www.cioworldmagazine.com

Tag "CIO"

Digitalized Economy คาดการณ์ไอทีสำหรับองค์กรในปี 2562

    Digitalized Economy คาดการณ์ไอทีสำหรับองค์กรในปี 2562

“ไอดีซีประเทศไทยเปิดเผยการคาดการณ์ไอทีสำหรับองค์กรในปี 2562 และปีต่อไปเศรษฐกิจดิจิทัลจะนำไปสู่การแข่งขันที่ทวีความรุนแรง เกิดการปรับตัวใช้งานเทคโนโลยีไอทีและดิจิทัลกับองค์กรระดับกลางในประทศมากขึ้น ผู้นำต้องเร่งพิจารณาเทคโนโลยีมาสร้างโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจยุคใหม่”

Read Full Article

Security Transformation หลักการสำคัญขององค์กรในยุคดิจิทัล

    Security Transformation หลักการสำคัญขององค์กรในยุคดิจิทัล

“แนวคิดของการรักษาความปลอดภัยที่ต้องปรับเปลี่ยนไปสู่ Security Transformation เป็นทั้งโอกาสความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อธุรกิจเปลี่ยนเป็นดิจิทัล CIO ต้องวางแผนอย่างไรเพื่อปรับให้องค์กรมีความปลอดภัยสูงสุดและตอบโจทย์ธุรกิจได้”

Read Full Article

4 เทรนด์เทคโนโลยีปี 2019

  4 เทรนด์เทคโนโลยีปี 2019

“ธเนศ อังคศิริสรรพ  ผู้จัดการทั่วไป ประจำภูมิภาคอินโดจีน เลอโนโวให้ความเห็นถึง4 เทรนด์เทคโนโลยีปี 2019ที่ต้องจับตามองทั้งในมุมของผู้บริโภคทั่วไป และฝั่งองค์กรธุรกิจ เพื่อการเดินเข้าสู่ปี 2019 ได้อย่างชาญฉลาดและมีแต้มต่อทางธุรกิจ”

Read Full Article

หลักการสร้างวัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ (Building a healthy cyber security culture)

  หลักการสร้างวัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ (Building a healthy cyber security culture)

เป็นเรื่องดีถ้าองค์กรสามารถนำเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยล่าสุดมาใช้ในการปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์ และผนวกด้วยวัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่เน้นมาที่เรื่องของตัวบุคคล เทคโนโลยีจะแค่ไหนก็ไม่สามารถป้องกันภัยได้หากคนไม่มีความตระหนักในเรื่องนี้

Read Full Article

CIO 4.0 Key Attributes (คลิปสัมภาษณ์)

  CIO 4.0 Key Attributes (คลิปสัมภาษณ์)

ความเห็นของ นเรต ศรีกาลรา ซีไอโอ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่องคุณลักษณะที่สำคัญของ CIO 4.0 และความท้าทายของซีไอโอ ในยุค Thailand 4.0

Read Full Article
BannerWeb_CIOworld_3
communication

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com