการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

“เป็นเรื่องต่อเนื่องจากฉบับก่อนหน้าที่อธิบายถึง ข้อเสนอแนะการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศโดยในตอนนี้จะอธิบายถึง การส่งเสริมการใช้มาตรฐานข้อมูลเพื่อการทำธุรกิจออนไลน์ในระดับโลกและการส่งเสริม SMEs ให้สามารถทำธุรกิจออนไลน์แบบครบวงจรได้ซึ่งย้ำว่าเป็นขอเสนอที่มุ่งหวังจะให้ประเทศก้าวข้ามจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle income trap) ลดความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน” เนื้อ

Read Full Article

การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 17) ข้อเสนอแนะการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

  การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 17) ข้อเสนอแนะการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ประธานกรรมการนโยบายไอซีที มหาวิทยาลัยศรีปทุม อดีตผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) [/team “ผู้เขียนขอฝากข้อเสนอแนะการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล รัฐบาลจำเป็นต้องมีโครงการส่งเสริมใน 5 ประเด็นหลักที่ได้ประมวลไว้ วาระนี้เองเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะพลิกให้ประเทศไทยพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง”

Read Full Article

การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 16) กระบวนการบริโภคบนโลกธุรกิจแนวใหม่

  การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 16) กระบวนการบริโภคบนโลกธุรกิจแนวใหม่

“ขออธิบายเรื่องราวของกระบวนการบริโภคในบริบทของธุรกิจแนวใหม่ภายใต้ธุรกิจที่ดำเนินการในโลกสองใบที่เป็นอีกหนึ่งตัวแปรของการดำเนินธุรกิจแบบดิจิทัล ซึ่งเมื่อขยับไปอยู่บนโลกใบใหม่แล้ว ทรัพยากรในกระบวนการบริโภคที่ไม่มีรูปแบบทางกายภาพ เมื่อถูกบริโภคก็ยังมีอยู่ต่อไป และทุกครั้งที่ถูกนำมาใช้ก็จะเกิดคุณค่าได้ ทำซ้ำๆ กันได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด”

Read Full Article