www.cioworldmagazine.com

Tag "Digital disruption"

AIS ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

    AIS ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

AIS ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำภารกิจเพื่อความยั่งยืน ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย  เดินหน้าขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจดิจิทัลให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน

Read Full Article

ททท.แถลงผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล

    ททท.แถลงผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล

ททท.แถลงผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล (Empowering Tech Tourism) ขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมเพื่อเร่งฟื้นฟูการท่องเที่ยว

Read Full Article

CITE DPU แนะ 8 อาชีพด้าน digital skills ที่ควรวางแผนศึกษาหรือ reskill/upskill

    CITE DPU แนะ 8 อาชีพด้าน digital skills ที่ควรวางแผนศึกษาหรือ reskill/upskill

สถาบันการศึกษาต้องเข้าใจบริบทของการเปลี่ยนแปลงและความต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัล และเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค new normal และต้องจัดหลักสูตรต่างๆ ที่มีคุณภาพให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

Read Full Article

ระบบอัตโนมัติสำหรับการพัฒนาโมเดิร์นแอปพลิเคชัน บนเส้นทางของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน

    ระบบอัตโนมัติสำหรับการพัฒนาโมเดิร์นแอปพลิเคชัน บนเส้นทางของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน

กวินธร ภู่ตระกูล จาก เร้ดแฮท ให้ข้อมูลความเห็นเรื่องความสามารถและนำไปใช้งาน ระบบอัตโนมัติในมิติของการพัฒนาโมเดิร์นแอปพลิเคชันแบบคลาวด์เนทีฟ ให้สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจที่จะเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จการทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัล

Read Full Article

SCG วิเคราะห์เทรนด์การก่อสร้างและที่อยู่อาศัย 2021 พร้อมเผยปัจจัยเร่งสู่ยุค Smart City เชื่อมต่อแนวคิด Smart Living

  SCG วิเคราะห์เทรนด์การก่อสร้างและที่อยู่อาศัย 2021 พร้อมเผยปัจจัยเร่งสู่ยุค Smart City เชื่อมต่อแนวคิด Smart Living

ในปี 2020 เกิดสถานการณ์ขึ้นมากมาย ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ อย่างสถานการณ์โควิด 19 สถานการณ์ดังกล่าวยังเป็นตัวกำหนดเทรนด์ให้เกิดการเร่งเครื่อง ทั้งเรื่องของเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดการเกิด Digital Disruption ยังรวมไปถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอีกมากมาย

Read Full Article

ซีเนียร์คอม ส่งสัญญาณถึงค่ายรถยนต์ เร่งปรับตัว สู้ Digital Disruption

  ซีเนียร์คอม ส่งสัญญาณถึงค่ายรถยนต์ เร่งปรับตัว สู้ Digital Disruption

ซีเนียร์คอม สะกิดค่ายผู้ผลิตรถยนต์ มองปัญหา Digital Disruption ในวงการขายรถยนต์ พบระบบบริการหลังการขายล้าสมัยอย่างหนัก ซับซ้อน เข้าถึงข้อมูลของลูกค้ายาก ส่งสัญญาณให้เร่งปรับตัว

Read Full Article

2020 Digital Transformation การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลของประเทศไทย

  2020 Digital Transformation การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลของประเทศไทย

ผลสำรวจการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลของประเทศไทย ประจำปี 2020 Digital Transformation เรื่อง คน สำคัญไม่แพ้เทคโนโลยีธุรกิจด้านสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยี การเงินและการธนาคาร เป็นกลุ่มผู้นำในด้านการตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับตัว และเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่การเป็นดิจิทัล

Read Full Article

สร้างกำไรธุรกิจ ยุค Digital Disruption ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ eProcurement

  สร้างกำไรธุรกิจ ยุค Digital Disruption ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ eProcurement

สัมภาษณ์พิเศษ อภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พันธวณิช จำกัดกับการเปลี่ยนบทบาทของการจัดซื้อมาเป็นเชิงรุก จะทำให้องค์กรได้รับประโยชน์จากต้นทุนที่ลดลง นั่นหมายถึง Profit Margin ที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่ารายได้จะยังคงเดิมก็ตาม

Read Full Article

สิ่งที่ผู้บริหารจะต้องทำ พื่อตอบสนองต่อ Digital disruption

  สิ่งที่ผู้บริหารจะต้องทำ พื่อตอบสนองต่อ Digital disruption

“ความสำเร็จในช่วงศตวรรษที่ 21 ประเทศและองค์กรต่างๆ จะเอาชนะกันด้วยวิสัยทัศน์ที่เฉียบคมและความคล่องตัว ประเทศและองค์กรใดที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วจะสามารถเป็นผู้ชนะได้ โดยเฉพาะในยุคดิจิทัล”

Read Full Article

สัญญาณเตือนภัยที่ผู้บริหารต้องทนฟัง

  สัญญาณเตือนภัยที่ผู้บริหารต้องทนฟัง

“บทความตอนนี้ผู้เขียนขอส่งสัญญาณเตือนภายไปยังผู้บริหารธุรกิจทุกท่านที่อยู่ในกระแสโลกดิจิทัล บนความท้าทายของเทคโนโลยีดิจิทัล เศรษฐกิจบนแนวคิดใหม่ การแข่งขันครั้งใหม่ ความเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาผลิกโฉมอนาคตทางเศรษฐกิจและสังคมและจะเหลือเพียงผู้ที่ปรับตัวได้เท่านั้น”

Read Full Article