www.cioworldmagazine.com

Tag "CDO"

ทำความเข้าใจกับ CDO Chief Data Officer

    ทำความเข้าใจกับ CDO Chief Data Officer

“ที่ผ่านมาองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลทางธุรกิจหลายธุรกิจ แทบจะไม่เคยต้องบริหารจัดการข้อมูลให้มีความพร้อมใช้งาน แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น ข้อมูลทั้งหลายเกิดขึ้นมหาศาล นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้บริหารด้านข้อมูล Chief Data Officer (CDO) ได้เข้ามามีบทบาทหลัก ช่วยองค์กรดำเนินธุรกิจ แปลงข้อมูลให้เป็นสินทรัพย์ที่มีค่า”

Read Full Article
BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com