www.cioworldmagazine.com

Tag "CIO"

3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19

    3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19

การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที

Read Full Article

จับเทรนด์เทคโนโลยีในอุสาหกรรมการเงิน แนวโน้มการลงทุนเทคโนโลยีภาคการเงินปี 2019

    จับเทรนด์เทคโนโลยีในอุสาหกรรมการเงิน แนวโน้มการลงทุนเทคโนโลยีภาคการเงินปี 2019

“ประเมินแนวโน้มภาคการเงินปี 2019 ที่จะต้องขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี CIO ของทุกธนาคารและบริษัทประกัน จะแน่ใจได้อย่างไรว่าบริษัทมีเทคโนโลยีและวัฒนธรรมที่เหมาะสม และจะดำเนินการได้รวดเร็วพอต่อการนำผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ไปประสานเข้ากับผู้เล่นรายใหญ่ๆ ในวงการเทคโนโลยีและดิจิทัล”

Read Full Article

ไฮบริดคลาวด์ คือ ผู้นำเทคโนโลยีคลาวด์

    ไฮบริดคลาวด์ คือ ผู้นำเทคโนโลยีคลาวด์

“ธุรกิจมากมายมองหาความอิสระในการลงทุน ในการสร้างนวัตกรรม ความสามารถในการเข้าถึงและจัดการระบบคลาวด์ได้ทันทีจึงเป็นกุญแจสำคัญต่อวิสัยทัศน์ดังกล่าว องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์จะสามารถมุ่งเน้นในการบริการเพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้า และกำหนดทิศทางของแผนธุรกิจในอนาคต ไฮบริดคลาวด์เท่านั้นที่สามารถตอบโจทย์ความสำเร็จนี้ได้”

Read Full Article

Big Data สามารถช่วยกองทัพอากาศได้อย่างไร

    Big Data สามารถช่วยกองทัพอากาศได้อย่างไร

ลองศึกษา Best Practices ของกองทัพอากาศ กับโอกาสที่จะนำ Big Data มาใช้ เพื่อบรรลุเป้าหมายหลักของกองทัพ นั่นคือการทำให้มีวงรอบในการตัดสินใจที่รวดเร็วกว่าฝ่ายตรงข้าม เพิ่มความปลอดภัย สรา้ง KM และลดการใช้พลังงาน

Read Full Article

Digitalized Economy คาดการณ์ไอทีสำหรับองค์กรในปี 2562

  Digitalized Economy คาดการณ์ไอทีสำหรับองค์กรในปี 2562

“ไอดีซีประเทศไทยเปิดเผยการคาดการณ์ไอทีสำหรับองค์กรในปี 2562 และปีต่อไปเศรษฐกิจดิจิทัลจะนำไปสู่การแข่งขันที่ทวีความรุนแรง เกิดการปรับตัวใช้งานเทคโนโลยีไอทีและดิจิทัลกับองค์กรระดับกลางในประทศมากขึ้น ผู้นำต้องเร่งพิจารณาเทคโนโลยีมาสร้างโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจยุคใหม่”

Read Full Article

Security Transformation หลักการสำคัญขององค์กรในยุคดิจิทัล

  Security Transformation หลักการสำคัญขององค์กรในยุคดิจิทัล

“แนวคิดของการรักษาความปลอดภัยที่ต้องปรับเปลี่ยนไปสู่ Security Transformation เป็นทั้งโอกาสความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อธุรกิจเปลี่ยนเป็นดิจิทัล CIO ต้องวางแผนอย่างไรเพื่อปรับให้องค์กรมีความปลอดภัยสูงสุดและตอบโจทย์ธุรกิจได้”

Read Full Article

4 เทรนด์เทคโนโลยีปี 2019

  4 เทรนด์เทคโนโลยีปี 2019

“ธเนศ อังคศิริสรรพ  ผู้จัดการทั่วไป ประจำภูมิภาคอินโดจีน เลอโนโวให้ความเห็นถึง4 เทรนด์เทคโนโลยีปี 2019ที่ต้องจับตามองทั้งในมุมของผู้บริโภคทั่วไป และฝั่งองค์กรธุรกิจ เพื่อการเดินเข้าสู่ปี 2019 ได้อย่างชาญฉลาดและมีแต้มต่อทางธุรกิจ”

Read Full Article

หลักการสร้างวัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ (Building a healthy cyber security culture)

  หลักการสร้างวัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ (Building a healthy cyber security culture)

เป็นเรื่องดีถ้าองค์กรสามารถนำเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยล่าสุดมาใช้ในการปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์ และผนวกด้วยวัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่เน้นมาที่เรื่องของตัวบุคคล เทคโนโลยีจะแค่ไหนก็ไม่สามารถป้องกันภัยได้หากคนไม่มีความตระหนักในเรื่องนี้

Read Full Article

CIO 4.0 Key Attributes (คลิปสัมภาษณ์)

  CIO 4.0 Key Attributes (คลิปสัมภาษณ์)

ความเห็นของ นเรต ศรีกาลรา ซีไอโอ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่องคุณลักษณะที่สำคัญของ CIO 4.0 และความท้าทายของซีไอโอ ในยุค Thailand 4.0

Read Full Article

Enterprise Tech Budget 2017

  Enterprise Tech Budget 2017

การรับมือกับ Business Transformation เป็นประเด็นของผู้บริหารมาช่วงระยะหนึ่งแล้ว แน่นอน CIO จะต้องรู้รอบด้านไม่เพียงแค่เรื่องไอซีทีเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป การทำงานด้านไอทีบนเป้าหมายเชิงธุรกิจ บนการต่อสู้เรื่องงบประมาณที่อาจน้อยลง และบุคลากรที่มีขีดความสามารถจำกัด จะมีกลยุทธ์อะไรหรือการลงทุนที่ชาญฉลาดอย่างไร โลกของคลาวด์หลักการแบบ buy-rather-than-build และ SaaS จะช่วย CIO ได้อย่างไร

Read Full Article

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com