www.cioworldmagazine.com

Tag "อินเตอร์ลิ้งค์"

อินเตอร์ลิ้งค์กับการสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน Networks Cabling

    อินเตอร์ลิ้งค์กับการสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน Networks Cabling

สัมภาษณ์พิเศษ ณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ อินเตอร์ลิ้งค์ ถึงความมุ่งมั่นและภารกิจการยกระดับมาตรฐานและกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวทักษะฝีมือแรงงานด้านสายสัญญาณ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการวางอนาคตโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

Read Full Article
BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com